Trjstronny projekt Engage z dofinansowaniem!

Trjstronny projekt Engage z dofinansowaniem!

Szanowni Pastwo,

wspaniae informacje na pocztek 2021 roku dla wszytskich NGO znajdujcych si terenie naszych samorzdów czonkowskich!

Wspólny projekt pod przewodnictwem BISER - Batyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych ukierunkowany na wspieranie umidzynarodowienia pomorskich i warmisko-mazurskich NGOs otrzyma dotacj w ramach konkursu sektorowego w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Decyzj Komisji Programu dotacje otrzyma 32 Wnioskodawców, 1 wniosek znajduje si na licie rezerwowej. czna kwota przyznanych dotacji to niemal 4,2 mln euro przeznaczonych na dziaania wspierajce sektor obywatelski w Polsce.

Przez najblisze dwa lata bdziemy wspiera Pastwa organizacje pozarzdowe w nawizywaniu wspópracy z organizacjami z Norwegii, Islandii, Rosji oraz pastw batyckich. Zorganizujemy m.in. warsztaty, wizyty studyjne i hackathony z partnerami z zagranicy.

Ruszamy ju wiosn z naszymi partnerami z BISER (Gdynia) oraz Sørlandets Europakontor AS (Kristiansand) - Norwegia

Wicej o projekcie ENGAGE!:
1. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie dziaalnoci organizacji spoecznych.
2. Przewidywana realizacja: Pocztek 2021.03.01 do 2023-06-30 (27 miesicy)
3. Typ dziaania: wiadczenie usug i organizowanie innych aktywnoci wspierajcych rozwój instytucjonalny organizacji spoecznych i ruchów obywatelskich
4. Zasig projektu: europejski lub ponadnarodowy
5. Konsorcjum projektowe: - trzy organizacje NGO - 2 partnerów z Polski: lider projektu - BISER - Batyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk oraz jeden z Norwegii - Sørlandets Europakontor AS
6. Budet projektu: 140 250,00 Euro

W projekcie ENGAGE! chcemy sta si awangard zmian i innowacji w obszarze transgranicznej wspópracy batyckiej podmiotów sektora NGO. W tym celu chcemy wykorzysta dobre praktyki z poprzednich projektów i nasze dowiadczenia midzynarodowej wspópracy na rzecz NGOs.

W szczególnoci koncentrowa si bdziemy na wczaniu niedowiadczonych stowarzysze do wspópracy i przenoszc najlepsze praktyki/techniki/narzdzia budujce siln spoeczno lokaln.

Efektami projektu ENGAGE bd:
- zwikszanie zdolnoci wspópracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Pónocnej z partnerami Regionu Batyckiego, zwaszcza Norwegii, Rosji i Islandii;
- poprawa zdolnoci wspópracy min.30 lokalnych NGOs poprzez uczestnictwo w sieciach midzynarodowych i transgranicznych;
- powstanie min. 10 partnerstw projektowych midzy organizacjami spoecznymi, które bd dziaa lub zostan wsparte w ramach projektu ENGAGE!
- powstanie min. 10 wspólnych inicjatyw, które bd realizowane we wspópracy z innymi organizacjami spoecznymi np. wymiana wiedzy, dobrych praktyk, wizyta studyjna itp.
- powstanie min. 5 partnerstw z podmiotami publicznymi z PL i/lub NO w ramach dalszej wspópracy midzynarodowej;
- podniesienia poziomu wiedzy i innowacji min. 30 lokalnych podmiotów 3 sektora poprzez wyrane umidzynarodowienia ich dziaa;
- zwikszenie umiejtnoci wspópracy w projektach w ramach heckhathonów z partnerami z NO, (moliwe, e take z RU i Islandii, których zaprosimy do dziaa). Udronienie dialogu midzykulturowego wród NGO

Jeszcze raz wielkie gratulacje dla wszystkich zaangaowanych, a zwaszcza specjalne podzikowania dla lidera projektu Engage! - Pani Magdzie Leszczynie- Rzucido!

Wicej informacji w krótce!


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk