Konferencja Pocztkowa Projektu Engage! - 19.04.2021

Konferencja Pocztkowa Projektu Engage! - 19.04.2021

Szanowni Pastwo,

z radoci informujemy, e dzi 19 kwietnia 2021 odbylimy e-konferencj inicjujc dziaanie nowego projektu Engage!  W jego ramach bdziemy wspólnie z liderem z BISER oraz partnerami z Norwegii promowa i umoliwia wczenie lokalnych interesariuszy w wspóprac midzynarodow batyckich NGOs – zwaszcza z obszaru naszych samorzdów czonkowskich. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Batycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER (https://biser.org.pl/)  wraz naszym Stowarzyszeniem oraz partnerem norweskim z South Norway European Office przez najbliszych 27 miesicy bdzie realizowa szereg dziaa na rzecz NGOs z Pomorza oraz Warmii i Mazur, które posiadaj i chc si podzieli swoimi kontaktami i pomysami na rozwój nowych inicjatyw, lub planuj dziaania midzynarodowe z partnerami z Norwegii, Islandii i innych pastw batyckich.

Zgodnie z przeprowadzon dzisiejszym spotkaniem w trakcie, którego omówilimy najwaniejsze kwestie projektowe, w tym przysze dziaania, harmonogram ich realizacji oraz formy wspópracy, rozpoczniemy dziaania internacjonalizacyjne ukierunkowane na nowe inicjatywy midzynarodowe w oparciu o Pastwa lokalne idee i potrzeby!

W trakcie projektu bdziemy pomaga lokalnym organizacjom pokonywa bariery wejcia i dziaania w konsorcjach projektowych poprzez:
- przekucia idei i potrzeb na konkretne aplikacje projektowe zapewniajce rozwizanie dedykowanych problemów (pomoc w konkretyzacji projektów);
- zaznajomienie beneficjentów z formami wsparcia poprzez orzecznictwo na temat moliwych form wsparcia i dofinansowania dziaa projektowych;
- wsparcie merytoryczne i szkoleniowe udzielone nowym aplikantom (od ideii do proejktu!);
- pozyskaniu wyspecjalizowanych partnerów i wspópracowników w kraju i za granic oraz umoliwienie bezporednich kontaktów.

Ju teraz moemy zapowiedzie, i w czerwcu planujemy pierwsze dziaania projektowe – którym bdzie konferencja pocztkowa dla wszystkich zainteresowanych beneficjentów oraz warsztaty projektowe:

  1.  Dziaanie 1 - Konferencja otwierajca i inaugurujca projekt promujcy ide wspópracy midzynarodowej z partnerami z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Regionu Morza Batyckiego w Elblgu. Przy okazji spotkania zorganizowany bdzie briefing medialny nt. rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.
  2. Dziaanie 2 - 8 warsztatów w Polsce dla przedstawicieli min. 30 organizacji pozarzdowych z nastawieniem na reprezentantów NGO z peryferyjnych miejscowoci Pomorza i Warmii i Mazur zainteresowanych wspóprac ponadnarodow.

Wicej szczegóów wkrótce!

 

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk