Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


BARTOSZYCE - GMINA MIEJSKA

Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterw Monte Cassino 1
Telefon: 89 762 98 04
E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl
Strona www: www.bartoszyce.pl

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

Pooone w pónocnej czci województwa warmisko-mazurskiego, na Nizinie Spopolskiej, nad rzek yn. Oddalone o 16 km od przejcia granicznego w Bezledach. Bartoszyce jest miastem przez które najatwiej dotrze do Obwodu Kaliningradzkiego, oddalone o 60 km od Kaliningradu. Przez miasto przebiega droga Nr 51 o znaczeniu midzyregionalnym i midzynarodowym.

PODSTAWOWE DANE: 

Powierzchnia Bartoszyc obejmuje ok. 11,18 km² miasto liczy 23 900 mieszkaców. Pooenie miasta na terenach, które na przestrzeni wieków przynaleao do rónych narodowoci wpyno na jego wielokulturowo.  Na terenie miasta wyrónia si 4 grupy ludnoci: Niemcy – dawni mieszkacy Prus Wschodnich, 2. Ludno z centralnej i wschodniej Polski, 3. Przesiedlecy z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej (Wileszczyzna, Woy), 4. Ukraicy (akcja „Wisa”). Miasto moe poszczyci si zabytkowym ukadem urbanistycznym  typowym dla tego typu miast w tym regionie z centralnie pooonym prostoktnym rynkiem oraz dominujcym kocioem parafialnym i charakterystyczn Bram Lidzbarsk, stanowic fragment murów obronnych miasta.

ГОРОДСКАЯ ГМИНА БАРТОШИЦЕ

Расположена на северной части Варминско-мазурского воеводства, на Сепополской низине, при реке Лына (рус. Лава). Город отдаленный о 16км от дорожного погранперехода в Безледах. Бартошице – это город, через который наиболее легко можна добраться в Калининградской области. Через город располагается путь №51, которая имеет межрегиональное и международное значение.

Основные информации:

Поверхность Бартошиц занимает около 11,18 км², а в городе живут 23 900 жителей. Расположение города на территории, которая на протяжении столетий принадлегала к разным народностям имело большое влияние на его многокультурность. На территории города выделяется четыре группы населения: 1. Немцы - прежние жители Восточной Пруссии, 2. Население из центральной и восточной Польши, 3. Переселенцы из Восточных кресов II Польской Республики (Виленщина, Волынь), 4. Украинцы (операция «Висла»). Город может похвастаться исторической градостроительной системой, которая типичная для городов в этом регионе с центральным, прямоугольным рынком с головной приходской церковью и свойственными Лидзбарскими воротами, которые становят фрагмент крепостной стены города.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk