Nowy nabr Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ochrona zabytkw

Nowy nabr Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ochrona zabytkw

Szanowni Pastwo,

otwarty zosta nabór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tematyce "Ochrony Zabytków". Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwacj i rewaloryzacj zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostpnianie na cele publiczne.

Duy nacisk kadziony bdzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagroonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkoci UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadajcych wyjtkow warto historyczn, artystyczn lub naukow. Kluczowym efektem dziaa realizowanych w ramach programu winno by stworzenie trwaych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych we wspóczesnym, podlegajcym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu.

O dofinansowanie w ramach programu mog ubiega si:

1. Podmioty posiadajce osobowo prawn oraz siedzib, zakad lub oddzia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne jednostki samorzdu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, bdce wacicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadajce taki zabytek w trwaym zarzdzie.

2. Pastwowe instytucje kultury, publiczne szkoy oraz uczelnie wysze, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W ramach programu mona ubiega si o dofinansowanie nastpujcych rodzajów zada:

1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzajcych rok zoenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót okrelonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);
4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzajcych rok zoenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót okrelonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).

Pierwszy nabór koczy si 31.10.2020, natomiast wnioski do drugiego naboru mona bedzie skada do 31.03.2021. Zachcamy zainteresowane gminy do kontaktu z pracownikami stowarzyszenia, poniewa Ministerstwo oferuje do 100% dofinansowania (co zostao okrelone w regulaminie).

Link do strony z naborem: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3

 

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk