CZWARTA WIZYTA STUDYJNA PROJEKTU SB YCGN - 19-21.02.2020

CZWARTA WIZYTA STUDYJNA PROJEKTU SB YCGN - 19-21.02.2020

CZWARTA WIZYTA STUDYJNA PROJEKTU SB YCGN W SAMORZDACH CZONKOWSKICH, PIERWSZA WIZYTA W POLSCE W DN.: 19-21.02.2020

Wizyta Studyjna jest jednym z kluczowych elementów projektu YCGN - South Baltic Youth Core Group Networks (Sie Grup Modzieowych Poudniowej Batyku), który trwa od ponad dwóch lat i jest finansowany z programu Interreg Poudniowy Batyk 2014-2020.

Celem projektu jest wiksze zaangaowanie modych ludzi w procesy decyzyjne na poziomie gminy w takich tematach, jak sport, kultura, partycypacja obywatelska modych ludzi, ekologia, spdzanie wolnego czasu.

O projekcie:

Projekt ma na celu zwikszenie wiadomoci roli samorzdu lokalnego w yciu lokalnym oraz zwikszenie moliwoci wspódecydowania przez modych mieszkaców. Modzi ludzie dziki temu maj okazj zaprezentowa wypracowane przez siebie rozwizania i przeprowadzi konstruktywne dyskusje z przedstawicielami lokalnych wadz z ich miast.

Zaangaowanie modych ludzi w proces decyzyjny w projekcie odbywa si na szczeblu lokalnym i krajowym. Na poziomie lokalnym spotkania tematyczne odbywaj si w wybranych gminach w formule „okrgego stou”. Gównym celem takich spotka jest debata przedstawicieli wadz lokalnych (przedstawiciele polityczni, administracja i jednostki podlege) z modymi ludmi. Spotkania okrgego stou odbywaj si zgodnie z okrelonym scenariuszem i zawieraj warsztaty oraz cz dyskusyjn, w której uczestniczy w zalenoci od tematu od 20 do 70 osób. Do tej pory w tego typu wydarzeniu wzio udzia ponad 500 modych uczestników i 60 lokalnych polityków z 4 krajów.

W czci warsztatowej projektu SB YCGN stosowana jest metoda uczestnictwa „World Café” w celu identyfikacji problemów oraz analizy wniosków i pomysów wypracowanych przez uczestników pracujcych w zespoach mieszanych.

W czci debatowej wadze lokalne odpowiadaj na propozycje modych ludzi, decyduj i uzasadniaj, dlaczego niektóre z nich s wykonalne, niektóre nadal wymagaj wyjanienia, a niektóre s niewykonalne.

Ostatnim elementem spotkania sieci lokalnej jest wysuchanie publiczne podczas posiedzenia gminnej
Rady lub odpowiedniej Komisji, podczas którego modzi ludzie przedstawiaj decydentom wnioski i zalecenia, które opracowali podczas Okrgego Stou. Powinno to prowadzi do podjcia konkretnych dziaa przez lokalny samorzd.

Do tej pory odbyy si co najmniej dwa spotkania w formule okrgych stoów w piciu polskich samorzdach: w Elblgu, Iawie, Gdyni, Nowym Miecie Lubawskim, Dzierzgo, oraz w Telšiai  (Litwa) i Hässleholm (Szwecja).

Dodatkowo na poziomie krajowym (Szwecja, Litwa, Dania, Polska) odbyy si spotkania lokalnych grup modzieowych w formie forów (obydwa w Polsce miay miejsce w Elblgu) w celu wymiany dowiadcze, poznania zagadnie, które okazay si wane w danym kraju i wymagay wspólnego podejcia do podjcia podobnych rozwiza w lokalnych spoecznociach.

Podsumowaniem, kadego etapu funkcjonowania „sieci modzieowych grup” w danym kraju jest wizyta studyjna.

Wizyta studyjna w Polsce:

Wizyta studyjna w Polsce, w której Gmina Miasta Elblg peni rol gospodarza i bazy logistycznej dla caego wydarzenia to element obowizkowy dla wszystkich partnerów krajowych i zagranicznych stanowicy kontynuacj czci szkoleniowo-warsztatowej podjtej ramach projektu SB YCGN odbdzie si w dniach 19-21 lutego 2020 r..

Celem obecnej wizyty jest zobrazowanie sytuacji samorzdu modzieowego w Polsce oraz szeroko pojtej partycypacji obywatelskiej, wystpujcej na rónych szczeblach funkcjonowania naszych samorzdów.

Jest to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w porozumieniu z Fundacj Civis Polonus z Warszawy oraz z lokalnymi samorzdami (Elblg, Gdynia, Iawa, Nowe Miasto Lubawskie) i organizacjami krajowymi wspierajcymi i integrujcymi modzie jak m.in.: Polska Rada Organizacji Modzieowych, Rada Dzieci i Modziey Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej czy Rada Dialogu z Modym Pokoleniem.

Gównym celem wizyty jest prezentacja polskich metod aktywizacji modego pokolenia i dziaa w zakresie wczania obywatelskiego i wspierania modych obywateli (na przykadzie polskich samorzdów i organizacji dziaajcych na rzecz modziey).

Do tej pory uczestnicy mieli okazj pozna sytuacj modego pokolenia w Danii (Køge), Szwecji (Hässleholm) i Litwie (Telšiai i Klaipėda). Obecna wizyta skupiona bdzie na przedstawieniu metod i sposobów funkcjonowania modziey w Polsce oraz przedstawienie ich punktu oczami a zwaszcza Modzieowych Rad stanu otaczajcej ich rzeczywistoci – jako materiau do inspiracji dla dalszych przyszych lokalnych i midzynarodowych dziaa.

W Elblgu bdziemy przedstawi w trakcie wydarzenia inne rozwizania systemowe pracy z modzie przedstawiajce róne formy aktywnoci takie jak dziaalno Modzieowej Rady Miasta (dalej MRM) Elblg, Rady Studentów PWSZ w Elblgu, Modzieowych Odtwórców Historii (Pokazy Koa Historycznego w Elblgu), Grupy Teatralnej pod przewodnictwem Piotra Boratyskiego pod nazw „Nie ten tego”, Formacji Tanecznej Jantar oraz innych placówek wiadczcych usugi na rzecz modziey jak: Biblioteka Elblska, Galeria EL.

W trakcie trzydniowej wizyty studyjnej odbywajcej si w rónych samorzdach (Elblg, Gdynia, Iawa, Nowe Miasto Lubawskie) chcemy poprzez teoretyczne i praktyczne przedstawienie stopnia zaawansowania rónych dziaa i metod zaprezentowa, na ile rozwinita i dojrzaa jest  samorzdowo  modego pokolenia.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk