ZAPROSZENIE DO SKADANIA WNIOSKW NA PROJEKTY TEMATYCZNE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE

ZAPROSZENIE DO SKADANIA WNIOSKW NA PROJEKTY TEMATYCZNE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE

Szanowni Pastwo pragniemy poinformowa, i uruchomiono Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, który wystartowa 17 marca o godzinie 12:00. Zapraszamy do skadania wniosków oraz wspópracy z STG ERB w celu przygotowania silniejszych konsorcjów projektowych.

Program szczególnie zachca do aktywnoci organizacje mniej dowiadczone, spoza duych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostpie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje kierujce swoje dziaania do grup naraonych na dyskryminacj i wykluczenie.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest przez Islandi, Liechtenstein i Norwegi (zwane dalej Pastwami-Darczycami) w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), z którego korzysta 15 pastw czonkowskich Unii Europejskiej z Europy rodkowej i Poudniowej. W ramach Funduszy EOG wydzielone zostay rodki dla organizacji spoecznych. Na ich wsparcie przeznaczono w Polsce 53 mln EUR. Kwota ta zostaa podzielona na dwie czci: - 30 mln EUR na Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
- 23 mln EUR na Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Celem Funduszu jest wzmocnienie spoeczestwa obywatelskiego, aktywnoci obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagroonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans.
Program suy równie wzmocnieniu stosunków dwustronnych midzy spoeczestwem obywatelskim i podmiotami z Polski i Pastw-Darczyców, a take promowaniu wymiany regionalnej i sieciowaniu, ze szczególnym uwzgldnieniem dzielenia si wiedz i dobrymi praktykami w obszarze wzmacniania spoeczestwa obywatelskiego.
W ramach konkursów grantowych przyznawane jest wsparcie na dziaania prowadzone przez polskie organizacje spoeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Pastw-Darczyców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Pastw-Beneficjentów korzystajcych z Funduszy EOG (Bugaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, otwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Sowacja, Sowenia, Wgry) oraz z krajów ssiadujcych z Polsk nienalecych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Biaoru, Ukraina, Rosja).

PROGRAM PRZEWIDUJE 4 podstawowe obszary wsparcia:
Obszar 1. Ochrona praw czowieka (w tym kwestie zwizane z równoci pci) – kwota:2850000 EUR,
Obszar 2. Dziaanie na rzecz rónorodnoci spoecznej i przeciwdziaanie wykluczeniu – kwota:2 950 000 EUR,
Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangaowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie zwizane z ochron rodowiska) – kwota:4155000EUR,
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora spoecznego (realizowane jako modu w projektach z obszarów 1-3) – kwota:2000000 EUR

W konkursie mona skada wnioski w ciece na mae albo na due granty.
Mae granty:
- minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
- maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR,
- czas realizacji: od 6 do 18 miesicy,
- wkad wasny: nieobowizkowy,
- dla organizacji dziaajcych od minimum 6 miesicy (liczc od terminu ogoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
- konieczno wykazania w zespole realizujcym przynajmniej jednej osoby z dowiadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,
- moliwo uzyskania dodatkowych rodków na wspóprac dwustronn z podmiotami z Pastw-Darczyców: do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
- moliwo uzyskania dodatkowych rodków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5 060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu)

Due granty:
- minimalna kwota grantu: 23001 EUR,
- maksymalna kwota grantu: 84000 EUR,
- czas realizacji: od 12 do 24 miesicy,
- wkad wasny: nieobowizkowy,
- dla organizacji dziaajcych od minimum 12 miesicy (liczc od terminu ogoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
- wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania dowiadczenia w realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w cigu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z grantu – rozliczonych do terminu ogoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
- moliwo uzyskania dodatkowych rodków na wspóprac dwustronn z podmiotami z Pastw-Darczyców: do 12600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
- moliwo uzyskania dodatkowych rodków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

WKAD WASNY
Grantobiorcy nie s zobowizani do wniesienia wkadu wasnego. To rozwizanie stanowi zmian w stosunku do pierwotnych zasad obowizujcych w Programie.
Ze wzgldu na skutki pandemii COVID-19 Biuro Mechanizmów Finansowych oraz Operator zdecydowali o rezygnacji z wymogu posiadania wkadu wasnego. Jeli jednak we wniosku zostanie wykazany wkad wasny, to niezalenie od wysokoci grantu moe by on wniesiony jako wkad niefinansowy (tylko w postaci pracy wolontariuszy/wolontariuszek) i/lub finansowy.
UWAGA: Wkad wasny naley wykaza proporcjonalnie we wszystkich pozycjach budetowych.

Termin skadania wniosków:
- od 17 marca 2021 roku, godz. 12.00 w poudnie do 17 maja 2021 roku, godz. 12.00 w poudnie czasu polskiego.
Termin ogoszenia wyników:
- oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021 roku,
- oceny merytorycznej wniosków: do 30 wrzenia 2021roku

Wicej informacji o samym naborze mog Pastwo znale na stronie:

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/

W przypadku chci pozyskania sprawdzonego partnera z Norwegii czy rozszerzenia zdolnoci konsorcjum projektowego - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk suy pomoc i kontaktami.
Jestemy otwarci równie na tworzenie wielostronnych konsorcjów projektowych
W przypadku zainteresowania i chci aplikowania suymy pomoc!
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami STG ERB:
Paulina Lider-uchowska - paulina.lieder@euroregionbaltic.eu 
Marcin uchowski – zuchowski@eurobalt.org.pl 

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk