Spotkanie Partnerskie czonkw zespou projektu CONTRA w Tallinie

Spotkanie Partnerskie czonkw zespou projektu CONTRA w Tallinie

Szanowni Pastwo,

w koordynacji dziaa i planowania dalszej realziacji projektu, Partnerzy CONTRA spotkali sie i omawiali postpy projektu w piknym estoskim miecie Tallinn. W cigu dwóch dni udostpniono wstpne wyniki monitorowania WP3 i opracowano plany dotyczce 7 studiów przypadków recyklingu BW, czyli wraków/odpadków plaowych. Ciekawe i udane wydarzenie byo moliwe dziki estoskiemu Ministerstwu rodowiska i Uniwersytetowi w Tartu.


 

Byo to ju drugie spotkanie partnerskie projektu Interreg BSR CONTRA (Baltic Beach Wrack - COnversion of a Nuisance To a Resource and Asset) i pierwsze na otwie.
Dla przypomnienia projekt CONTRA gromadzi wiedz niezbdn do zrównowaonego zarzdzania beach wrack („odpadów morskich’) w regionie Morza Batyckiego i prowadzi studia przypadków dotyczce wykorzystania i przetwarzania tych odpadów morskich zwanych potocznie w naszym kraju kidzin morsk.
Projekt CONTRA to okazja, aby dowiedzie si wicej o samym beach wrack i sposobach radzenia sobie z uciliwociami, aby przeksztaci je w atut i zasób. Celem projektu jest stworzenie zestawu narzdzi dla kadej strony zainteresowanej przetwarzaniem odpadów plaowych, aby zrównoway interesy turystów i lokalnych aktorów, aby mie czyste plae, majc jednoczenie na uwadze ochron rodowiska.

W trakcie wydarzenia Partnerzy CONTRA omawiali postpy projektu w piknym estoskim miecie Tallinn. W cigu dwóch dni udostpniono wstpne wyniki monitorowania WP3 i opracowano plany dotyczce 7 studiów przypadków recyklingu wraków plaowych. Ciekawe i udane wydarzenie byo moliwe dziki estoskiemu Ministerstwu rodowiska i Uniwersytetowi w Tartu. Dzikujemy naszym wspaniaym gospodarzom.

Przedstawiciele Stowarzyszenia poinformowali uczestników o:

- badaniach naukowych przeprowadzonych w Pucku, Gdasku i Tolkmicku i Suchaczu w ramach bada opinii publicznej dotyczcej realizacji kwestionariuszy publicznych;

- planach na powstanie dokumentu ramowego dot. regulacji prawnych zarzadzania beach wrack. Powstajcy w ramach projektu (dziaanie GoA 4.01)  dokument ramowy zawiera bdzie przegld przepisów prawnych dotyczcych beach wrack w obszarze basenu Morza Batyckiego. Szczególn uwag w niniejszym opracowaniu powicono przepisom dotyczcym beach wrack w Unii Europejskiej oraz krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak równie Federacji Rosyjskiej – z uwzgldnieniem Obwodu Kaliningradzkiego. W dokumencie ramowym uwzgldnione zostana akty prawne pochodzce ustawodawców krajowych, jak  i midzynarodowych, organizacje samorzdowe, jak i niekiedy akty wewntrznie obowizujce - regulaminy i poradniki przeznaczone dla zarzdców pla. W dokumencie znajd si take odwoania do lokalnych zwyczajów postpowania z odpadami.

- postepach w przeprowadzenie bada ankietowych dotyczcych ram i regulacji prawnych odnoszcych si do Beach Wracka – zadanie w ramach GoA 4.1 .Kwestionariusz / dokument do wypenienia bdzie skierowany wycznie do obszarów objtych studium przypadku i powinien zosta wypeniony przez lokalnych liderów danego case study w porozumieniu z samorzdami i przedsibiorcami. Prowadzcy studium przypadku powinni dokona wypenienia kwestionariusza, w tym celu mog wykonywa poczenia telefoniczne i / lub odbywa krótkie spotkania z lokalnymi aktorami w celu zebrania wymaganych informacji (czy chociaby rozesa online proszc o wypenienie). Kwestionariusz jest gotowy w rónych wersjach papierowej i elektronicznej – co powinno uatwi jego wypenienie.

- planach na organizacje warsztatów dot. stworzenia biznes plany wykorzystania BW. Przygotowanie wizyty Szwedzkich partnerów z Krinova (w ramach GoA 4.2) w jednym samorzdzie czonkowskim projektu w Polsce w celu organizacji dwudniowego warsztatu – dedykowanego realizacji zada WP4.1 – czyli dedykowanego modelu biznesowego dla danego case study. Dla przypomnienia: Celem GoA 4.2: jest rozwijanie acuchów wartoci i pomoc w otwieraniu rynków dla produktów i usug objtych studium przypadku, z naciskiem na opcje ponownego wykorzystania beach wrack do zarzdzania wod. Dziaania w ramach tego zestawu zada maja za zadanie tworzenie nowych modeli biznesowych i dywersyfikacj moliwoci wykorzystania beach wrack w lokalnych warunkach.

- W trakcie spotkania poruszono ponadto kwestie mobilizacji lokalnych podmiotów krajowych do uczestnictwa w realizowanej w ramach projektu CONTRA sieci wsparcia zainteresowanych stron „Beach Wreck” – organizacja dwóch dedykowanych eventów po polskiej strony granicy.

Wicej informacji o wydarzeniu i aktualne informacje o dziaaniach projektu mona znale na stronie www.beachwrack-contra.eu

W zaczeniu.

1. Notkatka z wydarzenai w jzyku angielskim

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk