Moliwo skadania aplikacji w ramach Mechanizmu Finansowego EOG: Program Kultura

Moliwo skadania aplikacji w ramach Mechanizmu Finansowego EOG: Program Kultura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura Informuje, e wnioski w ramach Dziaania 1 i Dziaania 2 mona skada od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Otwarcie naboru projektów

Dziaanie 1 pn. Poprawa zarzdzania dziedzictwem kulturowym

Dziaanie 2 pn. Poprawa dostpu do kultury i sztuki 

Program Kultura

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

na lata 2014-2020

 1. Informujemy, e wnioski w ramach Dziaania 1 i Dziaania 2 mona skada od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16.00.
 2. Dla prawidowego zoenia wniosku obowizkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsugi Interesanta, dostpnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).
 3. Wniosek naley zoy zgodnie z procedur opisan w Ogoszeniu o naborze (pkt. XVII Ogoszenia dla Dziaania 1, pkt. XII Ogoszenia dla Dziaania 2).

Wane: w ramach Dziaania 1 przez system EBOI skada si wycznie formularz wniosku o dofinansowanie (bez zaczników).

Alokacja na Dziaanie 1
• Poddziaania 1.1.: 46 600 588 euro,
• Poddziaania 1.2.: 13 570 000 euro.
Uwaga: 1 euro = 4,3166 PLN
Poziom dofinansowania projektów
• do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu (z uwzgldnieniem zasad pomocy publicznej
Uwaga:
• W przypadku organizacji pozarzdowych 50% wkadu wasnego moe mie form wkadu
niepieninego (wolontariat).
• Minimalna warto dofinansowania wynosi 0,5 mln euro.
• Maksymalna warto dofinansowania wynosi 3,5 mln euro.
Czas realizacji projektów
• Pocztkowa data kwalifikowalnoci wydatków: data podpisania decyzji ws.
dofinansowania projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Kocowa data kwalifikowalnoci wydatków: 30 kwietnia 2024 r.
Uwaga:
• wydatki kwalifikowane zostay poniesione pomidzy pierwszym a ostatnim dniem
kwalifikowalnoci

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów - 6 i 7 lutego 2020 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 - 2021 zaprasza na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w Warszawie, w dniach 6 i 7 lutego 2020 r. Do udziau w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli:

 • instytucji kultury (pastwowych oraz wspóprowadzonych przez ministra waciwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pastwowych oraz archiwów pastwowych,

 • szkó i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 • szkó artystycznych prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego

 • jednostek samorzdu terytorialnego oraz samorzdowych instytucji kultury,

 • organizacji pozarzdowych;

 • kocioów i zwizków wyznaniowych,

 • podmiotów zarzdzajcych obiektami indywidualnie wpisanymi na List Pomników  Historii Prezydenta RP,

 • podmiotów zarzdzajcych obiektami indywidualnie wpisanymi na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO,

 • przedsibiorców ze sfery kultury.

Osoby zainteresowane udziaem w spotkaniu proszone s o przesanie do dnia 28 stycznia 2020 r. wypenionego i podpisanego skanu formularza zgoszeniowego na adres: https://bit.ly/37fLJ9S

UWAGA! Dla kadego dziaania naley wypeni oddzielny formularz zgoszeniowy dostepny na stronie

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTAN INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKADNEJ DACIE I MIEJSCU SZKOLENIA PO ZAKOCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROG MAILOW NA ADRES WSKAZANY W ZGOSZENIU).

 

Doczone pliki:

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk