Ukryte Skarby Powila


UAWSKA KOLEJ OGRODOWA W UAWCE SZTUMSKIEJ

Kontakt: Tomasz Kleina i Ewa Konarska - Kleina
Adres: uawka Sztumska 55, 82-440 Dzierzgo
Telefon: +48 662 676 646
E-mail:
Strona www: www.kolejwogrodzie.info.pl

Dawno, dawno temu ... wanym rodkiem lokomocji/transportu bya na terenie gminy Dzierzgo kolej wskotorowa. Niestety czasy jej wietnoci ju miny i dzi ju tylko nieliczne relikty wiadcz o jej istnieniu. Dziki p. Tomaszowi Klein i jego uawskiej Kolei Ogrodowej w uawce Sztumskiej mona poczu si jak mieszkacy regionu za dawnych lat.

uawska Kolej Ogrodowa powstaa w 2014r. w uawce Sztumskiej. Tabor i infrastruktura jest odwzorowaniem prawdziwej kolei wskotorowej, tylko w mniejszej skali. Celem tego przedsiwzicia, jest zwrócenie uwagi klienta, na zapomnian histori kolejek wskotorowych, które niegdy wpisane byy na stae w krajobraz uaw. Poprzez zabaw i wypoczynek staramy si nawizywa do historii, zwyczajów, jzyka i pracy zarówno na dawnej, jak i obecnej kolei. Zwracamy uwag na bezpieczestwo, uczymy poprawnego zachowania „maych mioników” pocigów. Obecnie posiadamy tabor w postaci lokomotywy i dwóch wagoników - kady z obsad 8-miejscow oraz infrastruktur kolejow (2 stacyjki, oznakowania szlaku, lokomotywownia, obrotnica itp.. ). Jednorazowy przejazd trwa okoo 20 min.

W skad oferty uawskiej Kolei Ogrodowej wchodz ponadto caoroczne przejazdy indywidualne, rodzinne i grupowe. Organizacj plenerowej imprezy z ma gastronomi ( grill–ognisko do wyboru, napoje zimne i gorce, moliwo zamówienia cateringu) .Wszystko w oprawie muzycznej na wolnym powietrzu. Pzyjmujemy grupy szkolne i przedszkolne dla których przygotowana jest specjalna oferta edukacyjna  w tym demonstracja dziaania zwrotnicy, semaforów, obrotnicy z moliwoci samodzielnego wypróbowania tych urzdze , przejazdy kolejk z pamitkowym biletem, drobny posiek.

Mona skorzysta  równie z indywidualnego wypoczynku w formie pikniku. Istnieje moliwo wdkowania w stawie bogatym w kilka gatunków ryb (karpie, liny, sandacze,karasie i potki ), rower wodny, sprzt do wdkowania, a nad stawem do dyspozycji altana z owietleniem, miejsce na ognisko, may grill,piaskownica dla dzieci.

Tradycj staa si ju organizacja Festynu uawskiej Kolei Ogrodowej, który odbywasi w lipcu (w tym roku impreza planowana jest na 16.07 ). Gwarantujemy fajn zabaw i mie spdzenie czasu. Wszystkie zamówienia grupowe realizujemy po wczeniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail z minimum miesicznym wyprzedzeniem.

 

Давным-давно... Очень важным транспортным средством на территории гмины была узкоколейная железная дорога. Сейчас, к сожолению, только немногочисленные фрагменты свидетельствуют об ее существовании. Благодаря Томашови Клайн и его Жулавской Огородной Железной Дороге в Жулавце Штумскей можна почувствовать как бывшие жители этого региона.

Жулавская Огородная Железная Дорога возникла в 2014 г. в Жулавце Штумскей. Вагон и инфраструктура это отподражание настоящей узкоколейной железной дороги, только в меньшей шкале. Целью предприятия является обращение внимания клиента на забытую историю узкоколейной железной дороги, которая когда-то была частью пейзажа Жулав. Через развлечение и отдых мы хотим навязать к истории, манер, языка и работы так бывшей как и сегоднящей железной дороги. Обращаем внимание на безопасность и учим правильного поведения «малых любителей» поездов. Сейчас у нас локомотив и два вагончики – у каждого 8 мест и железнодорожная инфраструктура (2 зажигания, размечения пути, локомотивное депо и тому подобное…). единовременный переезд продолжается около 20 минут.

В склад предложения Жулавской Огородной Железной Дороги входят круглогодичные индивидуальные переезды, семейные и групповые, а также пленэрные мероприятия с малой кулинарией (гриль - костер, зимние и теплые напитки, возможность заказания кейтеринга). Все эти аттракционы с музыкой на свежом воздухе. Принимаем школьные и дошкольные группы для которых приготована специальная эдукацонная оферта – показ действия стрелки поезда, семафора, локомотивного депо с возможностей самостаятельного испытания этих устройств, переезды поездом с билетем, который можна взять на память, маленькое угощение.

Можна также пользоваться индивидальном отдыхом в форме пикника. Существует также возможность чтобы удить рыбы в пруде, который изобилует несколькими породами рыб (карпы, судаки, караси и плоты), водный велосипед, снаряжение для рыболовов, а у пруда для наших гостей дача с освещениемя, место для костера, малый грилл и песочница для детей.

Это уже традиция, что в июле организуем Фестиваль Жулавской Огородной Железной Дороги (в этом году будет 16.09.16г.). Гарантируем хорошее развлечение и то, что будете мило проводить время. Все групповые заказы реализуем после предыдущего договора по телефону или е-маилу но минимум с месячным опережением.


Powrt do listy

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk