NOTATKA ZE SPOTKANIA   Dotyczy: konferencja startowa projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jako edukacji" realizowanego w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa Data: 6 lutego 2013 Miejsce: Kaliningrad       Konferencja startowa odbya si w Kaliningradzie 6 lutego 2013r.. Partnerem odpowiedzialnym za jej przygotowanie bya Fundacja Miejska Kaliningrad we wspópracy z drugim partnerem projektu Centrum Metodyczno-Edukacyjnym z Kaliningradu. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk do udziau w konferencji zaprosio przedstawicieli Gmin Czonkowskich Stowarzyszenia oraz czonków Rady ds. Kultury, cznie 25 osób ze strony polskiej.  Zdjcia  z konferencji – zacznik 1. Konferencja miaa na celu zapoznanie wszystkich uczestników z projektem CULART II, jego genez, zaoeniami i zadaniami projektowymi oraz efektami, które maj by osignite. Oficjalnie rozpocza ona cykl spotka, w tym szkole i wizyt studyjnych skierowanych do przedstawicieli samorzdów Gmin czonkowskich Stowarzyszenia, na terenie których funkcjonuj instytucje kultury rónego szczebla. W pierwszej cz konferencji odbyy si wystpienia przedstawicieli instytucji partnerskich projektu oraz zaproszonych goci, natomiast druga bya powicona pracy w grupach tematycznych, do których uczestnicy zapisywali si po uprzednim zapoznaniu si z tematami. Zainteresowani zapisali si do 3 wyznaczonych grup: 1. Rozwój instytucji kultury w maych gminach, 2. Dziedzictwo kulturowe, 3. Rada ds. Kultury – e-learning. Wszystkie grupy byy midzynarodowe. Ide tej formuy bya praca metod „burzy mózgów”. Poszczególne grupy prowadzili moderatorzy ukierunkowujcy dyskusj tak by uczestnicy sami wypracowali tematy szkole, w których bd uczestniczy w kolejnych dziaaniach projektu CULART II. Kada z grup wybraa takie zagadnienia, które pokazuj rozwizanie problemów jej uczestników. Zakoczeniem konferencji byo podsumowanie pracy w wyznaczonych grupach i zaprezentowanie wypracowanych tematów przez poszczególnych moderatorów. Okrelanie wspólnej tematyki szkole zbliyo uczestników grup dziki czemu atwiej bdzie przeprowadza rekrutacj do kolejnych dziaa projektowych.
Dodano 21.01.2013, godz. 07:33

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk