Publikacje projektowe w ramach projektw SB YCGN i SIA4Y dotyczce problemw modziey w krajach Morza Batyckiego

Publikacje projektowe w ramach projektw SB YCGN i SIA4Y dotyczce problemw  modziey w krajach Morza Batyckiego

Szanowni Pastwo,

polecamy zapoznanie si z dwiema publikacjami dedykowanym modziey bdcymi efektami wieloletnich prac zespoów badawczych projektów SB YCGN i SIA4Y. S to publikacje: „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA MODZIEY W REGIONIE POUDNIOWEGO BATYKU  PRZYKAD LITWY, POLSKI I SZWECJI” oraz „MODZIE DLA ZDROWEJ DEMOKRACJI W UNII EUROPEJSKIEJ”

Pierwsza publikacja jest efektem prac zespou badawczego Politechniki Gdaskiej i Uniwersytetu w Kajpedzie w ramach projektu SB YCGN i nosi nazw „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA MODZIEY W REGIONIE POUDNIOWEGO BATYKU  PRZYKAD LITWY, POLSKI I SZWECJI” lub w jezyku angielskim “YOUTH CIVIC PARTICIPATION IN THE SOUTH BALTIC REGION. EXAMPLE OF LITHUANIA, POLAND AND SWEDEN”. Porusza problematyk partycypacji obywatelskiej modego pokolenia. Celem pracy jest ukazanie partycypacji obywatelskiej modziey, jako wymagajcego wzmocnienia elementu inkluzji spoecznej w rejonie Poudniowego Batyku na przykadzie wybranych gmin z Litwy, Polski i Szwecji.

Uwaga autorów zostaa skupiona na diagnozie kluczowych elementów partycypacji obywatelskiej modziey na poziomie lokalnym i transgranicznym z uwzgldnieniem kontekstu krajowych polityk modzieowych i polityki Unii Europejskiej. Problem zosta nawietlony z perspektywy dwóch grup spoecznych: dorosych decydentów reprezentowanych przez pracowników instytucji lokalnych oraz modziey w wieku 14-24 lata z litewskiej gminy Telsze, polskich gmin: Dzierzgo, Elblg, Gdynia, Iawa, Nowe Miasto Lubawskie oraz szwedzkiej gminy Hässleholm.

Trzon monografii stanowi wyniki bada ilociowych i bada jakociowych przeprowadzonych na dwóch populacjach.

  • Celem bada ilociowych bya identyfikacja i ocena potrzeb instytucji oraz modziey w zakresie zwikszania obywatelskiego uczestnictwa modziey na poziomie lokalnym i transgranicznym, poziomu zaangaowania modziey w procesy decyzyjne, kluczowych barier partycypacji obywatelskiej modziey oraz skutecznych form i metod wczania modych ludzi w aktywne ycie publiczne.
  • Celem bada jakociowych byo uzupenienie i poszerzenie wiedzy na temat zagadnie partycypacji obywatelskiej modziey na poziomie lokalnym i transgranicznym, ze szczególnym uwzgldnieniem zaangaowania politycznego.

Publikacje w jzyku polskim i angielskim mona pobra z linku: https://we.tl/t-ipL49P05Vj

Wszystkim zainteresowanym problemami modziey, przejrzystoci i demokracj w UE polecamy równie kocow publikacj projektu SIA4Y pod tytuem:

„MODZIE DLA ZDROWEJ DEMOKRACJI W UNII EUROPEJSKIEJ”

“YOUTH FOR HEALTHY DEMOCRACY IN THE EUROPEAN UNION”

Publikacja w zaczonym pliku pdf, który skada si z trzech czci:
1. Cz skierowana do modziey „Modzie dla zdrowej demokracji w Unii Europejskiej” metodami uzdrawiania demokracji w UE poprzez zwikszenie przejrzystoci, otwartoci i dostpu do informacji w Unii Europejskiej.
2. Priorytetowe potrzeby w zakresie transparentnoci z perspektywy modziey.
3. Kodeks dobrych praktyk (który ju znamy) - Dostp modziey do informacji publicznej. W kierunku lepszego zrozumienia demokracji.

LINK: https://bit.ly/3aEecHi

yczymy miej lektury!


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk