ZIELONY WZROST - DOFINANSOWANIA

ZIELONY WZROST - DOFINANSOWANIA

Szanowni Pastwo,

Kontynuujc wspóprac z partnerami zagranicznymi oraz instytucjami krajowymi poszukujemy samorzdów zainteresowanych realizacj projektów trójstronnych w ramach ogoszonych naborów.  Jednym z nich jest wypracowani i realizacj wspólnej koncepcji polsko-norweskiej w ramach: „Ogoszenia o naborze koncepcji projektowych w ramach dziaania pilotaowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamknitym” (GOZ)

Minister Klimatu, jako Operator Programu „rodowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogasza nabór koncepcji projektowych w ramach dziaania pilotaowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamknitym” finansowanego ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwot 3 mln euro, tj. 13 136 400 z.

Rodzaje projektów

Nabór ma na celu wsparcie przedsiwzi zwizanych z szeroko rozumian Gospodark o obiegu zamknitym.

Wnioskodawcy mog ubiega si o rodki finansowe na dziaania zwizane z ograniczeniem zuycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzgldnieniem Gospodarki o obiegu zamknitym w modelu biznesowym.

W ramach naboru moliwe jest realizowanie w szczególnoci dziaa zwizanych ze:

 • zrównowaon produkcj przemysow,
 • zrównowaon konsumpcj oraz
 • biogospodark.

Skadane koncepcje projektowe powinny zawiera równie dziaania edukacyjne i uwiadamiajce w zakresie Gospodarki o obiegu zamknitym.

Termin rozpoczcia przyjmowania koncepcji projektowych od Wnioskodawców – 22.07.2020r.

Termin zakoczenia przyjmowania koncepcji projektowych od Wnioskodawców – 22.09.2020r. godz. 15:00.

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz

lub

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,34,wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.html

Dla wszystkich Pastwa zainteresowanych wspólnymi projektami w dziedzinie zielonego wzrostu przypominam i istnieje równie moliwo wspópracy w ramach innych naborów, w tym

EOG - Operator Programu "rodowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego ze rodków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III edycji (MF EOG na lata 2014-2021) - Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW) ogosiy nabory w omiu konkursach.

 1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysowej i zawodowej - czna kwota dofinansowania: 40 000 000 euro, tj. 172 636 000 z 
  Termin  zakoczenia  przyjmowania  wniosków  od  Wnioskodawców –31.08.2020 r. godz. 15:00

LINK DO STRONY:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej

 1. Poprawa efektywnoci energetycznej w budynkach szkolnych - czna kwota dofinansowania: 20 000 000 euro, tj. 86 318 000 z.
  Termin  zakoczenia  przyjmowania  wniosków  od  Wnioskodawców –14.09.2020r. godz.15:00.

LINK DO STRONY:

LINK DO STRONY:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach

 1. Prowadzenie przez szkoy dziaa podnoszcych wiadomo na temat agodzenia zmian klimatu i przystosowania si do ich skutków - czna kwota dofinansowania: 
  1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 z.
  Termin zakoczenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców –31.08.2020 r.godz. 15:00.

LINK DO STRONY:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow

 1. Dziaania zwizane z ochron ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarzdowe (Fundusz Maych Grantów) - czna kwota dofinansowania: 2,804,720 euro,
  tj. 12 104 891,04 z
  Termin zakoczenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.08.2020r.,godz.15:00

LINK DO STRONY:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow6

 1. Zwikszenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi - czna kwota dofinansowania: 3,583,576 euro, tj. 15 466 355,65 z

Termin zakoczenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców –3.08.2020r.,godz. 15:00

LINK DO STRONY:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi

 1. Wdraanie planów zarzdzania ekosystemami - czna kwota dofinansowania:
  5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 z.

Termin zakoczenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców –3.08.2020r.,godz.15:00

LINK DO STRONY:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5

 1. Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepowniczych i eliminacj indywidualnych róde ciepa - czna kwota dofinansowania: 37 988 705 euro,
  tj. 163 955 451,90 z

Termin zakoczenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców –31.08.2020 r. godz. 15:00.

LINK DO STRONY:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2

NFO - NABÓR 2020-2021 – RETENCJA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagroe rodowiska” - finansowanie retencji na wsi

Terminy i sposób skadania wniosków

Wnioski naley skada w terminie od 22.07.2020 r. do 17.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji rodków.

LINK DO STRONY:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2020-2021--retencja-na-obszarach-wiejskich/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Pod adresem e-mail: zuchowski@eurobalt.org.pl lub paulina.lieder@euroregionbaltic.eu


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk