Ukryte Skarby Powila - Kontakt

UDZIA W SIECI UKRYTE SKARBY POWILA

jeeli s Pastwo podmiotem dziaajcym w „kreatywnej kulturze lub turystyce” i s Pastwo zainteresowani udziaem w sieci Ukryte Skarby Powila dziajcej przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk - prosimy kierowa swoje zgoszenia do Sekretariatu STG.

Zasadniczym warunkiem czonkostwa jest ch wspólpracy z innymi podmiotami z regionu oraz prowadzenie swojej dziaalnoci na terenach Powila (wicej informacji w zakadce Powile i jego historia)

ZGOSZENIE UDZIAU W SIECI

W tym celu naley przygotowa wstpny opis produktu/usugi, swojej dziaalnoci oraz innych potencjalnych elementów pomocnych i wyróniajcych (obiekt/produkt) oraz przysanie ich wraz odpowiednimi zdjeciami promocyjnymi drog elektroniczn na adres marcin.zuchowski@eurobalt.org.pl.

Propozycja ta ma zawiera opis przykadowych dziaa, usug, produktów oferowanych przez Pastwa wraz z ich zdjeciami i danymi kontaktowymi -  jakie mogyby nastepnie zosta zamieszczone na stronie STG i zaoferowane zagranicznemu odbiorcy (najlepiej gdyby ta dziaalno miaa charakter caoroczny i charakteryzowaa si trwaoci). Zaley nam by Pastwa opis zawiera gownie elementy wyróniajce, które mogyby by atrakcyjne z pkt widzenia turysty zagranicznego.

Zgoszenie po wczeniejszych konsultacjach z przedstawicielami gminy czonkowskiej STG naley kierowa do sekretariatu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk
ul. Stary Rynek 25
82-300 Elblg
kontakt e mail - marcin.zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl
tel. 55 611 20 00 fax. 55 611 20 01 lub tel. 55 641 28 55,

W przypadku problemów bdz pyta zwizanych z przygotowaniem opisu produktu/usugi/swojej dziaalnoci zachcamy do kontaktu z ekspertem ds. turystyki i produktów regionalnych dr Piotrem Geise, penicego rol konsultanta ds. merytorycznych sieci, pod adresem e-mail:

piotr.geise@gmail.com

Z wyksztacenia socjologiem, od najmniej 10 lat zajmujcym si turystyk i socjologi turystyki, nauczycielem akademickim, reporterem (publikacje m.in. na amach „Hospitality”, „Rynek podróy”, „Hotelarz”, „Wiadomoci turystyczne”,„Skrzydlata Polska”). Obecnie konsultantem, doradc, szkoleniowcem. Specjalizuje si w problematyce socjologii turystyki, stereotypach, rónicach midzykulturowych (negocjacje, a rónice kulturowe) zarzdzaniu tekstem i materiaem wizualnym w turystycznych materiaach reklamowych i promocyjnych, jak te niemieckim rynkiem turystycznym, oraz nowymi trendami w brany spotka i zrównowaonym rozwojem w turystyce.

Sie Uryte Skarby Powila - forma wspópracy oparta na dugoterminowych dziaaniach bdzie promowana i wspierana przez Stowarzyszenie nie tylko w kraju ale równie za granic.

W zaczeniu formularz zgoszeniowy podmiotu

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk