W dniach 19-22 marca 2012 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk wzili udzia w pierwszych dziaaniach nowego projektu realizowanego w ramach Programu Wsppracy Midzyregionalnej INTERREG IVC pt. TOURAGE – Rozwj turystyki osb starszych w regionach peryferyjnych (TOURAGE – Developing Senior Tourism in Remote Regions).Najwaniejszym elementem dziaa projektowych by cykl wizyt studyjnych prezentujcych dobre praktyki w zakresie rozwijania turystki osb starszych w Karelii Pnocnej. W toku wizyt zaprezentowano nastpujce dobre praktyki:1. Sie Karelia a la CarteSie Karelia a la Carte to porozumienie ponad 80 maych przedsibiorstw brany agroturystycznej, kulinarnej i rkodzielniczej dziaajce na rzecz przezwyciania wyzwa dotyczcych promocji, rentownoci i rozpoznawalnoci rynkowej maych przedsibiorstw.2. Przewodnik Turystyczny dla Pnocnych Peryferiw (TG4NP)Jest to nowatorski projekt pilotaowy realizowany obecnie przez Rad Regionaln Pnocnej Karelii, ktrego celem jest wsparcie przemysu turystycznego w regionach peryferyjnych poprzez umoliwienie turystom dostpu do informacji o atrakcjach dziedzictwa kulturowego i naturalnego danego obszaru za pomoc multimodalnej platformy informacyjnej opartej na sieci telefonii komrkowych.3. Turystyka Lena (Fond of the Forest – Forest Wellbeing Tourism)Celem projektu jest stworzenie szeregu produktw turystycznych podkrelajcych wyjtkow charakterystyk regionu. Produkty te opieraj si na walorach lokalnej biosfery, lasw i lokalnej kultury karelskiej. cz one naturalne pikno karelskiej przyrody z lokaln kuchni, kultur, zielarstwem i zioolecznictwem. W ramach projektu powstaa sie usug oferowana przez maych przedsibiorcw brany turystycznej i kulturalnej.4. Zielona Opieka – Rozwj Zielonej Przedsibiorczoci KareliiZielona opieka to wykorzystanie walorw rodowiska naturalnego dla poprawy zdrowia i samopoczucia turystw i kuracjuszy. Usugi zielonej opieki maj zastosowanie nie tylko w orodkach turystycznych, ale take w miastach, domach opieki czy szpitalach. Zielona opieka to powizanie turystyki z opiek zdrowotn, co daje moliwo stworzenia szeregu innowacyjnych produktw turystycznych.5. Turystyka Bez Barier (Accessible Tourism)Celem tego projektu byo rozwijanie usug ekoturystycznych w Pnocnej Karelii w kierunku poprawy ich dostpnoci dla osb starszych i niepenosprawnych. W ramach projektu projektowano i wdraano procedury, studia badawcze i strategie dziaania niezbdne do rozwijania turystyki bez barier na terenie organizacjach uczestniczcych w projekcie.6. Takswka Wahadowa Koli (Koli Shuttle Taxi)Jest to przykad dobrej praktyki dotyczcej poprawy dostpnoci usug turystycznych poprzez tworzenie alternatywnych rozwiza transportowych na obszarach peryferyjnych. Dziki czemu moliwe byo uruchomienie pilotaowej usugi transportowej w postaci wahadowej takswki kursujcej codziennie pomidzy Joensuu a Parkiem Narodowym Koli.Kolejna wizyta studyjna i spotkanie grupy roboczej odbdzie si w regionie Vidzeme na otwie w czerwcu 2012 r.Pena informacja dostpna jest tutaj.
Dodano 11.04.2012, godz. 12:39
Informujemy, i Stowarzyszenie otrzymao pozytywn ocen wniosku zoonego do Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci w ramach Programu Study Tours to Poland. Projekt bdzie realizowany w dniach 23-27.04.2012. Celem nadrzdnym projektu jest pomoc w zdynamizowaniu ruchu turystycznego Rejonu Oziersk, Miasta Swiety, Gminy Pioniersk z Obwodu Kaliningradzkiego poprzez wzmocnienie potencjau informacyjnego w miastach partnerw rosyjskich. Cel ten chcemy osign poprzez zapoznanie partnerw rosyjskich z procedurami funkcjonowania systemu informacji turystycznej („i”), na terenie wybranej czci Euroregionu Batyk, tj. woj. warmisko-mazurskiego oraz wsppracy informacji turystycznej z innymi obiektami turystycznymi. W miastach naszych partnerw punkty „i” nie funkcjonuj w ogle. Nie ma wyodrbnionych placwek, oznaczonych midzynarodowym znakiem, obsugiwanych przez osoby przygotowane do ich prowadzenia. W projekcie wemie udzia 12 osb z Obwodu Kaliningradzkiego, po 4 osoby z Rejonu Oziersk, Miasta Swiety, Gminy Pioniersk. Bd to przedstawiciele odpowiedzialni w swoich urzdach za tematyk zwizan z turystyk. W projekcie wemie udzia take grupa przedstawicieli Gmin Czonkowskich naszego Stowarzyszenia z terenu woj. pomorskiego i warmisko-mazurskiego, tj. Ustki, Lborka, Tczewa, Sztumu, Dzierzgania, Elblga, Ostrdy, Pienina, Tolkmicka, Pisza, Ktrzyna i Eku. Stronie rosyjskiej i polskiej zaley na realizacji tego przedsiwzicia, poniewa w niedalekiej przyszoci, kiedy na terenie miejscowoci partnerw rosyjskich powstan punkty informacji turystycznej chcielibymy zaproponowa partnerom przeprowadzenie procesu standaryzacji tych punktw. Taka sytuacja jest sprzyjajca w obliczu perspektywy funkcjonowania maego ruchu granicznego i napywu turystw, poniewa punkty „i” to miejsca pierwszego kontaktu turysty podczas zwiedzania kraju a wraenia jakie pozostan w jego wiadomoci wyrusz wraz z nim w dalsz podr. Stronie rosyjskiej jak i polskiej zaley na realizacji tego przedsiwzicia, poniewa w niedalekiej przyszoci, kiedy na terenie miejscowoci partnerw rosyjskich powstan punkty informacji turystycznej chcielibymy zaproponowa partnerom przeprowadzenie procesu standaryzacji tych punktw. Taka sytuacja jest sprzyjajca w obliczu perspektywy funkcjonowania maego ruchu granicznego i napywu turystw, poniewa punkty „i” to miejsca pierwszego kontaktu turysty podczas zwiedzania kraju. Projekt jest jednym z wielu dziaa podejmowanych przez Grup Robocz ds. Turystyki dziaajc w Stowarzyszeniu.
Dodano 27.03.2012, godz. 09:08

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk