PROJEKT CONTRA - OBECNE I PRZYSZE DZIAANIA

PROJEKT CONTRA - OBECNE I PRZYSZE DZIAANIA

Szanowni Pastwo,

Pragniemy podzieli si z Pastwem najnowszymi informacjami dotyczcymi biecej realizacji projektu wspófinansowanego przez program BSR INTERREG pod nazw: CONTRA - Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset: oraz o tym co jeszcze przed nami.

Prace w ramach projektu CONTRA dobiegaj koca i obecnie trwaj dziaania majace na celu podsumowanie dotychczasowych rezultatów i przyszych dziaa., m.in.

A. TRWAJ INTENSYWNE PRACE NAD PRZYGTOWANIEM CZʦCI PODSUMOWUJCEJ PROEJKTU – SPOTKANIE ONLINE – 22.04.2021

Byo kolejne bo ju VIII spotkanie partnerów CONTRA i zwizane z nim dyskusje na temat wymiernych efektów projektu, które mogyby zosta uyte przez naszych beneficjentów. Udzia w tym dedykowanym e- spotkaniu wzio 26 uczestników reprezentujcych róne sektory: naukowy, biznes, samoradowy z 6 krajów Regionu Morza Batyckiego (w tym przedstawiciele z Polski, Szwecji, Danii, Niemiec, Rosji, Estonii).

Gros dyskusji w trakcie spotkanie zostao powicone przygotowywanym w ramach projektu:

- wskanikowi O.3.2 - Raportowi z oceny rodowiskowej usuwania morszczynu;

- wskanikowi O.3.3 Raport najlepszych praktyk w zakresie ekologicznych i zrównowaonych rozwiza w zakresie zarzdzania morszczynem plaowym.

Dokumenty te bd uwzgldniay m.in. aspekty takie jak:

  • Iloci i sezonowo wyadunków morszczynu plaowego i skad
  • Okres zarzdzania
  • Zakócenia zwizane z usuwaniem kidziny morskiej i czynnociami porzdkowymi
  • Zostaw co na play - konkretne sugestie dotyczce zarzdzanych pla
  • Dalsze uytkowanie (lokalne a przewiezione)
  • Niebezpieczne substancje
  • Zawarto piasku
  • Zawarto cióki

Trwaj równie prac nad ostatecznym ksztatem tzw. CONTRA-Factsheet – Arluszem informacyjnym projektu CONTRA, który bdzie stanowi krótki opis zasad w kierunku zrównowaonych rozwiza w zakresie wykorzystania i recyklingu morszczynu plaowego.

W materiale tym bdzie mona znale: wyjanienie pojcia Beach Wrack i czym naprawd jest kidzina morska, jak wyglda system zarzdzania plaami obecnie w rónych krajach. Zostan opisane studia przypadków, które poka jak kidzina morska moe zosta wykorzystana. Przedstawione bd zidentyfikowane przeszkody w recyklingu morszczynu plaowego oraz zalecenia dotyczce polityki - co jest potrzebne dla zrównowaonych rozwiza.

B. TRWAJ PRACE NAD PODSUMOWANIEM EFEKTÓW BADA PILOTAOWYCH NA TERENACH SAMORZDÓW CZONKOWSKICH STG ERB – PONIEJ OPIS JEDNEGO Z REZULTATÓW

W ramach projektu CONTRA przy wspóudziale Gminy Miasta Puck i pracowników Politechniki Gdaskiej – Wydziau Inynierii Ldowej i roowiska wykonano obiekt pilotaowy wykorzystujcy system trzcinowy do zagospodarowania makro i mikro glonów (beach wrack) wyrzucanych na pla.

Ten sposób zagospodarowania materiau „beach wrack” wykorzystuje naturalne procesy, nie wymaga energii elektrycznej oraz stosowania dodatkowych zwizków chemicznych. Z tego powodu jest tani i ekologiczny. Dodatkowo bardzo dobrze wkomponowuje si w krajobraz zatem moe by budowany na zapleczu wydmy nie obniajc jej walorów estetycznych.

Z wstpnych bada wynika, e pilotaowy system trzcinowy zapewnia zintegrowane odwadnianie i stabilizacj materiau „beach wrack”. Co wicej odcieki, które powstaj w trakcie procesu odwadniania s jednoczenie oczyszczane w zou i w konsekwencji s dobrej jakoci i nie stwarzaj zagroenie dla rodowiska . Potwierdzono równie, e materia „beach wrack” stanowi ródo substancji odywczych dla trzciny i korzystnie wpywa na jej wzrost, zatem moe równie stanowi nawóz sam w sobie jaki domieszk organiczn do nawozów chemicznych.

 

C. PRZYGOTOWYWANA JEST KONFERENCJA KOCOWA PROJEKTU – ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!!!

Kocowa konferencja online projektu pn: „Przeksztacanie morszczynu morskiego w zasób i atut -  kierunku zrównowaonych rozwiza w zakresie wykorzystania kidziny morskiej odbdzie si 1-2 czerwca 2021. Wydarzenie bdzie mia charakter dwudniowy i otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczestników. Wymagana jest wczeniejsza rejestracja!

Dzie 1: 9:00 - 12.30 CET 

Dzie 2: 9:00 - 14.45 CET 

Jest to finaowa konferencja internetowa projektu Interreg BSR CONTRA! w trakcie której z Pastwa udziaem przyjrzyjmy si innowacyjnym rozwizaniom w zakresie wykorzystywania morszczynu plaowego i kidzy morskiej w Europie: 

• Uczestnicy uzyskaj inspiracj od prekursorów w zakresie zrównowaonych opcji recyklingu, zarzdzania odpadami plaowymi i acuchów wartoci. 

• Pocz si z midzynarodowymi interesariuszami w sieci Beach Wrach zainicjowanej przez projekt CONTRA. 

• Rozszerz swoj sie o nowe i ulepszone moliwoci wspópracy podczas naszej sesji dobierania graczy i na naszym rynku online. 

Wicej informacji o konferencji online znajd Pastwo pod poniszymi linkami

INFORMACJE O KONFERENCJI KOCOWEJ I AGENDA dostpne pod linkiem:

https://www.beachwrack-contra.eu/?event=contra-final-event&event_date=2021-06-01

LINK DO REJESTRACJI uczestników:

https://surveyhero.com/c/4ef80977

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk