Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


RYCHLIKI - GMINA WIEJSKA

Adres: 14-411 Rychliki, Rychliki 86
Telefon: +48 55 248 81 55
E-mail: sekretariat@rychliki.pl
Strona www: www.rychliki.pl

GMINA RYCHLIKI

Gmina Rychliki jest gmin wiejsk, pooona jest w Powiecie Elblskim, w mikroregionie braniewsko-pasckim na pograniczu uaw. Wikszo obszarów gminy ley na Pojezierzu Iawskim. Zachodnie jej granice okrela rzeka Dzierzgo, natomiast pónocno-wschodni Kana Elblski. Powierzchnia Gminy wynosi 13 200 ha, a zamieszkuje j okoo 4030 mieszkaców. Kana Elblski jest unikatow w skali wiatowej drog wodn, której urzdzenia hydrotechniczne funkcjonuj do dzisiaj. Na terenie gminy znajduje si równie jezioro Korsu o powierzchni 20 ha., nad którym znajduje si orodek domków rekreacyjnych oraz pole namiotowe. Wdrowcy mog skorzysta ze szlaku w. Wojciecha prowadzcego z Elblga oraz innych miejscowoci do witego Gaju.  

Miejscowoci, które mieszcz si w granicach gminy takie jak: Lepno, Buczyniec, Barzyna, liwice, Budki, Marwica, Jelonki, Topolno, Powodowo, wity Gaj, Jankowo, Mokajny, Sójki, Kiersyty, Rejsyty, Goutowo, Topolno, Wysoka, Dymnik, Kwietniewo - posiadaj jeszcze duo dawnej tradycyjnej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej wkomponowanej w krajobraz i stanowicej jego ozdob. Naley tu wymieni domy podcieniowe, dworek bauerski, obiekty sakralne, a przede wszystkim zespoy parkowo - paacowe, z którymi wi si losy znanych rodów pruskich.

Рыхлики

 

Гмина Рыхлики это сельская гмина, находится в Эльблонгском повяте, в Браневско-Паслэнцким микрорегионе, в пограничной полосе Жулав. Большинство гминных пространств находится в Илавецком поозерью. Западные границы гмины определяет река Дзежгонь, а северо-восточную Эльблонгский Канал. Поверхность гмины – это 13 200 га и здесь живут около 4030 жителей. Эльблонгский Канал - это уникальный в мировой шкале водный путь, которого гидротехнические сооружения функционируют до сих пор. На территории гмины находится также озеро Корсунь, которого поверхность исчисляет 20 га и здесь расположены кемпинги и рекреационные домы. Путники могут воспользоваться путем сьв Войцеха, который приводит к Эльблонгу и других местностей к Святому Гаю.

Местности, которые находят в границах гмины это: Лепно, Бучынец, Бажина, Сливице, Будки, Марвица, Елонки, Топольно, Поводово, Святый Гай, Янкого, Мокайны, Сойки, Киерсыты, Рейсыты, Голутого, Высока, Дымник, Кветнево. У этих местности много прежней, традиционной жилой и хозяйственной застройки, которая вкомпонованна в пейзаж и представляет собой его украшение.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk