Stowarzyszenie kandydatem do utworzenia PKT EUROPE DIRECT w Elblgu!

Stowarzyszenie kandydatem do utworzenia PKT EUROPE DIRECT w Elblgu!

Stowarzyszenie przy wsparciu wadz Gminy Miasto Elblg oraz lokalnych samorzdów w dniu wczorajszym – 15.10.2020 zoyo wniosek w konkursie o utworzenie PKT Europe Direct w Elblgu w ramach organizowanego przez Komisj Europejsk za porednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, konkursu wyboru partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. 

Obecnie sie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujcych si we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wygrana naszej aplikacji stanowi bdzie potwierdzenie Europejskich tradycji i aspiracji naszej maej elblskiej ojczyzny i jej mieszkaców. Dziaanie te ma umoliwi prowadzenie szeregu dziaa informacyjnych i edukacyjnych dotyczcych UE i sucych jeszcze wikszemu zaangaowaniu w sprawy europejskie i midzynarodowe obywateli nie tylko miasta i Gminy Elblg ale caego regionu!

Uruchomienie w Elblgu Punktu Informacji Europejskiej przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk umoliwi podniesienie na wyszy poziom dziaalnoci zwizanej z udzielaniem informacji, pobudzaniem dyskusji na tematy zwizane z Uni Europejsk, wskazywaniem moliwoci wykorzystywania rodków z funduszy europejskich, a take organizowaniem spotka i konferencji w tym zakresie. Dziaalno takiego Punktu umoliwi równie bezporedni dostp do informacji, porad oraz pomocnych wskazówek zwizanych z unijnym prawodawstwem, polityk, jak i programami finansowanymi z budetu Wspólnoty. Ponadto, obywatele Unii Europejskiej w subregionie Elblskim uzyskaj lepsz pomoc w znalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczce jej funkcjonowania.

Utworzenie i funkcjonowanie takiego punktu EU Direct jest nie tylko wane ze wzgldu na charakter miasta Elblg, które stanowi silny centrum suberegionu, lecz przede wszystkim z uwagi na du liczb obywateli i instytucji na poziomie lokalnym i regionalnym zainteresowanych podnoszeniem swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej funkcjonowania.

Punkt Informacji Europejskiej w Elblgu bdzie suy tworzeniu szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju profesjonalnej strategii promocji i informacji Europejskiej w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów, wspieranie innowacyjnoci, stymulowanie wspópracy, moliwoci opiniowania/proponowania dziaa informacyjno-edukacyjnych, a take wspópracy w tym zakresie z instytucjami pastwowymi oraz wzmacnianie znaczenia Polski Pónocnej, jako wanego centrum wspópracy krajowej i midzynarodowej.

SZCZEGÓLNIE DZIKUJEMY ZA UDZIELONE POPARCIE DLA INICJATYWY STOWARZYSZENIA DOTYCZCEJ UTWORZENIA PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT W ELBLGU NASTPUJACYM ORGANIZACJOM I INSTYTUCJOM:

 • EU-office Skane Northeast (SWEDEN)– Head of Office, Ludvig Einarsson;
 • Regional Municipality of Bornholm, Europe Direct Bornholm (DENMARK) – Manager, Niels Chresten Andersen;
 • Permanent International Secretary of Euroregion Baltic – Kierownik IPS Euroregion Batyk, Magda Leszczyna-Rzucido;
 • Sekretarz Generalny Baltic Sea States Subregional Cooperation – Kierownik Biura ds. Batyckich, Krystyna Wróblewska;
 • Marszaek Województwa Warmisko-Mazurskiego – Marszaek woj. Gustaw Marek Brzezin;
 • Gmina Miasta Elblg – Prezydent, Miasta, Witold Wróblewski;
 • Gmina wiejska Elblg – Wójt, Zygmunt Tucholski;
 • Gmina Miasta Braniewa – Burmistrz, Tomasz Sielicki;
 • Gmina Tolkmicko – Burmistrz, Magdalena Beata Dolman;
 • Gmina Cedry Wielkie – Wójt, Janusz Goliski;
 • Gmina Dzierzgo - Burmistrz, Jolanta Szewczun;
 • Gmina Mynary – Burmistrz, Renata Wioletta Bednarczyk;
 • Gmina Miasta Iawa – Burmistrz, Dawid Kopaczewski;
 • Stowarzyszenie „Batycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych” - Prezes Zarzdu, Magda Leszczyna-Rzucido;
 • Regionalne Towarzystwo inwestycyjne spóka Akcyjna, prowadzce Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Dzierzgo – Prezes Zarzdu, Sawomir Erber;

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk