Trzecie zaproszenie do skadania wnioskw Seed Money programu Interreg Poudniowy Batyk

Trzecie zaproszenie do skadania wnioskw Seed Money programu Interreg Poudniowy Batyk

Trzecie zaproszenie do skadania wniosków w ramach rodków zalkowych rozwoju idei projektowych tzw. “Seed money” Programu Interreg Poudniowy Batyk 2014-2020 trwa od 13 wrzenia do 5 listopada 2021 r. 

Szanowni Pastwo,
zapraszamy do zapoznania si i wczenia oraz aktywnoci wszystkie nasze samorzdy czonkowskie oraz lokalnych  partnerów STG ERB w otwartym naborze wniosków, których celem jest opracowanie pomysów na regularne projekty, które bd wdraane i finansowane w ramach przyszego Interreg Program Poudniowy Batyk 2021-2027.

 

Zachcamy do udziau w powyszym naborze seed money- który  moe umoliwi Pastwu powstanie zalków koncepcji projektów w przyszej perspektywie programu Interreg, w tym rozwój partnerstw midzynarodowych, konkretyzacj Pastwa pomysów i rozwój dziaa pod wiksze aplikacje w ramach przyszego naboru regularnego projektów.

Przypominamy, i kady z projektów rodków zalkowych musi by realizowany przez konsorcjum skadajce si z co najmniej dwóch partnerów z dwóch rónych pastw czonkowskich obszaru Programu. Jeli nie dysponuj Pastwo partnerem zagranicznym lub potrzebuj wsparcia - zachcamy do kontaktu z Sekretariatem STG ERB!

Projekty seed money bd refundowane na podstawie kwot ryczatowych. Dokumenty aplikacyjne naley skada drog elektroniczn na adres seed-money@southbaltic.eu do 5 listopada 2021 r. do godziny 16.00. CET. Decyzja Komitetu Monitorujcego o zatwierdzeniu zgoszonych propozycji projektów seed money spodziewana jest 7 lutego 2022 roku. 

Wnioski musz by opracowane w ramach jednego z aktualnych celów szczegóowych Programu Interreg Poudniowy Batyk 2014-2020: 
SO 1.1 Zwikszenie obecnoci MP z niebieskiego i zielonego sektora z obszaru Poudniowego Batyku na rynkach midzynarodowych poprzez wspólne dziaania transgraniczne; 

SO 1.2 Poprawa transferu innowacji z korzyci dla MP z niebieskiego i zielonego sektora poprzez wspólne dziaania transgraniczne; 

SO 2.1 Zwikszony rozwój zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru Poudniowego Batyku w zrównowaone kierunki turystyczne; 
SO 2.2 Zwikszenie wykorzystania zielonych technologii w celu zmniejszenia zrzutów zanieczyszcze na obszarze Poudniowego Batyku; 
SO 3.1 Poprawa jakoci i zrównowaenia rodowiskowego usug transportowych na obszarze Poudniowego Batyku 
SO 5.1 Poprawa zdolnoci wspópracy lokalnych podmiotów z obszaru Poudniowego Batyku poprzez udzia w sieciach transgranicznych.
Cakowity budet projektu seed money wynosi 32 000,00 EUR, jeli zorganizowane bd warsztaty online lub 40 000,00 euro w przypadku zorganizowania spotkania na miejscu (w tym 24 000,00 - 34 000,00 euro z ERDF finansowania, w zalenoci od stawki dofinansowania, tj. 75% lub 85%). 

Uwaga: W zalenoci od lokalizacji, Program Poudniowy Batyk zapewnia róne stawki wspófinansowania z ERDF dla organizacji uczestniczcych w projektach:

  • partnerzy z Polski, Litwy i Niemiec mog otrzyma do 85% dofinansowania z ERDF; 

  • partnerzy z Danii i Szwecji oraz pastw czonkowskich UE innych ni Uczestnik Programu Pastwa mog otrzyma do 75% wspófinansowania z ERDF. 

Projekt seed money bdzie refundowany na podstawie dwóch patnoci ryczatowych.

Projekt musi dostarczy dwa obowizkowe produkty z ustalonymi z góry kosztami ryczatowymi: 

Rezultat 1: Dokument koncepcyjny projektu: 25 000,00 EUR 

Rezultat 2: Warsztaty transgraniczne: 

  • event na miejscu (obejmuje równie kombinowan form spotkania tradycyjnego + online) streaming: 15 000,00 EUR LUB

  • wydarzenie online: 7 000,00 EUR.

Zainteresowani kandydaci s proszeni o dostp do dokumentów aplikacyjnych: https://southbaltic.eu/call-for-proposals

Przypominamy, i wzór programu ISBP 2021-2027 bdcy w trakcie konsultacji publicznych do 15 padziernika 2021 r. jest dostpny jest pod adresem:

https://southbaltic.eu/-/have-your-say-in-the-future-programme-2021-2027-public-consultations

Wspólny Sekretariat organizuje webinarium z sesj pyta i odpowiedzi powicon 3. naborowi Seed money 23 wrzenia o godzinie 13:00. CET. 

Rejestracja na webinarium jest dostpna tutaj Zasady RODO dotyczce spotkania znajduj si https://cpe-gov-pl.zoom.us/meeting/register/tJEkcuyupz8qEtx-s0oMfWldNDiQ7x4qPg1b

 

Z powaaniem

Zespó Sekretariatu STG ERB


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk