Euroregion Batyk wspiera kontynuacj Programu Poudniowy Batyk


27 wrzenia 2011r. Prezydium Euroregionu Batyk przyjo wsplne stanowisko w sprawie przyszoci Programu Wsppracy Transgranicznej Poudniowy Batyk po 2013r. Poniewa Euroregion Batyk od pocztku wspiera powstanie Programu i pniej aktywnie uczestniczy w jego wdraaniu i zarzdzaniu, dlatego Prezydium Euroregionu Batyk postanowio jednomylnie poprze jego przysz kontynuacj.

Przyjcie dokumentu byo rwnie bezporednim rezultatem prac Zespou Zadaniowego ERB ds. Unijnej Polityki Spjnoci, ktry zosta powoany podczas procesu przegldu wsppracy w ERB w 2010 roku, by polepszy rol ERB jako platformy lobbingowej w UE poprzez monitorowanie przygotowa przyszej Polityki Spjnoci i promowanie wikszej roli Celu 3 – Europejskiej Wsppracy Terytorialnej.

Dokument rozpatruje cztery gwne elementy Programu tj. zakres geograficzny, zakres tematyczny, ramy finansowe oraz zarzdzanie i wdraanie, jak rwnie podaje konkretne propozycje co do jego przyszej struktury.

Odnonie zakresu geograficznego, Euroregion Batyk proponuje, by w przyszym okresie programowania wszystkie regiony czonkowskie ERB zostay wczone do Programu. Co oznaczaoby powikszenie obszaru Programu do caego Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w Polsce, jak rwnie wczenie do tego obszaru Obwodu Kaliningradzkiego FR. Ponadto Euroregion Batyk proponuje zastpienie istniejcego obecnie ograniczenia 150 km dla granic morskich nowym kryterium odzwierciedlajcym geografie funkcjonalne takie jak euroregiony.

Zakres tematyczny Programu Poudniowy Batyk powinien opiera si na Strategii Europa 2020, Strategii UE dla Regionu Morza Batyckiego oraz na Wymiarze Pnocnym Unii Europejskiej. Powinien on obejmowa takie zagadnienia jak: zrwnowaone rozszerzanie rynkw dla pracownikw, konsumentw i MSP oraz zrwnowaone zarzdzenie i wykorzystanie rodowiska morskiego, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a take dziaania ludzie-dla-ludzi.

Euroregion Batyk proponuje znaczce zwikszenie przydziau funduszy europejskich dla Programu co pozwoli na zrwnanie rnic spoeczno-ekonomicznych, sprostanie wyzwaniom zwizanym z wdraaniem Strategii UE dla Regionu Morza Batyckiego oraz przezwyciy trudnoci wynikajce z znacznych odlegoci i granicy morskiej pomidzy wsppracujcymi ze sob regionami.

Odnonie wdraania i zarzdzania, Stanowisko proponuje poczenie Komitetu Monitorujcegoi Komitetu Sterujcego w jeden Komitet, wprowadzenie procedury samo-oceny, uproszczenie regu dotyczcych wdraania oraz wyczenie z koniecznoci zastosowania automatycznej zasady anulowania zobowiza (zasady N+3 ) dla wszystkich programw wsppracy terytorialnej.

Peny tekst Stanowiska Euroregionu Batyk w sprawie przyszoci Programu Wsppracy Transgranicznej Poudniowy Batyk dostpny jest tutaj.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk