Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” serdecznie zaprasza do udziau w seminarium powiconym inicjatywie Porozumienie Burmistrzw (Convenant of Mayors) 13 grudnia 2011 w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego w Gdasku, ul. Okopowa 21/27.Porozumienie burmistrzw to inicjatywa zainicjowanaprzez Komisje Europejsk po przyjciu w 2008 roku pakietu klimatyczno-energetycznego, majca na celu wspieranie dziaa na rzecz zrwnowaonej energii podejmowanych przez wadze lokalne.Efekt dziaa sygnatariuszy porozumienia to nie tylko oszczdno energii, ale rwnie: stworzenie stabilnych i niepodlegajcych delokalizacji miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracownikw, zdrowsze rodowisko i lepsza jako ycia, oraz wzmoona konkurencyjno gospodarcza i wiksza niezaleno energetyczna. Dziaania maj stanowi przykad, za ktrym bd poda inni, inspirujc si przede wszystkim „Wzorcami doskonaoci” – baz danych z najlepszymi praktykami przedstawianymi przez sygnatariuszy.Podczas seminarium bdziecie Pastwo mieli moliwo zapozna si bliej z ide Porozumienia Burmistrzw, dziaaniami jakie s w jego ramach podejmowane, a przede wszystkim moliwociami ubiegania si o finansowanie dostpne dla sygnatariuszy porozumienia. Zaprezentowane zostan rwnie najlepsze praktyki aktywnoci sygnatariuszy.Wicej informacji na temat Porozumienia Burmistrzw, jego sygnatariuszy i dziaa podejmowanych w jego ramach znale mona na stronie internetowej www.porozumienieburmistrzow.eu Dociekliwi znajd tam nawet piosenk skomponowana specjalnie dla Porozumienia!Dostpny jest rwnie formularz zgoszeniowy oraz program seminarium.Zgoszenia prosimy przesya na adres a.cieplinska@pomorskie.euZachcamy do udziau w seminarium!
Dodano 02.12.2011, godz. 12:18
W dniach 17-18 listopada 2011r. w Kaliningradzie i Elblgu odbylo si II Europejskie Forum Wsppracy Transgranicznej „DIALOGI GRANICZNE”.Natomiast I Doroczne Europejskie Forum Wsppracy Transgranicznej pomidzy pastwami czonkowskimi UE i Norwegi oraz wschodnimi ssiadami zorganizowane zostao w dniach 27-28 padziernika 2010r. na terenie ukraiskiego miasta Uhorod oraz sowackiego miasta Koszyce. We wspomnianej konferencji uczestniczyo ponad 100 ekspertw i praktykw reprezentujcych regiony przygraniczne oraz przedstawicieli rzdw krajw poszczeglnych pastw, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu europejskiego.Doroczne Forum Wsppracy Transgranicznej stanowi cz dugoterminowego projektu „Europejskie Dialogi Graniczne” , ktrego celem jest promocja wsppracy transgranicznej pomidzy pastwami czonkowskimi UE oraz ich wschodnimi ssiadami.Celem II Forum bya dalsza konsolidacja platformy obywatelskiej wspierajcej dziaania w zakresie wsppracy transgranicznej w celu realizacji poprawy warunkw ycia codziennego okoo 1/3 czonkw populacji europejskiej, mieszkajcej w regionach przygranicznych.Gwnymi organizatorami II Forum byli: Praski Instytut Stabilnoci i Rozwoju, Norweski Sekretariat Morza Barentsa, Instytut Wsppracy Transgranicznej w Uhorodzie, Instytut Jeffersona w Belgradzie, Regionalna Agencja Rozwoju Gospodarczego w Kaliningradzie oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk.Forum podzielone byo na 2 sesje. Pierwsza sesja, zorganizowana bya w Kaliningradzie, gdzie uczestniczyli eksperci oraz praktycy specjalizujcy si w dziedzinach zwizanych z wspprac transgraniczn. Zadaniem tej czci konferencji byo sfinalizowanie zalece dotyczcych procesu tworzenia polityki oraz sformuowanie kluczowych zagadnie, ktre nastpnie przedstawiono podczas spotkania w Elblgu.Sesja w Elblgu skupia si na promowaniu wsppracy transgranicznej na wschodniej granicy UE. W sesji w Elblgu wzio udzia ponad 100 osb reprezentujcych 15 pastw. Sesj otworzy i powita zebranych Prezydent Elblga, pan Grzegorz Nowaczyk. Obrady w Elblgu po wstpnej sesji plenarnej toczyy si w czterech panelach dyskusyjnych nt. :• Roli samorzdw, przedsibiorstw oraz spoeczestwa obywatelskiego w promowaniu wsppracy transgranicznej.• Wsplnej przestrzeni informacyjnej wsppracy transgranicznej.• Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych rda finansowania dziaa zakresie wsppracy transgranicznej.• Budowania kompetencji w zakresie wsppracy transgranicznej w regionach, inicjatywy rodkowoeuropejskiej oraz Europy rodkowowschodniej.Po bardzo oywionej dyskusji i konstruktywnej wymianie pogldw na sesji plenarnej uczestnicy II Europejskiego Forum przyjli Deklaracj w ktrej apeluj do krajowych i oglnoeuropejskich wadz aby uznay wspprac transgraniczn jako strategiczny kierunek dziaa na rzecz tworzenia oglnoeuropejskiego obszaru swobodnego przepywu ludzi, dbr, kapitau i myli, tym samym wzmacniajc znaczenie Europy w globalnej rywalizacji gospodarczej i politycznej.Peen tekst deklaracji dostpny jest tutaj.Na zakoczenie obrad przedstawiciel Rzdu Republiki Modawii, zaprosi na III Forum w 2012 roku do Kiszyniowa.Gowni organizatorzy Forum wyrazili podzikowanie Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregionu Batyk za wielki wkad pracy i doskona organizacj II Europejskiego Forum.
Dodano 01.12.2011, godz. 09:57
Spotkanie przedstawicieli Zarzdu Stowarzyszenia z Wiceprezydentem ERB odbyo si w Elblgu w dniu 3 listopada 2011.W spotkaniu z Wiceprezydentem ERB z Panem Rolandem Gustbee, ktremu towarzyszya Pani Mariana Gomez-Jahaneson z Sekretariatu Regionalnego ERB Poudniowej Sm?landii uczestniczyli Grzegorz Nowaczyk, Przewodniczcy Zarzdu oraz pracownicy Sekretariatu Stowarzyszenia, Z. Olszewski, S. Demkowicz-Dobrzaski, M. Samusjew, A. Nazar, S. Magier oraz K. Stec – Delegat Stowarzyszenia w Radzie Modzieowej ERB. W spotkaniu przewodniczy Pan Grzegorz Nowaczyk. Sowa wstpu wygosili Pan Nowaczyk i Pan Gustbee. Przedstawiono rozwj lokalny na przykadzie Vxj i Elblga, przedyskutowano najwaniejsze zagadnienia planu pracy Euroregionu na lata 2012-2013 oraz Z. Olszewski i M. Samusjew przedstawili podstawowe informacje o dziaalnoci Stowarzyszenia Gmin skupiajc si na celach Stowarzyszenia, obszarach dziaania, oczekiwa gmin odnonie wsppracy ze strony Euroregionu, realizowane programy, fundusze i projekty. Stowarzyszenie przedstawio nastpujce wnioski do rozwaenia i przyjcia w dziaaniach Euroregionu na rzecz Stowarzyszenia:1. Skuteczny lobbing w tworzeniu programw EWT i EISP w latach na lata 2014-2020 dla naszego regionu oraz wydzielenie w nich mikroprojektw zarzdzanych przez Stowarzyszenie.2. Wnosimy o rozwaenie czy nie byoby celowe wprowadzenie do planu dziaa Pana prezydenta i Prezydium wysuchanie opinii polskich jst czego oczekuj od Euroregionu Batyk i Stowarzyszenia3. Ju teraz wydaje si, e Stowarzyszenie podejmie dziaania (pod warunkiem moliwoci sfinansowania tego zamierzenia ze rodkw zewntrznych) zorganizowania konferencji – spotkania, w ktrym uczestniczyyby z jednej strony czonkowie Stowarzyszenia przedstawiajc ofert pl wsppracy dla partnerw, z drugiej potencjalni partnerzy z zagranicy.4. Prosimy o rozwaenie jako pilnej i wanej sprawy odbycie kolejnej (drugiej) debaty w gromie Prezydium czy jeszcze szerzej w sprawie EUWT. Europa powoli nam ucieka, powstaj Europejskie ugrupowania na rnych granicach a my od dwch lat nie spotykamy si w sprawie EUWT. Stowarzyszenie przedstawio w 2009 roku na spotkaniu w Starych Jabonkach Radzie Euroregionu swoje oczekiwania. Obecnie nowelizowane jest prawo UE, ktre uatwi powinno tworzenie europejskich ugrupowa szczeglnie takim jak nasze, w ktrych jeden partner jest spoza UE. Stowarzyszenie widzc potrzeby w tej sprawie ujo w planie projektu „ludzie czcy granice” Programu Litwa-Polska-Rosja okrelenie ewentualnych procedur na jakich warunkach Obwd Kaliningradzki moe przystpi do EUWT. Potrzebne jest wsplne mylenie nad: a. czy EUWT ma powsta w Euroregionie Batyk, b. wybr tematw i do tego potrzebna jest wiodca rola Pana Prezydenta i Euroregionu Batyk.
Dodano 01.12.2011, godz. 09:54

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk