Pomys przygotowania dziaa do projektu parasolowego w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja (Obwd Kaliningradzki) 2007-2013 Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa zrodzi si podczas realizacji wielu przedsiwzi Grupy Roboczej ds. Turystyki dziaajcej w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk niemal od pocztku istnienia naszej struktury. Zostaa ona powoana w celu wsparcia Gmin Czonkowskich w procesie promocji turystycznej Gmin i zadania jakich si podejmuje dotycz m.in. organizacji stoiska podczas targw turystycznych, wizyt studyjnych dla dziennikarzy, szkole z zakresu turystyki. Sprawozdania ze wszystkich dziaa s przesyane do wszystkich Gmin Czonkowskich na bieco. Obecnie, od marca br. Grupa Robocza zajmuje si opracowaniem wniosku jaki planujemy zoy do Programu Wsppracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja przy udziale partnera rosyjskiego. Liderem bdzie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk wraz z 13-stoma podmiotami polskimi z terenu wojewdztwa Pomorskiego, i s to: Dzierzgo, Lbork, Supsk, Sztum, Tczew, Ustka oraz Warmisko-Mazurskiego: Elblg, Ek, Ktrzyn, Ostrda, Pienino, Pisz, Tolkmicko a take podmiotami po stronie partnera rosyjskiego: Administracji Rejonu Oziersk lub Miasta Oziersk, Miasto Swiety oraz Gmin Pioniersk. Powoujc si na strategie naszych polskich regionw czonkowskich kadcych nacisk na realizacj kompleksowego systemu informacji turystycznej, spjn polityk promocji potencjau turystycznego a take kreowanie produktw turystycznych chcemy przyczyni si do stworzenia projektu partnerskiego odpowiadajcego na wymienione potrzeby. Jedynym narzdziem, obecnie moliwym, pozwalajcym na finansowanie dziaa odbywajcych si na terenie ssiadujcych wojewdztw oraz partnera rosyjskiego jest program LPR, priorytet 2 „wspieranie rozwoju spoecznego, gospodarczego i przestrzennego”, dziaanie 2.1 „rozwj turystyki”. Celem naszego przedsiwzicia jest: realizacja projektu partnerskiego poprzez zintegrowany system dziaa promocyjnych. Tytu roboczy to „Stworzenie szlaku kulturowego z elementami turystyki aktywnej”. Obecnie kada z gmin opracowuje wasn koncepcj dziaa turystycznych, spjn dla postawionego w projekcie celu. Koszt caego przedsiwzicia to ok. 3mln Euro. Dofinansowanie to 90% wartoci projektu, 10% stanowi bdzie wkad wasny. Udzia finansowy Stowarzyszenia jest obecnie w opracowaniu, wkadem wasnym bd rodki stanowice koszty biece, tj.koszty pracownicze i biurowe. W ramach 90% dofinansowania kosztw Stowarzyszenia planujemy pokry wydatki zwizane z tzw. dziaaniami wsplnymi tj. promocj stworzonego produktu turystycznego, m.in. strony internetowej, udziau w targach turystycznych, organizacji wizyty studyjnej dla dziennikarzy polskich i rosyjskich, krtkiego filmu promocyjnego. Warunkiem koniecznym do realizacji tego pomysu jest ogoszenie konkursu w ramach LPR.
Dodano 24.01.2012, godz. 09:39
Dodano 02.01.2012, godz. 11:47

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk