Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


SPOPOL - GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Adres: 11 -21 Spopol, ul. 22 Lipca 7
Telefon: +48 89 76 13 181
E-mail: sepopol@sepopol.pl
Strona www: http://www.sepopol.pl/

GMINA SPOPOL

Gmina Spopol pooona jest w pónocno-wschodniej Polsce z granic pónocn stanowic granic Pastwa z Obwodem Kaliningradzkim. Gmina Spopol to obszar z ciekaw i burzliw histori, przez które przepywaj rzeki yna i Guber. Unikatowa przyroda, miejscowoci pene bocianich gniazd oraz cenne zabytki architektury s ciekawym elementem wycieczek krajoznawczych. Pooenie z dala od ruchliwych dróg sprawia, e mona tu wypocz i cieszy si urokami okolicy.

PODSTAWOWE DANE:

Gmina Spopol jest gmin miejsko-wiejsk. Powierzchnia gminy wynosi 246,58 km2   i zamieszkuje j ok. 6668 osób. Jednostkami pomocniczymi w Gminie s 22 soectwa i 3 osiedla, stanowice samorzd mieszkaców wsi. Spopol jest gmina wybitnie rolnicz. Grunty orne zajmuj 14.772 ha, ki i pastwiska 3.520 ha, lasy i grunty lene 4.140 ha. Warunki glebowe sprzyjaj produkcji rolnej, przewaaj gleby III i IV klasy. Gmina szczyci wystpowaniem obszarów chronionego krajobrazu, do których zalicza si „Dolin Dolnej yny”, „Dolin Rzeki Guber” oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazw „Warmiskie bociany”.


INNE INFORMACJE PROMOCYJNE:

Godne uwagi w miecie Spopol s:

- Koció w. Michaa Archanioa w Spopolu

- Pozostaoci murów miejskich (XIV w.) z fragmentami baszty

Najcenniejsze obiekty architektoniczne gm. Spopol:

  • Koció pw. Matki Boskiej Szkaplerznej we Lwowcu z 1373 r. z otarzem pochodzcym z ok. 1500 r.
  • Koció pw. w. Apostoów Piotra i Pawa w Lipicy wzniesiony w stylu gotyckim
    w XIV w.,  z ambon z 1596 r., otarzem barokowym oraz organami z okresu rokoko.
  • Koció pw. Matki Boskiej Róacowej w Dzietrzychowie w stylu gotyckim z XV w.
  • Grekokatolicka cerkiew p.w. Narodzenia Najw. Marii Panny w Ostrym Bardzie wyposaona w peny ikonostas w konwencji staropruskiej. 
  • Paac w Judytach (Paac rodu von Kunheim) wykonany w stylu neogotyckim
    i klasycystycznym. Przy gównym podjedzie do paacu znajduj si dwa odlewy lwów naturalnej wielkoci, odlane z brzu, zakupione na wystawie w Paryu w 1889 roku. - Lew czuwajcy i Lew picy.

Turystyka wodna na rzece ynie

Rzeka yna proponuje aktywny wypoczynek w formie spywów kajakowych.
W miejscowoci Spopol i Stopki usytuowane s stanice wodne. Mona wypoyczy ódk lub kajak. Przygotowane s wiaty oraz wydzielone  miejsce do grillowania. Du atrakcj jest katamaran, którym mona przepyn do granicy z Rosj. Istnieje równie moliwo wynajmu odzi "Pera Spopola", oferujcej spywy na rónych trasach. yna jest niezwykle interesujcym pod kadym wzgldem szlakiem. Spyw po tej rzece moe dostarczy  niezapomnianych emocji. Trasa jest bardzo urozmaicona i pozwala zadowoli turystów o rónych upodobaniach.

Gmina Spopol to take Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo − szlak rowerowy prowadzcy przez pi województw we wschodniej Polsce, tj. województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, witokrzyskie i warmisko-mazurskie.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk