POSZUKIWANI PARTNERZY W RAMACH PROJEKTU - LIFESPRIM

POSZUKIWANI PARTNERZY W RAMACH PROJEKTU - LIFESPRIM

Chciabymy Pastwu zaproponowa udzia w projekcie midzynarodowym w ramach programu LIFE 2019 pod nazw LIFESPRIM "ZIELONA INFRASTRUKTURA JAKO NARZDZIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU W GDASKU – METODA WDRAANIA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY ZA POMOC SYSTEMÓW POWIERZCHNIOWEJ RETENCJI MIEJSKIEJ (SPRIM)". Obecnie poszukiwani s partnerzy do projektu tradycyjnego w ramach podprogramu na rzecz klimatu, priorytet: dostosowanie si do zmian klimatu. Tematem przewodnim aplikacji jest  'wypracowanie metody/ sposobu wdraania systemu zielonej infrastruktury (tu zielona infrastruktura to system przyrodniczy miasta '+') jako narzdzia adaptacji miasta/ gminy do zmian klimatu',

Informacje o programie:
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej powicony wycznie wspófinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakoci rodowiska oraz wpywu czowieka na klimat i dostosowania si do jego zmian. Jego gównym celem jest wspieranie procesu wdraania wspólnotowego prawa ochrony rodowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a take identyfikacja i promocja nowych rozwiza dla problemów dotyczcych rodowiska w tym przyrody.

Dlaczego warto wzia udzia w przedsiwzieciu?

Z jednej strony ta aplikacja  jest to szansa na zdobycie nowych partnerów, blisz wspóprac z WFO w woj. Warminsko-Mazurskim i Pomorskim,, wdroenia pilotaowych inwestycji z dziedziny zielonej miejskiej infrastruktury o sprawdzone w Gdasku rozwizania (bad nowe zgodnie z propozycj) przy minimalnym bd zerowym koszcie wasnym Gminy. Z drugiej strony wzmocnienie architektonicznego adu miejskiego o kolejne elementy zielonej infrastruktury oraz proekologiczne rozwizanie z dziedziny zielonego wzrostu.

FINANSOWANIE:
Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisj Europejsk wynosi do 60% wartoci kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych sucych gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mog dodatkowo ubiega si o wspófinansowanie projektu ze rodków krajowych NFOiGW uzupeniajc monta finansowy przedsiwzicia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych.

SKADANIE WNIOSKÓW
Trwaja obecnie prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego oraz poszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych.
Liderem projektu s: Gdaskie Wody Sp. z o.o.
Zdeklarowani partnerzy projektu: Miasto Gdask, FRUG, Gdaska Fundacja Wody, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, PKE oddzia Wschodnio-Pomorski,
Pozostay czas na zoenie penego wniosku do Komisji Europejskiej to 12.09.2019

KOGO POSZKUJEMY:
- mae i rednie gminy z Polski (woj. Pomorskie i warmisko-mazurskie)  i zagranicy (partnerzy z krajów UE)
- krajowe / regionalne instytucje zaangaowane w promocj ekologicznych rozwiza zwizanych z zielona infrastruktur
- NGOs
- instytucje naukowe

JAK SI Z NAMI SKONTAKTOWA:
Wsparcie naukowe i merytoryczne:
dr in. arch. Joanna Rayss
Gdaskie Wody sp. z o. o. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdask
tel. 58 32 33 451
www.gdanskiewody.pl

Konsorcjum projektu i komunikacja:
Marcin uchowski | koordynator projektów
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk
82-300 Elblg
ul. Stary Rynek 25 POLSKA
Komórka +48 509 773 620
Strona internetowa: www.eurobalt.org.pl

Jeli nie bdzie moliwe zorganizowanie spotkania z potencjalnym partnerem - prosimy o kontakt e-mail: j.rayss@gdanskiewody.pl  i zuchowski@eurobalt.org.pl , a my zorganizujemy e-spotkanie z wykorzystaniem – komunikatora appea.in, który nie wymaga logowania - wystarczy klikn link:
https://appear.in/sb-ycgn-conference-room

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk