Zapraszamy do skadania ofert dot. realizacji zadania dot. dokumentu ramowego w ramach projektu CONTRA

Zapraszamy do skadania ofert dot. realizacji zadania dot. dokumentu ramowego w ramach projektu CONTRA

Zapraszamy do skdania ofert na wykonanie zadania pn.

"POWSTANIE DOKUMENTU RAMOWEGO DOT. REGULACJI PRAWNYCH, KTÓRE REGULUJ ZARZDZANIE ODPADAMI PLAOWYMI, SZCZEGÓLNIE W OPARCIU O STUDIA PRZYPADKU  PROJEKTU CONTRA"

ZAKRES ZADANIA: Przygotowanie dokumentu w formie elektronicznej,  uwzgldniajcego regulacje UE i Federacji Rosyjskiej oraz przepisy i regulacje regionalne z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii. Litwa, Estonia dot. zarzadzania beach wrackiem/ odpadami plaowymi.

Termin zamknicia naboru ofert - 13.09.2019

ZAKRES ZADANIA: Przygotowanie dokumentu w formie elektronicznej,  uwzgldniajcego regulacje UE i Federacji Rosyjskiej oraz przepisy i regulacje regionalne z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii. Litwa, Estonia dot. zarzadzania beach wrackiem.

Przedmiot zamówienia:Dokument ramowy (empiryczny przewodnik) dotyczcy regulacji prawnych, który zawiera:
1. Identyfikacj prawn odpadów plaowych - definicja, czym s w wietle prawa i ich statut
2. Opisanie prawnych moliwoci zarzdzania beach wrackiem – podmioty uprawnione, zakres i metody:

  • identyfikacji regulacji prawnych w Unii Europejskiej (równie Rosji/ Obwód Kaliningradzkim) w zakresie zarzdzania plaami, a zwaszcza wrakami/odpadami plaowymi
  • Identyfikacji krajowych i regionalnych przepisów dotyczcych zbierania / usuwania wraków/odpadów plaowych (partnerzy z Niemiec, Szwecji, Danii. Litwy, Estonii, Rosji, Polski

3. Wykorzystanie Beach Wrack w oparciu o studia przypadku

  • Okrelenie przepisów majcych wpyw na przetwarzanie i technologie stosowane w poszczególnych studiach przypadku w zakresie przetwarzania wraków/odpadów plaowych m.in.
  • Produkcja nawozów / produktów do uynienia gleby - Pierwsze studium przypadku (Wreck4soil), Bad Doberan/Poel, DE
  • Studium wykonalnoci karbonizacji vapotermicznej (МЕС) - Drugie studium przypadku (BWC), Island Rügen, DE
  • Odpady na play jako materia kompostowy w bio-warstwach wysypiskowych w celu zwikszenia biologicznego utleniania metanu - Trzecie studium przypadku (Wracover), Køge Municipality, DK
  • Ochrona wybrzea (wydmy i piaszczysta ciana wydmowa) - Czwarte studium przypadku (Wrack4coast), Curonian Spit, RU
  • Odpady plaowe do procesu fermentacji beztlenowej - Pite studium przypadku (ALREA), Kalmar, SE:  Biogas
  • Analiza przepywu zanieczyszcze do strefy przybrzenej pochodzcej z gnijcych glonów morskich na plaach - Studium przypadku 6a (WAIT), Zatoka Pucka, PL:
  • Kompost w produkcji nawozów - Studium przypadku 6b (FERTIWRACK), Swarzewo (PL):

- W tym przygotowanie arkusza pyta do zebrania danych szczegóowych (w formie pyta do uzupenienia) od partnerów odpowiedzialnych za realizacj poszczególnych case study dot. ich uwarunkowa lokalnych dotyczcych przetwarzania Beach Wrack

4. Rekomendacje - Identyfikacja zmian prawnych / politycznych potrzebnych do zniesienia moliwoci rozwoju niebieskiego wzrostu i moliwoci wspópracy transgranicznej w zakresie przetwarzania wraków/odpadów plaowych”

Dostpny budet: Do negocjacji

Proponowany Terminarz realizacji zadania: rozpoczcie 23 wrzesie 2019 - marzec 2020

Ostateczny termin wykonania zadania – marzec 2020
- przygotowanie czci merytorycznej (informacje dot. regulacji unijnych/krajowych) – do listopada 2019
- przygotowanie formularza do wypenienia przez partnerów i liderów poszczególnych Case study – do poowy wrzenia 2019
- zebranie danych od partnerów  - do poowy padziernika 2019
- przygotowanie draftu dokumentu -  stycze/luty 2020
- konsultacje narodowych grup CONTRA Beach Wrack – zebranie rekomendacji partnerów po prezentacji draftu - marzec 2020
- przygotowanie propozycji szaty graficznej dokumentu – stycze – luty 2020
- wydanie dokumentu ramowego - marzec 2020
- prezentacja dokumentu na spotkaniu narodowych grup CONTRA Beach Wrack – kwiecie/maj 2020

Czekamy na Pastwa oferty

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk