Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


MYNARY - GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Adres: 14-420 Mynary, ul. Dworcowa 29
Telefon: +48 55 248 60 82
E-mail: sekretariat@mlynary.pl
Strona www: www.mlynary.pl

Miasto i Gmina Mynary pooone s w pónocno-zachodniej czci województwa warmisko – mazurskiego, w powiecie elblskim na skraju Wzniesienia Elblskiego i Równiny Warmiskiej. Gmin Mynary tworzy 19 soectw, w skad których wchodzi 29 miejscowoci.  Miasto Mynary posiada bezporednie drogowe poczenia komunikacyjne z Elblgiem, Braniewem, Fromborkiem, Paskiem i Ornet, za obok miasta przebiega linia kolejowa Elblg-Braniewo-Kaliningrad. Historycznie gmina zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej zwanej Pogezani, cilej jej górna cz zwan od czasów krzyackich Oberland, tj. Pogórze. Wiksza cz obszaru gminy ley w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa warmisko- mazurskiego.

PODSTAWOWE DANE:

Gmina Mynary jest gmin miejsko-wiejsk. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 157,09 kmz czego miasto stanowi 276 ha. Gmin zamieszkuje 4578 osób, w tym w miecie Mynary 1825 osób. Mynary i okolice s otoczone licznymi kami i lasami. Na terenie gminy przewaaj obszary przeznaczone na uytek rolny:
ok. 54%, drug pod wzgldem wielkoci powierzchni zajmuj tereny lene:  ok. 38% powierzchni gminy. Przez Mynary przepywa rzeka Bauda.

Город и Гмина Млынары находятся в северо-западной части Варминско-Мазурского воеводства, в Эльблонгском повяте на крайе Эльблонгского возведения и Варминской равнины. Гмина Млынары это 19 солэцтв в состав которых входит 29 местности. У Города Млынары непосредственные пути сообщения с Эльблонгом, Браневом, Фромборком, Пасленкой и Орнетой, а мимо города располагается железная дорога Эльблонг-Бранево-Калининград. Исторически, гмина занимает место бывшей прусской земли, званой Погезаней, а конкретно говоря, ее верхняя часть с тевтонских времени Оберланд, то есть Взгорье. Большая часть пространства это стрефа охраны культурных пейзажы и стрефа экологического система храняемых пространств Варминско-Мазурского воеводства.

Основные информации:

Гмина Млынары - это городско-сельская гмина. Помещается в 157,09 км² из чего город становит 276 га. В этой гмине живут 4578 жителей, а в городе Млынары 1825 жителей. Млынары и окрестности, окружённые лугами и лесами. На территории гмины перетягивают пространства предназначенные для земледелия – около 54%, а лесная территория становит около 38% поверхности гмины. Через город течёт река Бауда.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk