Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


MIKOAJKI POMORSKIE - GMINA WIEJSKA

Adres: 82-433 Mikoajki Pomorskie, ul. Dzierzgoska 2
Telefon: +48 55 640 43 57
E-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl
Strona www: www.mikolajkipomorskie.pl

Mikoajki Pomorskie

Gmina Mikoajki Pomorskie pooona jest na Powilu we wschodniej czci województwa pomorskiego. Pod wzgldem podziau administracyjnego Mikoajki Pomorskie wchodz w skad powiatu sztumskiego.  Od strony zachodniej graniczy z gminami Sztum, Ryjewo, od strony pónocnej z gminami Stary Targ i Dzierzgo, od wschodu z gmin Stary Dzierzgo, a od poudnia z gmin Prabuty.

Na terenie gminy Mikoajki Pomorskie nie brakuje terenów o znaczcych walorach przyrodniczych. Gówn atrakcj jest pooone z dala od zgieku, czyste ekologicznie, nadajce si do wdkowania, otoczone lasami Jezioro Balewskie. Jezioro pooone jest w obszarze chronionego krajobrazu, co dodatkowo podnosi jego walory przyrodnicze. Pola namiotowe stanowi baz do wypadów turystyczno–krajoznawczych do pobliskich wsi i miast: Kwidzyna, Malborka i Sztumu gdzie znajduj si synne zamki krzyackie.

Pikno i specyfik krajobrazu Gminy Mikoajki Pomorskie mona podziwia przemierzajc tereny lokalnymi ciekami pieszo – rowerowymi. Nocleg i wyywienie zapewniaj gospodarstwa agroturystyczne, oferujce liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosych.

Dodatkow atrakcj gminy jest usytuowany w lesie obiekt sportowy z kortem tenisowym, boiskami do gry w pik non, pik rczn, do siatkówki oraz odkrytym basenem kpielowym, czynnym co roku w wakacje. W okresie tym mona si zapozna z lokaln twórczoci artystyczn i ludow, naby ciekawe prace okolicznych twórców bd spróbowa miejscowych specjaów.

PODSTAWOWE DANE:

Gmina Mikoajki Pomorskie jest gmin wiejsk. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 91,75 km2 i zamieszkuje j ok. 3754 osób. Tereny lene zajmuj okoo 1 176 ha powierzchni, uytki rolne 7 273 ha, jeziora 144,8 ha. Siedzib wadz samorzdu gminnego jest wie Mikoajki Pomorskie pooona w czci zachodniej obszaru gminy. W gminie dominuj gospodarstwa rolne i podmioty dziaajce w otoczeniu rolnictwa, zarówno w sferze handlu jaki i usug. Do  gównych zada gminy naley przede wszystkim poprawa ycia mieszkaców oraz zrównowaony rozwój gospodarczy gminy.

Миколайки-Поморске

Гмина Миколайки-Поморске находится на Повислье в восточной части Поморского воеводства. Смотря на административный раздел, Миколайки-Поморске принадлежат к Штумкому повяту. С западной стороны граничит с гминами Штум, Рыево, с северной стороны с гминами Стары-Тарг и Дзежгонь, с восточной стороны с гминой Стары- Дзежгонь, а с южной стороны с гминой Прабуты.

На территории гмины Миколайки-Поморске много районов у которых замечательные природные активы. Главным аттракционом является экологично чистое Балевское озеро вокруг которого много лесов и  которое находится в дали от городского шума. Озеро расположеное в пространстве предохраняемого  пейзажа, что прибавочно увеличает его природные активы. Кемпинги становят базу для туристическо- краеведческих экскурсий к ближайшим деревням и городам : Квидзин, Мальборк и Штум, где находятся известные тевтонские замки.

Красоту и специфику ландшафта гмины Миколайки-Поморске можна увидеть бродя местными пеше-велосипедными тропинками. Ночлег и пропитание обеспечивают агротуристические хозяйства у которых много аттракционов как для детей так и для взрослых.

Прибавочном атракционом гмины является также расположенный в лесу спортивный комплекс с теннисным кортом, спортплощадками для игры в футболь, гандбол и волейбол и открытым бассейном, который работает ежегодно во время каникул. В это время можна познакомится с местным художественным творчеством, купить интересные работы местных создателей или отведать местные деликатесы.

Основные информации:

Гмина Миколайки-Поморске это сельская гмина. Поверхность гмины это около 91,75 км² и здесь живут около 3754 жителей. Лесное пространство занимает около 1176 га поверхности, пашни – 7273 га, озера – 144,8 га. Муниципалитет находится в деревне Миколайки-Поморске, которая находится в западной части гмины. В гмине доминируют крестьянские дворы и субъекты которые работают в сфере земледелия, как в сфере коммерции, так и услуг. К главным задачам гмины принадлежат, прежде всего, улучшение жизни жителей и уравновешенное экономическое развитие гмины.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk