Szanowni Pastwo,Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk zwraca si z zapytaniem o wycen usugi polegajcej na przebudowie istniejcej strony internetowej wkierunku przeksztacenia strony Stowarzyszenia w portal informacyjny w jzyku polskim (z techniczn moliwoci przekazywania informacji w jzyku rosyjskim, a w przyszoci – z moliwoci rozszerzenia o inne jzyki ).Strona ta powinna sta si interaktywnym portalem informacyjnym powizanym z portalami spoecznociowymi (Facebook, Twitter), wykorzystywanym w celu uproszczenia i rozszerzenia wsppracy midzy rnymi podmiotami z terenu wojewdztw Pomorskiego, Warmisko-Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Odbiorcami powinny sta si zarwno administracja (organy samorzdowe, organizacje im podlege) , organizacje pozarzdowe, biznes, instytucje edukacyjne i naukowe oraz inne osoby prywatne i prawne, ktre interesuj si tematyk przygranicza.Portal powinien uwzgldni w miar moliwoci nastpujc tematyk:informacje o dziaaniach Stowarzyszenia (informacje o Stowarzyszeniu, aktualnoci, projekty wasne, wsppraca z innymi organizacjami, Newsletter)nowoci regionw (wsppraca, polityka, gospodarka, spoeczestwo, ekologia),baza danych podmiotw (administracje, instytucje wsppracy, NGO-sy itd.)prawo odnoszce si do wsppracy transgranicznejewentualnie podstawowe informacje dla turysty ( punkty informacji turystycznej, hotele, parkingi i zasady korzystania, transport publiczny, sklepy),granica (obowizujce przepisy, przekraczanie granicy, wizy, sytuacja na granicy)programy i instrumenty wsparcia wsppracy transgranicznej, konkursy, projekty,partner serach Forum (zarwno dla NGO, jak i dla samorzdw),kalendarz wydarze,przegld prasy,reklamy i ogoszenia,linki do innych stron.Oferty wraz z cen w wariancie z i bez hostingu prosimy skada do dnia 28 czerwca 2013 r. na adres:Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batykul. Stary Rynek 2582-300 Elblge-mail: sekel@eurobalt.org.pl Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem:+48 611 20 00 (Agata Nazar) lub +48 611 20 04 (Magorzata Samusjew - do 25 czerwca 2013)Projekt „Euroregionalne Centrum Informacji – wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim” jest wspfinansowany ze rodkw Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsppraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.
Dodano 17.06.2013, godz. 10:10
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Batyk ogasza rozpoczcie trzeciego naboru wnioskw o dofinansowanie projektw „maych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy. Wysoko dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 tys. do 40 tys. frankw szwajcarskich.Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych to wspieranie rozwoju spoeczestwa obywatelskiego w Polsce, ktrego podstaw s wiadomi swoich praw i obowizkw obywatele, cechujcy si zaangaowaniem dla dobra wsplnego oraz poczuciem odpowiedzialnoci za wsplnot, z ktr czy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na dziaania organizacji pozarzdowych ukierunkowane na zwikszenie aktywnego udziau obywateli w yciu publicznym.Do udziau w konkursie zaprasza si organizacje pozarzdowe, ktrych rednia sum przychodw z dziaalnoci w ostatnich dwch okresach obrachunkowych nie przekroczya kwoty 50 000 zotych. Szczegowe kryteria kwalifikowalnoci Wnioskodawcw okrela Podrcznik dla Organizacji Pozarzdowych (wydanie drugie poprawione z 29 marca 2013). Podrcznik oraz wzory dokumentw aplikacyjnych znajduj si na stronie www.swissgrant.pl w zakadce Do pobrania.Nabr wnioskw bdzie trwa od 29 marca 2013 r. do 29 maja 2013 r.Szczegowe informacje zwizane z procedur ubiegania si o dofinansowanie dostpne s na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakadce Fundusz dla Organizacji Pozarzdowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.
Dodano 10.04.2013, godz. 13:04

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk