Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


BRANIEWO - GMINA MIEJSKA

Adres: 14-500 Braniewo, ul. Kociuszki 111
Telefon: +48 55 644-01-02
E-mail: sekretariat@braniewo.pl
Strona www: http://www.braniewo.pl/

MIASTO BRANIEWO to miasto gminne w województwie warmisko-mazurskim, w powiecie braniewskim.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie naleao do województwa elblskiego. Miasto pooone jest na Równinie Warmiskiej, nad rzek Pask.

Miasto powstao ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue (wyksztacio si wokó zamku krzyackiego). W 1260 r. gród uleg cakowitemu zniszczeniu w wyniku II powstania pruskiego. W 1274 r. miasto Braunsberg (po polsku nazywane Brunsberg) zostao wzniesione ponownie i 1 kwietnia 1284 otrzymao z rk biskupa Henryka Fleminga now lokacj na prawie lubeckim

Braniewo pooone jest w pónocno – wschodniej czci Polski, zajmuje 12,4 km2 powierzchni i pooone jest w pónocno-wschodniej czci kraju, w niewielkiej odlegoci (6 km) od granicy z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). Zajmuje powierzchni 12,4 km2 Geograficznie ley na pónocno - zachodnim skraju Równiny Warmiskiej i Wybrzea Staropruskiego, tu przy ujciu rzeki Paski do wschodniej czci Zalewu Wilanego. Miasto pooone jest w obszarze klimatu batyckiego, charakteryzujcego si chodnymi latami i agodnymi zimami. 

Przez miasto Braniewo przebiegaj midzynarodowe szlaki komunikacyjne, które stanowi najkrótsze poczenie Europy Zachodniej i Pónocno – Wschodniej. Nale do nich atrakcyjne szlaki turystyczne: kopernikowski (pieszy z Torunia przez Frombork do Olsztyna), dalekobieny E9 (pieszy – biegncy wzdu wybrzea Oceanu Atlantyckiego, Morza Pónocnego, Morza Batyckiego), Trasa Hanzeatycka (rowerowa – biegnca wokó Morza Batyckiego) oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

ГОРОД БРАНЕВО – гминный город в Варминско-Мазурском воеводстве, в Браневском повяте. В 1975-1998 годах, административно принадлежал к Эльблонгскому воеводству. Город расположен на Варминской равнине, при реке Паслэнке.

Город был основан около 1240 года, вместо бывшего, древнепруского города Брусэбэргуэ (который формиловал вокруг тевтонского замка. В 1260 году город был полностью разрушен в результате Второво Восстания Пруссов. В 1274 году город Браунсбэрг (по польски званый Брунсберга) стал сново основен и первого апреля, в 1284 году, получил от эпископа Генрыка Флеминга новое местонахождение и любекское право.

Город Бранево расположен на северо-восточной части Польшы, в небольшой расстоянии (6 км) от Калининградской области и помещается в 12,4 км². Географически, город находится на северно-западном крайе Варминской равнины и Древнепруского побережья, при устью реки Паслэнки к восточной части Висьлянского Залива. Город находится в пронстранстве Балтийского климата, который характеризуется холодном летом и теплой зимой.

Через город располагаются пути сообщения, которые становят наиболее короткое соединение Западной и Северо-Западной Европы. К ним принадлежат также интересные туристические пути: коперниковский (пеший туристический путь с Торуня, через Фромборк в Олштын), дальнего следования Э9 (пеший – вдоль пробежья атлантического океана, Северного моря, Балтийского моря), Ганзейский путь (для велосипедистов – находящий вокпуг Балтийского моря) и восточный велосипедный путь Грин Вело.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk