XI posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wsppracy Regionw RP z Obwodem Kaliningradzkim FR

W dniach 2-3 czerwca w Zielonogradzku (Obwd Kaliningradzki FR) odbyo si XI posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wsppracy Regionw RP z Obwodem Kaliningradzkim FR.
Poniej prezentujemy stanowisko Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk jest aktywnym uczestnikiem Rady, pracujemy w trzech komisjach problemowych: ds. Samorzdu Terytorialnego, ds. Finansw, Przemysu i Handlu oraz ds. Edukacji, Nauki, Kultury, Sportu i Turystyki.
Na forum Prezydium ERB przedstawilimy wniosek jaki wypyn na spotkaniu z Panem Ministrem Janem Borkowskim (MSZ) w sprawie maego ruchu granicznego midzy RP i FR. Euroregion Batyk podj decyzj udzielajc poparcia by maym ruchem granicznym obj Obwd Kaliningradzki i Wojewdztwa Warmisko-Mazurskie oraz Pomorskie. Wniosek ten zosta zaakceptowany na posiedzeniu Prezydium w Kopenhadze i stosowne dokumenty w tej sprawie dostarczylimy Ministrom Spaw Zagranicznych w Warszawie i Moskwie. W Euroregionie Batyk z Programu Poudniowego Batyku z udziaem partnerw rosyjskich realizowane s trzy due projekty MOMENT, (partnerem jest Duma Obwodowa), MOMENTup (Batijsk, Primorsk, Diwnoje oraz Instytut Szyrszowa Rosyjskiej Akademii Nauk) i MOMENTpri. Projekt MOMENT dotyczy czystoci wd wedug wymogw europejskich I dofinansowanie tego projektu wynosi 2 296 ty. Euro. W ramach projektu YC3 realizowany przez Rad Modzieow ERB  partnerem ze strony rosyjskiej jest Ministerstwo Edukacji Rzdu Obwodowego, dofinansowanie projektu 450 ty. Euro. Projekt DISKE - wsppraca parkw technologicznych, partnerem rosyjskim jest Kaliningradzkie Centrum Innowacji i Technologii, dofinansowanie 1 mln Euro.  
    Jednym z podstawowych celw dziaalnoci Euroregionu jest zblianie spoeczestw lokalnych i to zadanie mimo ogromnych trudnoci z powodu braku wydzielonej transzy dla mikro-projektw w Programie LT-PL-RUS. Staralimy si realizowa ten cel I dziki staraniom Stowarzyszenia uzyskalimy rodki w ramach Funduszu Maych Grantw Transgranicznych i Midzyregionalnych. W ramach tego Programu zrealizowalimy we wsppracy z partnerami rosyjskimi 37 pod-projektw przeznaczajc dofinansowanie w wysokoci 700 ty Euro. Partnerami w tych projektach byo, zaczynajc od administracji 10 regionw, poprzez instytucje kultury i nauki oraz szkoy, do organizacji pozarzdowych. W wyniku realizacji tych projektw zawizana zostaa oficjalna, staa wsppraca i przykadem moe by, e w projekcie partnerem Administracji Gminy Bisztynek po stronie rosyjskiej bya Szkoa Artystyczna w Zielonogradzku oraz Dom Kultury w Zielonogradzku a oficjalne porozumienie podpisano midzy Zarzdem Gminy i Rejonu Zielonogradzka.

Podsumowanie i wnioski
1.    Dzikujemy partnerom rosyjskim za sprawn realizacje projektw w ramach FMGTM i oczekujemy na dobre rezultaty realizacji projektw w ramach Programu Poudniowego Batyku.
2.    Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk wnosi by w przyszych programach wsppracy transgranicznej w latach 2014-2020 byy wydzielone rodki na mikro-projekty oraz by w przyszym okresie programowania znalaz si program PL-RUS ( Obwd Kaliningradzki).


Protok z XI posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wsppracy Regionw RP z Obwodem Kaliningradzkim FR dostpny jest tutaj.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2023
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk