Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


BARCIANY - GMINA WIEJSKA

Adres: 11-410 Barciany, ul. Szkolna 3
Telefon: 89 753 10 03
E-mail: sekretariat@barciany.pl
Strona www: www.barciany.pl

GMINA BARCIANY

Gmina Barciany ley w pónocnej czci województwa warmisko-mazurskiego, w powiecie ktrzyskim. Od zachodu graniczy z gminami Spopol i Korsze, od poudnia z gmin Ktrzyn, od wschodu z gmin Srokowo. Pónocna granica gminy stanowi granic pastwow z Rosj (Obwód Kaliningradzki, Rejon Prawdinskij). Prawie caa gmina Barciany ley w Pasie Pobrzey Batyckich, na obszarze Niziny Spopolskiej. Jedynie niewielki poudniowy kraniec gminy ley w Pasie Pojezierzy Batyckich, na obszarze Pojezierza Mazurskiego – Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.        

PODSTAWOWE DANE:

Liczba ludnoci w Gminie w 2015r. wynosia 6602 osób, w tym 3257 stanowiy kobiety. Gsto zaludnienia wynosi okoo 23 osoby/km2. Jest to warto ponad dwukrotnie nisza ni gsto zaludnienia powiatu ktrzyskiego wynoszca 54 osoby/ km2 i ponad piciokrotnie nisza od redniej gstoci zaludnienia kraju. Najwiksz miejscowoci Gminy s Barciany, zamieszkae przez okoo 990 mieszkaców. Kolejne pod wzgldem liczby mieszkaców s Motajny, Drogosze, Frczkowo, Skandawa, Rodele, Aptynty, Skierki, Radosze i Winda. Pozostae z 66 miejscowoci Gminy stanowi niedue skupiska (od kilkudziesiciu do dwustu mieszkaców).  Wszystkie miejscowoci skupione s w 23 soectwa.

Powierzchnia Gminy wynosi 293,62 km2, z czego 9,5% stanowi lasy, 83,1% uytki rolne, pozostae grunty i nieuytki 7,4%.

Krajobraz Gminy Barciany, podobnie jak caoci Pojezierza Mazurskiego, zosta w gównej mierze uksztatowany przez zlodowacenie batyckie. Rzeba powierzchni nie jest urozmaicona - obszarowo gmina ley na Równinie Spopolskiej. Maksymalne wzniesienia dochodz do 80 - 100 m n.p.m., a wikszo równiny ley na wysokoci 40-50 m n.p.m. Wystpujce liczne bezodpywowe zagbienia terenu maj z reguy agodne zbocza. 10,6% obszaru gminy jest objte obszarem chronionego krajobrazu. Tereny Gminy wchodz w skad:

  • Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Owin
  • Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
  • Obszaru NATURA 2000 Ostoja Warmiska (PLB280015) OSO.

Przez Gmin Barciany przebiegaj drogi wojewódzkie zapewniajce poczenia z ssiednimi wikszymi miejscowociami regionu:

  • droga wojewódzka nr 591 Ktrzyn – Barciany – Michakowo (granica Pastwa)
  • droga wojewódzka nr 590 Korsze – Barciany.

czna dugo dróg wojewódzkich na terenie Gminy wynosi okoo 39 km, dróg powiatowych okoo 117 km i dróg gminnych okoo 104 km (w tym o nawierzchni utwardzonej okoo 10 km). Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Korsze – eleznodoronyj (Rosja) – uywana w obrocie towarowym.

Gmina Barciany, jak mao która, wyrónia si bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. Wiele miejscowoci moe poszczyci si obecnoci zespoów paacowych i dworsko- parkowych stanowicych wiadectwo historii architektury europejskiej.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk