Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


TOLKMICKO - GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Adres: 82-340 Tolkmicko, ul. Plac Wolnoci 3
Telefon: +48 55 2316121
E-mail: sekretariat@tolkmicko.pl
Strona www: www.tolkmicko.pl

Miasto i Gmina Tolkmicko pooona jest w pónocnej czci powiatu elblskiego, w województwie warmisko – mazurskim. Graniczy  z gminami: Frombork w powiecie braniewskim, Elblg, Milejewo i Mynary w powiecie elblskim oraz miastem Elblg, stanowicym powiat miejski. Granica wodna na Zalewie Wilanym graniczy z obszarami pooonymi w województwie pomorskim (powiat nowodworski), zajmuje powierzchni 225 km2.

Atrakcyjno  Gminy podkrela ssiedztwo Zalewu Wilanego. Odgrywa on wan rol jako jeden z walorów przyrody, ródo utrzymania dla rybaków oraz szlak komunikacyjny z Tolkmicka do Krynicy Morskiej. Zbiornik ten jest akwenem pytkim i paskodennym. Pod wzgldem turystycznym akwen doskonale nadaje si do uprawiania eglarstwa, to tu przebiega droga wodna E-70. Urozmaicona rzeba terenu, due zalesienie, prawdziwie górska stromo zboczy, jary i wwozy, wspaniae widoki oraz liczne zabytki choby jak zabudowa paacowa w Kadynach, koció gotycki czy Ratusz z muzeum regionalnym w Tolkmicku to kolejne atuty terenów Gminy Tolkmicko. Przez teren Gminy przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Tak uksztatowany  obszar Gminy jest atrakcyjnym miejscem dla turystów.

Gmina Tolkmicko w 80% objta jest Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzna Elblska”.  Znajduj si tu  rezerwaty lene:  Kadyski Las, Buki Wysoczyzny Elblskiej, Pióropusznikowy Jar, Nowinka, Dolina Stradanki, Zatoka Elblska oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000.

Город и Гмина Толкмицко находятся в северной части Эльблонгского повята, в Варминско-Мазурском воеводстве. Граничит с гминами: Фромборк в Браневском повяте, Эльблонг, Милеево и Млынары в Эльблонгском повяте и городом Эльблонг, который становит городской повят. Водная граница Вислянского Залива граничит с пространствами расположеными в Поморском воеводстве (Новодворский повят), занимает пространство 225 км².

Привлекательность гмины подчеркивает близость Вислянского Залива. Играет он важную роль в качестве прекрасного элемета природы, места работы для рыболовов и пути сообщения из Толькмицка в Крыница-Морской. Этот водоем это неглубокая и плоскодонная акватория. В туристическом смысле, этот аквен хорошо пригодится для любителей парусных яхт, здесь располагается также водный путь Э-70. разнообразная и залесенная территория, крутые спуски, овраги и ущелья, прекрасные виды и большое количество достопримечательности, как например, дворец в кадынах, готическая церковь или ратуша с музеем в Толькмицко - это следующий позитивный атрибут гмины Толкмицко. Через территорию гмины располагается Восточный Велосипедный Путь Грин Вело.

мина Толкмицко в 80% объятая Пейзажном парком «Эльблонгская возвышенность». Здесь находятся лесные заповедники: Кадынский лес, Пюропушниковы Яр, Новинка, долина страданки, Затока Эльблонгская, пространство специальной охраны  птиц Природа 2000.

 

 


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk