Stowarzyszenie gocio Wiceprezydenta Euroregionu Batyk

Spotkanie przedstawicieli Zarzdu Stowarzyszenia z Wiceprezydentem ERB odbyo si w Elblgu w dniu 3 listopada 2011.
W spotkaniu z Wiceprezydentem ERB z Panem Rolandem Gustbee, ktremu towarzyszya Pani Mariana Gomez-Jahaneson z Sekretariatu Regionalnego ERB Poudniowej Sm?landii uczestniczyli Grzegorz Nowaczyk, Przewodniczcy Zarzdu oraz pracownicy Sekretariatu Stowarzyszenia, Z. Olszewski, S. Demkowicz-Dobrzaski, M. Samusjew, A. Nazar, S. Magier oraz K. Stec – Delegat Stowarzyszenia w Radzie Modzieowej ERB. W spotkaniu przewodniczy Pan Grzegorz Nowaczyk. Sowa wstpu wygosili Pan Nowaczyk i Pan Gustbee. Przedstawiono rozwj lokalny na przykadzie Vxj i Elblga, przedyskutowano najwaniejsze zagadnienia planu pracy Euroregionu na lata 2012-2013 oraz Z. Olszewski i M. Samusjew przedstawili podstawowe informacje o dziaalnoci Stowarzyszenia Gmin skupiajc si na celach Stowarzyszenia, obszarach dziaania, oczekiwa gmin odnonie wsppracy ze strony Euroregionu, realizowane programy, fundusze i projekty. Stowarzyszenie przedstawio nastpujce wnioski do rozwaenia i przyjcia w dziaaniach Euroregionu na rzecz Stowarzyszenia:
1. Skuteczny lobbing w tworzeniu programw EWT i EISP w latach na lata 2014-2020 dla naszego regionu oraz wydzielenie w nich mikroprojektw zarzdzanych przez Stowarzyszenie.
2. Wnosimy o rozwaenie czy nie byoby celowe wprowadzenie do planu dziaa Pana prezydenta i Prezydium wysuchanie opinii polskich jst czego oczekuj od Euroregionu Batyk i Stowarzyszenia
3. Ju teraz wydaje si, e Stowarzyszenie podejmie dziaania (pod warunkiem moliwoci sfinansowania tego zamierzenia ze rodkw zewntrznych) zorganizowania konferencji – spotkania, w ktrym uczestniczyyby z jednej strony czonkowie Stowarzyszenia przedstawiajc ofert pl wsppracy dla partnerw, z drugiej potencjalni partnerzy z zagranicy.
4. Prosimy o rozwaenie jako pilnej i wanej sprawy odbycie kolejnej (drugiej) debaty w gromie Prezydium czy jeszcze szerzej w sprawie EUWT. Europa powoli nam ucieka, powstaj Europejskie ugrupowania na rnych granicach a my od dwch lat nie spotykamy si w sprawie EUWT. Stowarzyszenie przedstawio w 2009 roku na spotkaniu w Starych Jabonkach Radzie Euroregionu swoje oczekiwania. Obecnie nowelizowane jest prawo UE, ktre uatwi powinno tworzenie europejskich ugrupowa szczeglnie takim jak nasze, w ktrych jeden partner jest spoza UE. Stowarzyszenie widzc potrzeby w tej sprawie ujo w planie projektu „ludzie czcy granice” Programu Litwa-Polska-Rosja okrelenie ewentualnych procedur na jakich warunkach Obwd Kaliningradzki moe przystpi do EUWT. Potrzebne jest wsplne mylenie nad: a. czy EUWT ma powsta w Euroregionie Batyk, b. wybr tematw i do tego potrzebna jest wiodca rola Pana Prezydenta i Euroregionu Batyk.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk