Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


OLSZTYN - GMINA MIEJSKA

Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawa II 1
Telefon: +48 89 527 31 11
E-mail: kancelaria.ogolna@olsztyn.eu
Strona www: http://www.olsztyn.eu

GMINA OLSZTYN

Olsztyn jest stolic województwa warmisko-mazurskiego. Zajmuje 88 km2 powierzchni, za aktualna liczba jego mieszkaców, to 173,4 tys. osób. Daje to gsto zaludnienia na poziomie 1 971 osób na km2. Ludno w wieku produkcyjnym stanowi 63% mieszkaców miasta. Stopa bezrobocia na poziomie 6,1% jest najniszym wskanikiem wród wszystkich powiatów w regionie – wskanik wojewódzki to 16,5%.

PODSTAWOWE DANE:

Olsztyn jest miastem akademickim. Funkcjonuj tutaj 4 uczelnie wysze (w tym Uniwersytet Warmisko-Mazurski) oraz 2 filie uczelni wyszych spoza regionu. W 2014 r. na 10 tys. mieszkaców przypadao 1,6 tys. studentów oraz 0,5 tys. absolwentów – to ponad 4-krotnie wicej ni w kraju. Na terenie Olsztyna dziaaj te instytuty naukowe, jak Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci Polskiej Akademii Nauk, czy te Orodek Bada Naukowych im. Wojciecha Ktrzyskiego.

Olsztyn ma szans sta si centrum usug wspólnych. Miasto zostao uznane przez firm Colliers International w raporcie Rising Stars 2013:10 "upcoming BPO/SSC locations" za lokalizacj z najwikszym potencjaem pod wzgldem przyszego rozwoju sektora BPO/SSC, obok Lublina, Kielc, czy Torunia. Swoje SSC w Olsztynie ju uruchomiy m.in. Citibank, Transcom, Coltel, Vorwerk, czy Aviation Services Ireland.

Olsztyn jest miastem dla biznesu po godzinach. 22,3% jego powierzchni stanowi lasy, za 9,6% – grunty pod wodami, tj. rzekami oraz jeziorami, których w granicach administracyjnych stolicy Warmii i Mazur jest a 11, co bezporednio przekada si na jako ycia mieszkaców. W ostatnich latach zrewitalizowana zostaa infrastruktura turystyczna wokó Jezior Ukiel oraz Dugiego. Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” to najnowoczeniejszy na Warmii i Mazurach caoroczny, nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. W ramach oferty kulturalnej, w Olsztynie odwiedzi mona liczne galerie artystyczne i muzea oraz Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, dwa teatry i filharmoni. Oferta zakupowa na terenie Olsztyna obejmuje natomiast 2 galerie handlowe, 7 centrów handlowych oraz liczne markety i dyskonty (najwiksze sieci to: Carrefour, Tesco, Auchan, Piotr i Pawe, Alma, Intermarche, Kaufland, Biedronka, Lidl oraz Stokrotka).

Sektor IT oraz produkcja ywnoci wysokiej jakoci (jedna z regionalnych inteligentnych specjalizacji) nale do kluczowych bran w Olsztynie.

Гмина Ольштын

Ольштын это столица Варминьско-Мазурского воеводства. Занимает 88 км² поверхности, а число его жители это 173,4 тыс. Плотность населения это 1971 чел/км². Люди в производственном  возрасте это 63% жителей города. Безработица исчиляет 6,1% и это меньше всего среди всех повятов в регионе – в воеводстве – это 16,5%.

Основные информации:

Ольштын это академический город. Эдесь функционируют 4 вузы (в этом числе также Университет Варминьско-Мазурский) и 2 филиала вузов из-за региона. В 2014 году среди 10 тыс. жителей было 1,6 тыс. Студентов и 500 выпускников – это 4 раза больше, чем в государстве. На территории Ольштына работают научные институты, как Институт Разводу Животных и Исследований Еды Польской Академии Наук или Средоточие Научных Исследований им. Войтеха Кэнтжиньского.

 

У Ольштына шанс, чтобы стать центром общих услуг. Город стал признанным через компанию Colliders International в рапорте Rising Stars 2013:10 „upcoming BPO/SSC locations” , местонахождением с самым большим потенциолом будущего спектра BPO/SSC, рядом с Лублином, Келцами или Торунием. Свое SSC в Ольштыне вклучили уже Citibank, Transcom, Coltel, Vorwerk или Aviation Services Ireland.

 

Ольштын это город для бизнеса позле часов. 22,3% его поверхности становят леса, а 9,6% - грунты под водами, то есть, реками и озерами, которых в администрацыйных границах столицы Вармии и Мазур находится аж 11, что непосредственно делает жизнь жителей города лучшей. В последние годы улучшена стала туристическая  инфраструктура вокруг озера Укиел и Длугие. Отдыхо-спортивный центр «Укиел» это наиболее современный на Вармии и Мазурах, круглогодичный, современный комплекс. В рамках культурной оферты, в Ольштыне можна посешать артистические галереи и музеи, а также планетарий, астрономическую обсерваторию, два театра и филармонию. Оферта для покупок на территории Ольштына это 2 торговые галереи, 7 торговых центров и множество супермаркетов и дисконтов (самые большие это: Carrefour, Tesco, Auchan, Piotr i Pawe, Alma, Intermarche, Kaufland, Biedronka, Lidl и Stokrotka.

Спектр IT и производство высококачественной пищи (одна из областных специализаций) это основные отрасл в Ольштыне.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk