Posiedzenie Prezydium Euroregionu Batyk, 25 maja 2021 roku

Posiedzenie Prezydium Euroregionu Batyk, 25 maja 2021 roku

25 maja br. odbyo si posiedzenie Prezydium Euroregionu Batyk online z udziaem przedstawicieli wszystkich Sekretariatów i Regionów: Polski, Szwecji, Danii, Rosji i Litwy oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk. Spotkaniu przewodniczy obecny Prezydent Euroregionu Baty, Pan Johan Sandberg z Regionu Blekinge.

Z polskiej strony braa udzia Pani Boena Olszewska-witaj, przedstawiciel Zarzdu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk, Wójt Gminy Górowo Iaweckie. Posiedzenie podzielono na dwie czci. Pierwsza bya powicona szerokiej dyskusji m.in. w zakresie: oywienia rozwoju regionów po okresie pandemii, najwikszych wyzwa naszych regionów, wskazania potencjau w kontekcie wspópracy midzynarodowej z innymi czonkami ERB, szansy jak daje nowy program Interreg Poudniowy Batyk, sposobów zwikszenia zaangaowania maych partnerów do wspópracy midzynarodowej.

W drugiej czci posiedzenia zaprezentowano mi.in.:

  • wyniki dyskusji nad zagadnieniami z pierwszej czci posiedzenia, której celem byo zdobycie wiedzy w zakresie newralgicznych punktów odnonie podejmowanych zagadnie. Przedstawiciele Regionów prezentowali aktualne sytuacje zwizanych m.in. z COVID-19 odnonie zachorowa i szczepie oraz skutki  gospodarcze zwizne z COVID oraz czy widoczny jest powrót do normalnoci i jak on wyglda, czy opracowywane s strategie regionalne mogce przeciwdziaa nastpstwom pandemii.  Wan kwesti by temat dotyczcy programu Interreg Poudniowy Batyk, wyraenia chci Regionów do podjecia wspópracy w tym zakresie. Zastanawiano si take jak zaangaowa mae organizacje z pomoc ERB.
  • informacj nt. planowanej konferencji dotyczcej przyszoci Europy, któr zaprezentowa przedstawiciel Szwecji z Brukseli. Konferencja w sprawie przyszoci Europy to seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli, które umoliwi mieszkacom caej Europy podzielenie si pomysami i pomog ksztatowa nasz wspóln przyszo.
  • plan pracy Rady Modzieowej Euroregionu na rok 2021, który przedstawia Przewodniczca Rady Modzieowej. Jest to dokument wypracowany przez modzie podczas posiedzenia w kwietniu. Poinformowaa take o nadchodzcych dziaaniach modzieowych w ramach projektu Baltic Sea Youth Platform finansowanego z programu Erasmus+. W drugiej czci ambasadorka Europejskiej Stolicy Modziey z Kajpedy poinformowaa o wydarzeniach i dziaaniach skierowanych do modziey w Kajpedzie w 2021 roku.
  • rezultaty i  wnioski z debaty na temat przyszych tematów wspópracy ERB, w ramach którego zebrano obszerny materia z 9 regionów czonkowskich ERB.
  • raport z prac Water Core Group w ramach projektu WaterMan w zakresie tematów zwizanych z klimatem dofinansowanego ze rodków Interreg BSR. Przedstawiono take informacje dotyczce seminarium w ramach prac Mobility Core Group w zakresie biogazu i elektryfikacji transportu publicznego, które odbyo si dzie wczeniej, 24 maja br.
  • informacje o realizacji projektów ERB oraz nowym zaproszeniu otrzymanym z Danii do udziau  w projekcie z Bornholmem, Kajped i Kalmarem.

Posiedzenie Prezydium zakoczono informacjami o nadchodzcych wydarzeniach dotyczcych Zarzdu ERB.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Marzec 2023
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk