Projekt pn. Life SMILE z udziaem 7 naszych samorzdw zoony!

Projekt pn. Life SMILE z udziaem 7 naszych samorzdw zoony!

Szanowni Pastwo,

pragniemy poinformowa, i w dniu wczorajszym (tj. 06.10.2020) przy wsparciu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk i licznym udziale naszych samorzdów czonkowskich udao si zozy Liderowi - Politechnice Gdaskiej Wydziaowi Inynierii Ldowej i rodowiska projekt skupiajcy dwunastu partnerów z 3 krajów UE: Polska, Holandia, Wochy pn. "Life SMILE - SMART MULTILEVEL RETENTION OF STORMWATER TOWARDS RESILIENT CITY" w ramach programu LIFE

PROJEKT:  SMART MULTILEVEL RETENTION OF STORMWATER TOWARDS RESILIENT CITY

AKRONYM: Life SMILE

PROGRAM: LIFE (dofinansowanie 55% + wsparcie z NFO do 40% kosztów kwalifikowanych)

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej powicony wycznie wspófinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakoci rodowiska oraz wpywu czowieka na klimat i dostosowania si do jego zmian. Jego gównym celem jest wspieranie procesu wdraania wspólnotowego prawa ochrony rodowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a take identyfikacja i promocja nowych rozwiza dla problemów dotyczcych rodowiska w tym przyrody.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisj Europejsk wynosi do 55% wartoci kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych do 60% (w przypadku projektów sucych gatunkom i siedliskom priorytetowym dofiansowania moe wynie nawet do 75 %) Polscy Wnioskodawcy mog dodatkowo ubiega si o wspófinansowanie projektu ze rodków krajowych NFOiGW uzupeniajc monta finansowy przedsiwzicia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych. (dofinansowanie KE, dofinansowanie NFOiGW)

Obecny Program LIFE- program dziaa na rzecz rodowiska i klimatu, obejmujcy perspektyw finansow 2014-2020, jest kontynuacj instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonujcego w latach 2007-2013. Historia LIFE

O PRORYTETOWA: Dziaania na rzecz klimatu, sektor: Adaptacja / planowanie urbanistyczne

OKRES TRWANIA PROJEKTU: 1.08.2021 – 30.06.2026

BUDET: 3 039 126 EUR

PARTNERSTWO: 12 partnerów  3 krajów UE: Polska, Holandia, Wochy)

Lider Projektu: Politechnika Gdaska (GUT- Gdask University of Technology - Faculty of Civil And Environmental Engineering Department Water and Waste-Water Technology)

Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, Gdaskie Wody, 7 polskich jednostek samorzadowych: Gdask, Olsztyn, Elblg, Wejherowo, Braniewo, Dzierzgo, Zalewo

Partnerzy zagraniczni: IRIDRA, HUAS

Dziaania projektu s cile zwizane z zakresem podprogramu dziaa na rzecz klimatu. Projekt skupi si na zwikszeniu odpornoci na zmiany klimatu i moe stanowi o najlepszych praktykach, aczy jednoczenie demonstracj i pilota, speniajc priorytet programu dotyczcy przystosowania si do zmiany klimatu.

CEL GÓWNY: Przystosowanie miast do zmian klimatycznych poprzez zastosowanie elementów inteligentnego, wielopoziomowego zarzdzania wod deszczow w oparciu o Blue Green Infrastructure (BGI).

Pozostae cele:
1. Zwikszenie iloci retencji wody deszczowej w miastach poprzez wprowadzenie miejsc demonstracyjnych i rónych rozwiza BGI realizowanych jako najlepsze praktyki.
2. Wprowadzenie narzdzi do mapowania hotspotów w miecie oraz monitoringu on-line opadów deszczu w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji miejsc, w których powinny znajdowa si elementy BGI w miastach.
3. Budowanie zdolnoci do wymiany szarej infrastruktury (GI) i skomplikowanych, trudnych do wdroenia rozwiza przez rozwizania BGI, które mona powiela.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

LP - Prodziekan ds. nauki, dr hab. in. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG - magdalena.gajewska@pg.edu.pl

PP-APCEB -  Project Coordinator, Marcin uchowski zuchowski@eurobalt.org.pl

Wiecej informacji w zaczeniu

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk