WIZYTA STUDYJNA W POLSCE W RAMACH PROJEKTU SB YCGN - 19-21.02.2020 - PODZIKOWANIA

WIZYTA STUDYJNA W POLSCE W RAMACH PROJEKTU SB YCGN - 19-21.02.2020 - PODZIKOWANIA

W imieniu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk oraz Fundacji Civis Polonus skadamy na Pastwa rce gratulacje zwizane z doskonaym przygotowaniem wydarzenia projektowego oraz jego realizacji jakim bya organizacja i przeprowadzenie trzydniowej midzynarodowej wizyty studyjnej w ramach projektu SB YCGN w 4 polskich miastach (Elblg, Iawa, Nowe Miasto Lubawskie oraz Gdynia) blisko 70 uczestników z 3 krajów (PL, SE, LT), która odbya si w dniach 19-21.02.2020.

Serdeczne podzikowania dla wszystkich zaangaowanych partnerów i organizacji wspierajcych to wydarzenie m.in:

 • Urzd Miasta Elblg
 • Modzieowa Rada Miasta Elblg
 • Rada Studentów PWSZ w Elblgu
 • Galeria EL
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblgu
 • Biblioteka Elblska
 • Elblski Klub Taca Jantar
 • Midzyszkolne Koo Historyczne pod przewodnictwem Pana Piotra Imioczyka
 • Elblskie Bractwo Wikingów – Grupa Truso pod przewodnictwem Pana Wojciecha awrynowicza
 • Modzieowa Rada Miasta Dzierzgo
 • Urzd Miasta Iawa
 • Modzieowa Rada Miasta Iawa
 • Modzieowa Orkiestra Dta z Iawy
 • Iawskie Centrum Kultury
 • Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Iawa
 • Polski Czerwony Krzy Iawa
 • Iawska Grupa Ratownicza
 • Urzd Miasta Nowe Miasto Lubawskie
 • Hufiec Harcerski w Nowym Miecie Lubawskim
 • Parafia pod wezwaniem witego Tomasza
 • Modzieowa Rada Miasta NML
 • Urzd Miasta Gdyni
 • Modzieowa Rada Miasta Gdynia
 • Laboratorium Innowacji Spoecznych (LIS)
 • Modzieowe Centrum Innowacji Spoecznych i Designu Wymiennikownia
 • Midzynarodowemu Sekretariatowi Euroregionu Batyk

Ze wzgldu na ilo osób zaangaowanych w to wydarzenie nie jestemy w stanie wszystkich Pastwa wymieni imiennie, w tym krótkim pocie, ale doceniamy Pastwa powicenie, zaangaowanie czasu i energii równie w godzinach popoudniowych oraz ogrom nakadów pracy pracowników podlegych w tak doskona prezentacj Pastwa dziaalnoci oraz moliwoci oferowanych modemu pokoleniu w naszych miastach i kraju.

Dzikujemy równie zaproszonym gociom, którzy wsparli merytorycznie cz przedsiwzicia ukazujc naszym uczestnikom moliwoci wsparcia modziey istniejce na szczeblu narodowym oraz zaoferowali ch dalszej wspópracy i pomocy naszym grupom modzieowym.

Specjalne podzikowania dla:

- Polskiej Rady Organizacji Modzieowych PROM reprezentowanej przez Piotra Nowaka

- Rady Dzieci i Modziey Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej reprezentowanej przez Piotra Wasilewskiego

- Rada Dialogu z Modym Pokoleniem  reprezentowanym przez Wiktori Nowocie i Basi abdzk

Wizyta Studyjna bya jednym z kluczowych elementów projektu YCGN - South Baltic Youth Core Group Networks (Sie Grup Modzieowych Poudniowej Batyku), który trwa od ponad dwóch lat i jest finansowany z programu Interreg Poudniowy Batyk 2014-2020 a zarazem podsumowaniem zaistniaych procesów i zmian, które miay miejsce w naszych lokalnych spoecznociach w ramach jego implementacji

Jak pokazao samo wydarzenie przeprowadzone w dniach 19-21.02.2020 osignlimy cel projektu jakim jest zwikszenie zaangaowania modych ludzi w procesy decyzyjne na poziomie gminy oraz stworzenie sieci wspópracy midzy organizacjami dziaajcymi na rzecz i dla modziey w krajach Morza Batyckiego!

Udao nam si równie osign sukces obecnej wizyty studyjnej, która skupia si na dokadnym przedstawieniu metod i sposobów funkcjonowania modziey w Polsce oraz ukazanie oczami naszej lokalnej modziey zwaszcza z Modzieowych Rad Miast stanu otaczajcej ich rzeczywistoci – jako materiau do inspiracji dla dalszych przyszych lokalnych i midzynarodowych dziaa.

Byo to niestety ostatnie spotkanie w formie wizyty studyjnej. Do tej pory uczestnicy mieli okazj pozna sytuacj modego pokolenia w Danii (Køge), Szwecji (Hässleholm) i Litwie (Telšiai i Klaipėda), ale mamy nadziej, e zdobyta wiedza, nabyte kontakty i przyjanie przyczyni si do dalszego rozwoju naszych lokalnych spoecznoci.

Wszystkim serdecznie bardzo dzikujemy i ju teraz zapraszamy do udziau w konferencji kocowej projektu, która planowana jest na 17-18 marca 2020 roku!


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk