Konferencja pocztkowa Projektu ENGAGE! - 16.06.2021

Konferencja pocztkowa Projektu ENGAGE! - 16.06.2021

Zapraszamy organizacje pozarzdowe z Warmii i Mazur oraz Pomorza do udziau w bezpatnej konferencji, która odbdzie si w formie hybrydowej (fizycznej i on-line) powiconej zwikszeniu moliwoci internacjonalizacji naszych lokalnych organizacji 3-go Sektora z Pomorza i Warmii i Mazur oraz korzyciom pyncym z wczania si w dziaania transgraniczne zwizane z wspóprac Batyck oraz skutecznym sposobom, jak to robi.

Wydarzenie  realizowane w projekcie ENGAGE! w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Termin i miejsce: 16 czerwiec 2021 (roda)

Rozpoczcie: 16.06.2021 Godzina 9:00
Zakoczenie: 16.06.2021 Godzina 15:15

Forma konferencji: konferencja hybrydowa

- FIZYCZNE MIEJSCE KONFERENCJI:
Centrum Spotka Europejskich ”wiatowid” w Elblgu
Adres: plac Kazimierza Jagielloczyka 1, 82-300 Elblg, Polska
- POCZANIE ONLINE: Platforma Zoom

Link do formularza rejestracyjnego:https://forms.gle/XFkXM2ku7YZoe5yM7

Rejestracja trwa do 14 czerwca 2021 – udzia bezpatny, liczy si kolejno zgosze!

Porozmawiajmy wspólnie o dotychczasowych dziaaniach i dowiadczeniach midzynarodowych (naszych lokalnych i regionalnych partnerów), o tym dlaczego wczanie w procesy internacjonalizacji naszych organizacji jest kluczowe dla przyszoci naszych spoecznoci lokalnych i jakie wyzwania widzimy.

W trakcie wydarzenia inauguracyjnego projektu ENGAGE! nasi eksperci przedstawi konkretne, wymierne zyski dla trzeciego sektora oraz spoecznoci lokalnej, wynikajce z wczania gosu, pomysów i dziaa europejskich do codziennego funkcjonowania i realizacji inicjatyw oraz przedsiwzi lokalnych.

Uczestnicy bd mieli okazj:

  • uzyska inspiracj i podzieli si swoimi pomysami na realizacj dziaa midzynarodowych;
  • nawiza kontakt z regionalnymi i midzynarodowymi interesariuszami w sieci polsko-norweskiej zainicjowanej w ramach projektu ENGAGE!;
  • rozszerzy swoj dziaalno o nowe i ulepszone moliwoci wspópracy podczas naszej sesji dobierania graczy i na naszym rynku partnerskim;
  • przeksztaci wspólne przeciwnoci w szanse i moliwoci kooperacji w ramach rónych programów i konkursów!

Jeeli chcecie wykona z nami wspólnie pierwszy krok ku internacjonalizacji swojej organizacji zapraszamy do udziau w Konferencji pocztkowej projektu.

Wydarzenie odbywa si bdzie w ramach projektu „ENGAGE!”, realizowanego przez Batycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Batyk oraz partnerem norweskim z South Norway European Office. Projekt adresowany jest do organizacji pozarzdowych województwa warmisko-mazurskiego oraz pomorskiego.

Liczymy, i wspólnie z Wami w trakcie 27-miesicy realizacji projektu bdziemy mogli wesprze wasz lokalna aktywno, przenoszc j na wyszy poziom, pokonujc wszelkie bariery wejcia i zacz dziaania w midzynarodowych konsorcjach projektowych poprzez:

  • przekucie idei i potrzeb na konkretne aplikacje projektowe zapewniajce rozwizanie dedykowanych problemów (pomoc w konkretyzacji projektów);
  • zaznajomienie beneficjentów z formami wsparcia poprzez orzecznictwo na temat moliwych form wsparcia i dofinansowania dziaa projektowych;
  • wsparcie merytoryczne i szkoleniowe udzielone nowym aplikantom (od idei do projektu);
  • pozyskaniu wyspecjalizowanych partnerów i wspópracowników w kraju i za granicy oraz umoliwienie bezporednich kontaktów ze sprawdzonymi partnerami z krajów BSR

W razie pyta, prosimy o kontakt z koordynatorami:
Organizator: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, ul Stary Rynek 25 82-300 Elblg

Wstpna Agenda Wydarzenia

8:30 - Briefing medialny

9:00 -  Rejestracja uczestników/przerwa kawowa

9:15 - Przywitanie goci przez Gospodarzy

9:25 - Wprowadzenie do projektu ENGAGE!

10:00 - „Poznaj naszych/swoich partnerów z NO”- prezentacja online

10:30 - Przerwa kawowa

10:45 - „Poznaj lokalnych partnerów” – speed dating

11:30 - Lunch

12:30 - Prezentacja dobrych praktyk

13:30 - Przezwycienie barier wspópracy midzynarodowej w yciu lokalnej organizacji

15:00 - Podsumowanie dyskusji i spotkania

15:15 - Poegnanie uczestników

Zapraszamy do dzielenia si informacj o tym wydarzeniu z potencjalnymi zainteresowanymi!!!

 

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk