Zaproszenie na Forum dyskusyjne dot. oczyszczania ciekw za pomoc systemw hydrofitowych – Gdask, 8 wrzenia 2016 r.

Zaproszenie na Forum dyskusyjne dot. oczyszczania ciekw za pomoc systemw hydrofitowych – Gdask, 8 wrzenia 2016 r.

W zwizku z planami utworzenia wród naszych gmin czonkowskich Grupy ds. Wody oraz realizacj zada zwizanych z tematem zwikszenia aktywnoci wród zainteresowanych problematyk w dziedzinie wód i ich ochrony poddajemy Pastwu do rozwaenia moliwo uczestnictwa w Forum organizowanym przez partnera grupy - Gdask Infrastruktur Wodocigowo-Kanalizacyjn Sp. z o.o.

W imieniu swoim oraz GIWK mamy zaszczyt zaprosi do udziau w Forum dyskusyjnym „Moliwoci zastosowania systemów hydrofitowych”, które odbdzie si w ramach midzynarodowej konferencji Systemy Hydrofitowe w kontroli zanieczyszcze wód icws2016.org, w Gdasku w dniach 4-9 wrzenia 2016.

Forum, bdzie miao miejsce 8 wrzenia 2016 r. w Gdasku w Historycznej Sali BHP przy ulicy ks. Jerzego Popieuszki 6

Szanowni Pastwo,

korzystajc z okazji zaproszenia  Pastwa do udziau w Forum dyskusyjnym organizowane przez GIWK przypominamy równie o moliwoci zgoszenia/ wytypowania osób czy ewentualne przekazania informacji zainteresowanym podmiotom z terenów Pastwa miast i gmin dot. wspólnych dziaa na rzecz ochrony wód i udziau w powstajcej przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk (STG) Grupie zadaniowej ds. Wody.  

Zgoszenia mona przesya na adres: marcin.zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl

Forum dyskusyjne „Moliwoci zastosowania systemów hydrofitowych” - to spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostan technologie oczyszczania cieków i wód opadowych z zastosowaniem systemów hydrofitowych oraz dotychczasowe dowiadczenia w zakresie wdraania i eksploatacji tego typu obiektów.

Forum skierowane jest do osób zajmujcych si gospodark wodno-ciekow np. w administracji samorzdowej, subie ochrony rodowiska, przedsibiorstwach wodocigowo-kanalizacyjnych oraz do wszystkich zainteresowanych alternatywnymi rozwizaniami w dziedzinie oczyszczania cieków.

Oczyszczalnie hydrofitowe to wysoko sprawne systemy biologicznego oczyszczania cieków. W ich skad wchodz zoa zasiedlone rolinami wodolubnymi, dziki którym nastpuje mechaniczne oczyszczanie cieków. Zapewniaj one osiganie wysokich efektywnoci usuwania zanieczyszcze we wszystkich porach roku, co zostao potwierdzone w wielu systemach pilotaowych. Czasami odnotowuje si pewne pogorszenie efektywnoci w okresie chodnych miesicy, co wynika ze spowolnienia procesów metabolicznych. Pomimo to zazwyczaj uzyskuje si stabilne rezultaty pracy, a take dotrzymywane s stenia zanieczyszcze w odpywie – jest to moliwe dziki utrzymywaniu si stabilnej temperatury wody oraz wskutek izolacyjnego dziaania rolin.

Podobnie jak w przypadku oczyszczalni konwencjonalnych, zadaniem oczyszczalni hydrofitowych jest przede wszystkim usuwanie zwizków organicznych oraz azotu i fosforu. Ze cieków powinny by take usuwane mikroorganizmy chorobotwórcze. Systemy hydrofitowe pozwalaj na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych w warunkach cigej eksploatacji. Analizy chemiczne cieków wykazuj, e efektywno usuwania zanieczyszcze jest wyranie wysza w przypadku filtrów zbudowanych z przepuszczalnego, nieciliwego piasku i wiru w porównaniu z systemami korzeniowymi zbudowanymi ze ciliwego iu czy gliny. Zastosowanie filtrów piaskowo-wirowych umoliwia spenienie wymaga nie tylko odnonie maych oczyszczalni (mniejszych ni 1000 mieszkaców równowanych), ale nawet bardziej surowych warunków stawianych wikszym oczyszczalniom (chodzi tu o warunki stawiane przez niemieck norm ATV).

Hydrofitowe metody oczyszczania  cieków zapewniaj odpowiedni efektywno procesu, nie stanowi tak rozbudowanych i kosztochonnych instalacji jak tradycyjne oczyszczalnie, ale przede wszystkim mog by dostosowane do lokalnych warunków zabudowy, walorów przyrodniczych oraz moliwoci ekonomicznych inwestorów

Tematyka wystpie prelegentów obejmowa bdzie zarówno rozwizania techniczne stosowane w tych oczyszczalniach, jak i wskazówki dotyczce budowy i utrzymania obiektów hydrofitowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty prawne, ekonomiczne i rodowiskowe.

W dyskusji panelowej wezm udzia praktycy oraz przedstawiciele rodowiska naukowego.

W imieniu organizatorów prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 wrzenia 2016 r. pod adresem forum2016@giwk.pl

Lub bezporednio u organizatorów:

Gdaska Infrastruktura Wodocigowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 80-122, ul. Kartuska 201
- Karolina Plichta 667 608 007
- Aneta Pierzchaa- Tolak 607 044 680

W zaczeniu dokadny program Forum

 

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk