Konferencja podsumowujca projekt UMBRELLA 2.12.2020 r., On-line

Konferencja podsumowujca projekt UMBRELLA 2.12.2020 r., On-line

Szanowni Pastwo,

w dniu 2 grudnia 2020 r. zapraszamy wszystkich partnerów i interesariuszy Umbrella, maych i lokalnych beneficjentów z Poudniowego Batyku, aby doczyli do nas i witowali kocowe wydarzenie projektu. 

 

UMBRELLA - Zwikszanie zdolnoci do wspópracy transgranicznej maych podmiotów na obszarze Poudniowego Batyku

ZAPROSZENIE

Szanowny Pastwo,
W imieniu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Batyk jako Partnera Wiodcego Projektu Parasolowego oraz w imieniu caego partnerstwa projektowego,

Zapraszamy na nasz konferencj koczc projekt

O KONFERENCJI KOCOWEJ:

  • Planowana na 02.12.2020 (on-line) 10.00 - 15.00 CET;
  • Konferencja w jezyku angielskim w midzynarodowym gronie projektowym;
  • Udzia w konferencji bezpatny, wymagana rejestracja;
  • Wydarzenie odbdzie si online za porednictwem platformy: ZOOM Webinar;
  • Zarejestrowa si do udziau 01.12.2020 Mona za pomoc poniszego linku: https://forms.gle/2QoqcpbkvZoLkkzy9

O PROJEKCIE SÓW KILKA:

Miny trzy lata, odkd projekt Umbrella zosta zatwierdzony przez Komitet Monitorujcy Programu INTERREG Poudniowy Batyk i uruchomiony przez partnerstwo z Polski, Litwy, Szwecji i Danii, wsparty przez szereg lokalnych aktorów w tych krajach.
Projekt ten by potrzebny, poniewa badania wykazay, e Program Poudniowy Batyk by nadal sabo dostpny dla maych organizacji z powodu niewystarczajcych zdolnoci instytucjonalnych i finansowych, barier komunikacyjnych, braku znajomoci jzyka angielskiego, braku kompetencji i zdolnoci do opracowania i realizacji projektów. To, co zaobserwowano w ramach Programu Poudniowy Batyk, mona by uogólni równie na inne europejskie granty i inne lokalne moliwoci wspópracy transgranicznej w obszarze Poudniowego Batyku.


Ogólnym celem projektu byo zainicjowanie procesu budowania potencjau z udziaem maych gmin, organizacji pozarzdowych i innych organizacji lokalnych / regionalnych w celu transferu wiedzy i potencjau oraz wczenia ich do obecnych sieci wspópracy transgranicznej.
Dzi moemy wreszcie stwierdzi, e osignlimy ponad oczekiwane rezultaty i chcielibymy si nimi z Pastwem podzieli.

W dniu 2 grudnia 2020 r. Zapraszamy wszystkich partnerów i interesariuszy Umbrella, a zwaszcza  maych i lokalnych beneficjentów z Poudniowego Batyku, aby doczyli do nas i uczcili kocowe wydarzenie projektu. Przedstawimy nasze wydarzenia i dziaania zwizane z projektem.

Zzgodnie z obietnic Umbrella by to tylko pierwszy krok do czego wikszego i chcielibymy si spodziewa, e w 2021 roku bdziemy mie Umbrella 2.0.


Dlatego przygotowujc si na nastpny rok mona spodziewa si równie:
solidnej porcja wiedzy na temat Strategii UE dot. Morza Batyckiego i celów zrównowaonego rozwoju - jak lepiej dopasowa je do swojej codziennej pracy i rozpocz nowe dziaania w zakresie wspópracy transgranicznej;

W trakcie konferencji zastanowimy si nad przyszoci wspópracy midzyregionalnej w regionie Morza Batyckiego m. in.:

  1. Plany dotyczce Dugoterminowych Planów Budetowych Unii Europejskiej na lata 2021-27
  2. Gorce tematy dotyczce wspópracy transgranicznej
  3. Informacje wewntrzne o przyszoci Programu Interreg South Baltic.

Bdzie to szansa dla kadego z obecnych i przyszych beneficjentów by podzieli si z nami swoimi planami projektowymi, uwagami dotyczcymi przyszej perspektywy programowej, a take zawizania nowych cennych znajomoci.
W trakcie wydarzenia zorganizujemy równie sesj interaktywn, podczas której kady uczestnik bdzie móg przedstawi swój wkad w przysz perspektyw programu i proponowanych celów!

Zapraszamy do udziau!

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk