Dodano 15.10.2012, godz. 07:31
Kalendarz wydarze w ramach dziaa projektu CULART II / Calendar of events within Project CULART II activities Stycze – kwiecie 2013 January – April 2013 Konferencja otwierajca – luty 2013 / Kick-off conference – February 2013 wicej - miejsce dziaania: Kaliningrad / place of action: Kaliningrad Spotkanie Rady – luty 2013 / Culture Council meeting – February 2013 wicej - miejsce dziaania: Kaliningrad / place of action: Kaliningrad Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z maych miejscowoci terenów przygranicznych podnoszcy ich kwalifikacje zawodowe – marzec 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories - March 2013 wicej - miejsce dziaania: warmisko-mazurskie, pomorskie, Polska / place of action: Warmia and Mazury and Pomerania regions, Poland Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z maych miejscowoci terenów przygranicznych podnoszcy ich kwalifikacje zawodowe – kwiecie 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories – April 2013 wicej - miejsce dziaania: Kaliningrad / place of action: Kaliningrad Wizyta studyjna dla urzdników w zakresie konserwacji i ochrony obiektów historycznych i dziedzictwa kulturowego – kwiecie 2013 / Study visit for authorities officials on the topic of preserving and protecting objects of historical and cultural heritage – April 2013 wicej - miejsce dziaania: Kaliningrad / place of action: Telsziai, Litwa Maj – sierpie 2013 May – August 2013 Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z maych miejscowoci terenów przygranicznych podnoszcy ich kwalifikacje zawodowe – maj 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories – May 2013 - miejsce dziaania: warmisko-mazurskie, pomorskie, Polska / place of action: Warmia and Mazury and Pomerania regions, Poland Spotkanie Rady – czerwiec 2013 / Culture Council meeting - miejsce dziaania: warmisko-mazurskie, pomorskie, Polska / place of action: Warmia and Mazury and Pomerania regions, Poland Wrzesie – grudzie 2013 September – December 2013 Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z maych miejscowoci terenów przygranicznych podnoszcy ich kwalifikacje zawodowe – wrzesie 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories - miejsce dziaania: Kaliningrad / place of action: Kaliningrad Spotkanie Rady – wrzesie lub padziernik 2013 / Culture Council meeting – September or October 2013 - miejsce dziaania: Litwa / place of action: Lithuania Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z maych miejscowoci terenów przygranicznych podnoszcy ich kwalifikacje zawodowe – padziernik 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories – October 2013 - miejsce dziaania: warmisko-mazurskie, pomorskie, Polska / place of action: Warmia and Mazury and Pomerania regions, Poland  
Dodano 15.10.2012, godz. 07:28
Z przyjemnoci informujemy, i od dnia 18 wrzenia 2012 r. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk uczestnicy w projekcie realizowanym ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 pn. Kultura i Sztuka – krok II. Nowa jako w edukacji. (CULART II). Ogólnym celem projektu jest rozwój potencjau spoecznego poprzez wsparcie moliwoci edukacji. Cele szczegóowe projektu to: - Utworzenie nowego zintegrowanego programu edukacyjnego w kulturze (zorientowanego na rynek pracy, wykorzystanie ITC i zaangaowanie specjalistów kultury z maych miejscowoci) - Wspólna praca specjalistów kultury z ssiadujcych krajów ukierunkowana na podniesienie dostpnoci nowych form edukacji dla specjalistów i ekspertów kultury   Rezultaty uzyskane w wyniku tej wspópracy bd wykorzystywane przez specjalistów – ludzi pracujcych w sektorze kultury, w lokalnych organizacjach i instytucjach. Projekt przewiduje dziaania w kilku obszarach, m.in. s to: Dziaania badawczo-analityczne, takie jak analiza dowiadcze uzyskanych w wyniku realizacji rónorodnych projektów w obszarze kultury (w regionach granicznych), badanie poziomu zapotrzebowania na e-learningowe podnoszenie kwalifikacji wród czonków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspópracy w Obszarze kultury oraz badanie dostpnoci kursów podnoszenia kwalifikacji (w obszarze kultury). Dziaania edukacyjne – stacjonarny kurs podnoszenia kwalifikacji dla pracownikow instytucji i organizacji kultury z maych miast oraz kurs e-lerningowy dla wród czonków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspópracy w Obszarze kultury, kursy jzykowe (j.polski oraz j.rosyjski) Spotkania i wymiana dowiadcze, gdzie przewidziane s regularne spotkania czonków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspópracy w Obszarze kultury, wizyty studyjne przedstawicieli samorzdów lokalnych (w celu zapoznania si z praktyk ochrony zabytków, znajdujcych si w na terenie lokalnych samorzdów), konferencje projektowe – otwierajca oraz zamykajca.   Okres realizacji   projektu                       wrzesie 2012 r. – wrzesie 2014 r. – 24 miesice Partner Wiodcy Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk Partnerzy Fundusz Lokalny „Kaliningrad” (Federacja Rosyjska) Regionalna Pastwowa Instytucja Zawodowego Ksztacenia Uzupeniajcego (podnoszenia kwalifikacji) specjalistów kultury i sztuki „Centrum Edukacyjno-Metodyczne” (CEM) w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) Fundusz Lokalny Samogition (Republika Litewska) ródo finasowania Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 Budet Cakowity: 277 777,87 EUR Grant: 250 000,00 EUR Poziom dofinansowania 90% wartoci kosztów kwalifikowalnych  
Dodano 15.10.2012, godz. 07:28
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Batyk ogasza rozpoczcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "duych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych. Wysoko dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 250 tys. franków szwajcarskich.   Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych to wspieranie rozwoju spoeczestwa obywatelskiego w Polsce, którego podstaw s obywatele - wiadomi swoich praw i obowizków, cechujcy si zaangaowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialnoci nie tylko za siebie, lecz take za wspólnot, z któr czy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na dziaania organizacji pozarzdowych ukierunkowane na zwikszenie aktywnego udziau obywateli w yciu publicznym.   Do udziau w konkursie zaprasza si fundacje, stowarzyszenia i zwizki stowarzysze oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziaajce w celu osignicia zysku lub przeznaczajce zysk na cele statutowe. Szczegóowe kryteria kwalifikowalnoci Wnioskodawców okrela Podrcznik dla Organizacji Pozarzdowych obowizujcy wraz z Errat z 28 wrzenia 2012. Podrcznik, Errata oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajduj si na stronie www.swissgrant.pl w zakadce Do pobrania.   Nabór Wniosków bdzie trwa od 28 wrzenia 2012 r. do 28 listopada 2012 r.   Szczegóowe informacje zwizane z procedur ubiegania si o dofinansowanie dostpne s na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakadce Fundusz dla Organizacji Pozarzdowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 4545.  
Dodano 03.10.2012, godz. 09:46

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk