Wsppraca polsko-rosyjska

Szanowni Pastwo,

mamy przyjemno poinformowa, e nasz wniosek o dofinansowanie wspópracy polsko-rosyjskiej uzyska wspracie w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP "Dyplomacja publiczna 2019". Jest to projekt pn "„Dyplomacja publiczna – wiedza o polskich dowiadczeniach w rozwoju spoeczestwa obywatelskiego” (na przykadzie wspópracy lokalnej administracji z organizacjami pozarzdowymi). Bdzie realizowany do koca grudnia 2019 r..

Celem bezporednim jest Promocja i przekazanie wiedzy o najlepszych polskich  lokalnych praktykach i modelach wspódziaania lokalnych samorzdów z organizacjami pozarzdowymi   jako nowej przestrzeni i moliwoci dla rozwoju spoeczestwa obywatelskiego”.

Podstaw projektu byy dziaania pilotaowe zrealizowane w 2018 roku pod wspóln nazw: „wspópraca samorzdów z organizacjami pozarzdowymi – nowa przestrze i moliwoci dla rozwoju spoeczestwa obywatelskiego”.  Obecnie Projekt ma za zadanie pogbi t wspóprac i rozszerzy oddziaywanie informacyjno-promocyjne (które wczeniej nie miao miejsca).

 Zaplanowane zostay nastpujce dziaania:

  • 4 wizyty studyjne dla przedstawicieli rosyjskich jst i ngo w Polsce, z których pierwsza odbdzie si 30-31 maja br. W Bartoszycach i Olsztynie, nastpne – na pocztku lipca oraz w padzierniku lub listopadzie 2019.

Tematyka wizyt studyjnych to:

1/  „Aktywizacja mieszkaców i ich partycypacja w yciu spoecznym na poziomie lokalnym”,  (chodzi o pokazanie w jaki sposób samorzd pobudza aktywno mieszkaców i wspópracuje z nimi w  rozwizywaniu biecych problemów gminy),

2/ planowanie i wdroenie budetu obywatelskiego,

3/ zadania publiczne wykonywane przez NGO-sy,

4/ tworzenie warunków dla aktywnych obywateli – mieszkaców gminy

  • konferencja tematyczna na terenie Polski dotyczca wspópracy samorzdów / administracji publicznej z organizacjami pozarzdowymi i kreowanie przestrzeni i moliwoci dla rozwoju spoeczestwa obywatelskiego -  z udziaem przedstawicieli polskich i rosyjskich jst , ngo-sów, przedstawicieli innych projektów realizowanych w obszarze partycypacji obywatelskiej, przedstawicieli mediów lokalnych oraz uczelni/ pracowników naukowych  zainteresowanych tematyk wspópracy transgranicznej i rozwojem spoeczestwa obywatelskiego.   Jednym z aspektów powinno by równie pokazanie ciekawych midzynarodowych projektów wykorzystujcych potencja wspópracy midzy samorzdem i organizacjami pozarzdowymi (wrzesie 2019)
  • udzia polskiej delegacji (przedstawiciele jst oraz lokalnych ngo) w Kaliningradzkim Forum Obywatelskim (27 wrzenia 2019). W ramach Forum zostanie zorganizowany odrbny polsko-rosyjski „Okrgy stó” powicony Dyplomacji publicznej w lokalnym wymiarze – na przykadzie zrealizowanego projektu.
  • Raport z wydarze projektu, który potem bdzie dystrybuowany po stronie rosyjskiej oraz polskiej.
  • Udzia przedstawiciela projektu w Forum Strategów w Sankt Petersbursu z prezentacj uzyskanych rezultatów

Mamy nadziej, e w projekcie wemie udzia okoo 120 osób , z których kada bdzie w stanie skorzysta z prezentowanych dowiadcze.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk