KONFERENCJA STARTOWA PROJEKTU WATERMAN - 28.10.2020

KONFERENCJA STARTOWA PROJEKTU WATERMAN - 28.10.2020

Szanowni Panstwo,

pragniemy poinformowa, i dzi rozpoczlimy oficjalnie prac nad realizacj kolejnej koncepcji projektowej w ramach rodków programu seed money INTERREG BSR po nazw "WaterManm – Climate Resilient Water and Wasterwater Management in the BSR”, która bdzie realizowana w partnerstwie midzynarodowym, obejmujcych partnerów z Polski, Szwecji, Danii, Litwy i Rosji.

Celem projektu Seed Money WaterMan bdzie zbudowanie struktury i partnerstwa dla potencjalnego projektu Interreg BSR w oparciu o dziaania w ramach PA NUTRI lub HA Climate w perspektywie 2021-2028.
 
W skrócie o projekcie:
  • PROGRAM: RODKI INTERREG BSR (seed money)
  • LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk (IPS ERB)
  • OKRES TRWANIA PROJEKTU: Realizacja i implementacja projektu przewidziana na 12- miesicy
  • Pocztek projektu  01.10.2020 oraz koniec projektu 30.09.2021
  • OBSZAR PROJEKTU: Problem dotyczy Czystego Morze Batyckiego i dziaania w dziedzinie klimatu z szczególnym uwzglenieniem zasobów wodnych i niebieskiego wzrostu
  • BUDET:  Cakowita warto projektu 50.000 EUR
  • PARTNERSTWO: 9 partnerów w tym Partnerzy z Polski, Danii, Szwecji, Rosji, Litwy, wsparci przez UBC
Projekt skupiony bdzie na:
✔️zwikszeniu odpornoci klimatycznej i zmniejszeniu eutrofizacji Morza Batyckiego
✔️opracowaniu wytycznych i przetestowaniu nowych innowacyjnych technik agodzenia skutków zmian klimatycznych, takich jak susze i powodzie;
✔️Zmniejszeniu dopywu substancji biogennych i substancji niebezpiecznych, w tym PFAS i mikroplastików, do wód podziemnych Morza Batyckiego).

Gówny projekt bdzie obejmowa inwestycje i wdraanie nowych technik oczyszczania cieków zarówno z azotanów, fosforu, jak i farmaceutyków czy chociaby innowacyjne metody ponownego wykorzystania zasobów wodnych.

Wiele obszarów przybrzenych objtych proponowanym projektem obejmuje due sektory rolne, w których obecne metody nawoenia zwikszaj presj na Morze Batyckie. Ponadto sektor rolniczy jest silnie uzaleniony od zaopatrzenia w wod do nawadniania, zwaszcza w okresach mniej ni przecitne opadów. Poudniowa Szwecja, Bornholm, pónoc Polski, ale take inne obszary wokó Morza Batyckiego to obszary, w których woda pitna i zbyt niski poziom wód gruntowych powoduj ograniczenia wody. Jest to narastajcy problem klimatyczny w BSR, którym naley si zaj.

Projekt ten zwikszy odporno na zmiany klimatu poprzez ponowne wykorzystanie wody na obszarach, gdzie woda pitna jest ograniczona. Tym samym projekt bdzie wspiera spoecznoci przybrzene w radzeniu sobie ze skutkami zmieniajcego si klimatu w zrównowaony sposób i bdzie mia bezporedni, wymierny wpyw na ludzi mieszkajcych na tych obszarach.

CEL GÓWNY RODKÓW SEED MONEY:
Stowrzenie nowej aplikacji projektowej w ramach rónych róde aplikacji jak INTERREG BSR (w tym projektów SouthBaltic, w których jestemy reprezentowani w Komitecie Monitorujcym), programu BONUS, programu dziaa na rzecz rodowiska i klimatu LIFE, HORIZON2020, jeli dotyczy. Ponadto mamy partnerów dowiadczonych w siganiu po fundusze dostpne w Radzie Pastw Morza Batyckiego, Instytucie Szwedzkim i Nordyckiej Radzie Ministrów. Nie wykluczamy równie Programu Interreg Europe.

POSZUKIWANI NOWI PARTNERZY Z POLSKI:
Jestemy otwarci na poszerzenie ju zbudowanego konsorcjum o nowych partnerów reprezentujcych zarówno jednostki samorzdowe (potencjalne miejsca case study), partnerów naukowych (Uczelnie Wysze, Instytucje badawcze), instytucje eksperckie (Parki Technologiczne, Inkubatory przedsiebiorczoci), instytucje i organziacje, a take przedsiebiorstwa (dziajce na rzecz przeciwdziaania zmianom klimatu i wykorzystania w innowacyjny sposób wody, zarzdzania zasobami wodnymi, czy przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjne)

Jeeli s Pastwo zainteresowani projektem lub udziaem w partnerstwie prosimy o kontakt z:
- Pani Magd Leszczyn-Rzucido - magda.rzucidlo@euroregionbaltic.eu
- Panem Marcinem uchowskim - zuchowski@eurobalt.org.pl

Wicej informacji ju wkrótce!

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk