Kolejne dziaania w projekcie "Dyplomacja publiczna"

Kolejne dziaania w projekcie

W dniach 29-30 sierpnia br. odbya si kolejna wizyta studyjna przedstawicieli samorzdów i organizacji pozarzdowych z obwodu Kaliningradzkiego. Odwiedzili nas przedstawiciele Izby Spoecznej (ciao doradczo-konsultacyjne administracji na poziomie regionalnym) w obwodzie Kaliningradzkim, stowarzyszenia Samorzdów obwodu Kaliningradzkiego, stowarzysze „Miosierdzie” i „Akademia geniusza”, administracji regionalnej, okrgów miejskich Pionierskiego, Czerniachowskiego, Polesska, Prawdinska, Gwardiejska, Jantarnego. Tym razem tematem przewodnim by budet obywatelski. Gocie mieli okazj zapozna si z teori i praktyk wdraania budetu w maej miejscowoci (Pszczóki) i w duym miecie (Gdynia). Dodatkowo zaprezentowany zosta projekt EmPaci (realizowany ze rodków programu Interreg w Regionie Morza Batyckiego), którego celem jest wypracowanie modelu budetu obywatelskiego (schematu dziaania, regulaminu, zasad itp.) gotowego do wdraania w krajach Regionu Morza Batyckiego.

Pierwszego dnia wizyty gocie odwiedzili gmin Pszczóki. W miejscowoci Royny zapoznali si z praktyk budetu soeckiego – projektami, które byy realizowane w tej wsi. Gmina Pszczóki jest jednym z niewielu samorzdów, gdzie mieszkacy jednoczenie maj do dyspozycji rodki budetu soeckiego oraz gminnego Budetu obywatelskiego. Obydwa te instrumenty s bardzo ciekawe, lecz wdraane s  w oparciu o nieco inne zasady. Ale i jeden i drugi – to instrumenty rozwoju aktywnoci obywatelskiej mieszkaców.

              Drugi dzie wizyty gocie spdzili w Gdyni. Gospodarze pochwalili si ju zrealizowanymi projektami, m.in. dotyczcymi zazieleniania miasta i rozbudowy strefy rekreacyjnej. Po czci praktycznej  odbya si prezentacja, w trakcie której gocie zapoznali si ze szczegóami „od kuchni” budetu obywatelskiego. Zadawano wiele pyta – o ramy prawne, zasady udziau w gosowaniu, sposobach zgaszania pomysów, realizacji zada. Due uznanie wzbudzi fakt, e w BO mog uczestniczy wszyscy mieszkacy Gdyni, cznie z obcokrajowcami. Instrukcja wdraania BO w jzyku obywatelskim okazaa si bardzo pouczajc lektur. Goci interesowa te los projektów po wdroeniu – czyli kto dba o nasadzenia czy elementy infrastruktury wykonanej ze rodków BO.

O duym zainteresowaniu tematem wiadczy oywiona dyskusja w mediach spoecznociowych – równie w obwodzie Kaliningradzkim. I z ca pewnoci moemy zapewni – opinie i o wizycie i o miejscowociach - gospodarzach byy bardzo pozytywne. To cieszy.

W listopadzie planowana jest kolejna wizyta, o której bdziemy informowa.


Dodaj komentarz

Wizyta studyjna 29-30 sierpnia 2019

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk