Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA MIEJSKA

Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1
Telefon: 56 47 296 10
E-mail: urzad@umnowemiasto.pl
Strona www: www.umnowemiasto.pl

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

pooona jest w Powiecie Nowomiejskim i ssiaduje z województwem mazowieckim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Przez miasto przepywa rzeka Drwca, która jest rezerwatem przyrody i prawym dopywem Wisy, a w ssiedztwie znajduje si Garb Lubawski, Pojezierze Iawskie oraz Brodnickie. Nowe Miasto Lubawskie jest geograficzn bram do Warmii i Mazur jednoczenie oferujc bogactwo przyrody obszaru NATURA 2000 z cigle rozwijajc si baz noclegow, gastronomiczna i usug okooturystycznych. Od 2010 r. miasto naley do sieci Cittaslow, czyli „miast dobrej jakoci ycia”, gdzie dba si o rodowisko, dziedzictwo kulinarne, lokalne zabytki i promuje lokaln ywno ekologiczn. Te cechy miasta przycigaj turystów, którzy szukajc odpoczynku z dala od duych aglomeracji, zatrzymuj si w Nowym Miecie Lubawskim bo to doskonae miejsce na wypoczynek.

PODSTAWOWE DANE:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie jest gmin miejsk. Powierzchnia gminy obejmuje ponad 11 kmi zamieszkuje j ok. 11 300 osób. Miasto ley nad rodkowym odcinku gboko wcitej doliny Drwcy majcej charakter pradoliny, a rzeka tworzy w wielu miejscach zarastajce lub zatorfione starorzecza. Wokó Miasta s lasy mieszane strefy umiarkowanej oraz wystpuj gleby pseudobielicowe (powe) i brunatne. Miasto posiada swój rynek na którym znajduje si budynek dawnego kocioa ewangelickiego, a Urzd Miejski jest zlokalizowany w obrbie nowomiejskiego rynku. Miasto szczyci si take zachowanym redniowiecznym ukadem ulic oraz zabytkami gotyckimi w tym Kolegiat w. Tomasza Apostoa z pocztku XIV wieku.

INNE INFORMACJE PROMOCYJNE:

  1. Koció p.w. w. Tomasza Apostoa

Nowomiejska XIV-wieczna witynia podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej i Kolegiaty posiada najwikszy w Polsce zespó malowide ciennych. Powstaway one w redniowieczu i w latach 1600-1650, fundatorem tych póniejszych by wojewoda chemiski Pawe Dziayski. W drugim przle pónocnej ciany nawy gównej przedstawiono oblenie miasta przez Szwedów w 1628 roku. Miasto - jak wierzono i co przedstawiono na malowidle - nie zostao zdobyte przez wroga dziki opiece Matki Boskiej. Wewntrz kocioa znajduje si jedna z nielicznych w Polsce redniowiecznych mosinych pyt nagrobnych przedstawia rycerza Zakonu Krzyackiego, Kunona von Liebensteina w penym uzbrojeniu. Najcenniejszym obiektem w kociele farnym p.w. w. Tomasza Apostoa, który nosi godno Bazyliki Mniejszej i Kolegiaty, jest figura Matki Boskiej kowskiej z Dziecitkiem. Obecnie ubrana jest w bogato zdobion, barokow sukienk z pozacanego srebra. Okalaj j liczne wota skadane w podzice za doznane aski. W 1882 roku figur przeniesiono ze spalonego klasztoru franciszkanów-reformatów w pobliskich kach Bratiaskich.

Koció p.w. w. Tomasza Apostoa, ul. Kocielna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,    www.sanktuariummbl.diecezja.torun.pl

  1. Pracownia Garncarstwa i Rkodziea

Pracownia Garncarstwa i Rkodziea to efekt dugoletniej tradycji wynikajcej z zamiowania do wyrobów z gliny, które wykonane s wedug wasnych wzorów oraz na yczenia klientów. W ofercie znajdziemy przedmioty uytkowe, garnki gliniane, lampiony, galanteri ogrodow, zwierzta oraz wyroby tematyczne np. witeczne. W pracowni odbywa si pokaz toczenia na kole garncarskim oraz mona samemu wylepi wasny garnek, a gospodarze zapraszaj dodatkowo na swojskie, domowe posiki oparte na miejscowej tradycji i kulturze. Tu obok mona zobaczy hodowl ptaków ozdobnych, w tym pawie, gobie, kury, kaczki, baanty i przepiórki.

Pracownia Garncarstwa i Rkodziea oraz Hodowla Drobiu Ozdobnego, ul. Narutowicza 27, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. 509 107 963, www.rekodzielonml.manifo.com.

  1. Spywy kajakowe rzek Drwc.

Rzeka Drwca to prawy dopyw Wisy i ze wzgldu na wyjtkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe jest bardzo atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Zaczyna swój bieg u podnóa Wzgórz Dylewskich, a koczy w Zotorii koo Torunia. Cakowita dugoci cieku wynosi ponad 219 km, rednia szeroko 12,00 m, a rednia gboko 2,50 m. Drwca zaskakuje swoim zmiennym obliczem, raz jest dzik krt rzek, aby za chwil leniwie toczy swe wody szerok dolin. To wodny rezerwat przyrody i najduszy rezerwat ichtiologiczny w Polsce, ochronie podlega tu rodowisko wodne i bytujce w nim ryby: pstrg, oso szlachetny, tro, certa, minag rzeczny. Cenne przyrodniczo obszary doliny rzeki Drwcy oraz jej dopywów nale do sieci ekologicznej NATURA 2000. W sezonie letnim i zimowym organizowane s rodzinne spywy kajakowe dla mieszkaców i turystów. W Nowym Miecie Lubawskim mona wypoyczy kajaki i popyn rzek Drwc przez Kurztnik do urokliwego wyrobiska Nielbark, a nastpnie do Brodnicy, Golubia Dobrzynia i Torunia.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk