Sprawozdanie

Informujemy, e zamknito pierwszy etap projektu „Fundusz Maych Grantw Transgranicznych i Midzyregionanych”

Etap 1 dotyczy realizacji podprojektw wyonionych w ramach 1 konkursu.

Pierwszy konkurs projektw zosta ogoszony 9 wrzenia 2008 . Peny tekst zaproszenia do skadania wnioskw ukaza si na stronach Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk (dalej: STG), Urzdw Marszakowskich Warmii i Mazur oraz Pomorza. Ogoszenia ukazay si rwnie w prasie lokalnej i regionalnej i Biuletynie ERB.

Termin skadania wnioskw wyznaczono na 8 padziernika 2008.

Zrealizowano dziaania promocyjno informacyjne: 3 szkolenia dla potencjalnych beneficjentw: 17.09 (Elblg, 34 osoby), 23.09 (Olsztyn, 74 osoby), 30.09 (Gdask, 30 osb).

Ogem w terminie skadania wnioskw otrzymano 41 propozycji mikroprojektw. Ocena formalna trwaa od 10 do 22 padziernika 08 r. - odpado 8 projektw, 17 skierowano do poprawy. Ostatecznie do oceny merytorycznej dopuszczono 33 projekty.

Komisja Oceny projektw pracowaa w dniach 27 - 28 padziernika 2008. Kady projekt by dwukrotnie oceniony, uzyskana ocena jest redni arytmetyczn z dwch ocen. Z 33 projektw na licie rekomendowanych znalazo si 21 projektw.

Komitet Sterujcy, ktry obradowa 4 listopada 2008 r. w Elblgu zatwierdzi List Rankingow bez zmian.

Jeszcze przed podpisaniem umw jeden z wnioskodawcw zrezygnowa z realizacji podprojektw.

Umowy z wnioskodawcami podpisywano na przestrzeni od 12 stycznia do 27 lutego 2009 r.; w tej edycji zmieniono we wszystkich umowach zapisy dotyczce sposobu przeliczania PLN na EUR i zwizku z powyszym zostay podpisane a 23 aneksy.

3 beneficjentw nie wystpio z wnioskiem o zaliczki, pozostali otrzymali rodki na konto w kwietniu 2009 r. (midzy 1 a 29).

Projekty realizowano zgodnie z harmonogramem – 10 podprojektw rozpoczto w styczniu, 5 w lutym, 3 w marcu, 2 w kwietniu 2009; ostatni projekt zakoczy si w listopadzie 2009. 100% pod-projektw zostao zmonitorowanych przez pracownikw Biura Projektu.


Beneficjenci


Beneficjenci:


Ilo realizowanych projektw:

samorzdy wszystkich szczebli

9

organizacje pozarzdowe

4

instytucje podlege samorzdom

3

Zwizki i stowarzyszenia jst

1

Inne (szpital, agencja rozwoju regionalnego)

3

Partnerstwa:

Pod-projekty realizowano z partnerami:


Kraj

Ilo projektw

Ilo organizacji zagranicznych

Rosja (Obwd Kaliningradzki)

8

10

Litwa

2

2

Niemcy

3

4

Dania

1

1

Anglia

1

1

Francja, Czechy

1

3

Wochy

1

1

Litwa, Rosja (obw.Kal)

1

2

otwa-Rosja (obwd Kaliningradzki)

1

2

Niemcy, Rosja (obw.Kal.)

1

2

Razem

20

28
Kwoty podano w euro


 projekty zoone

oceniono merytorycznie 27-28.10. 2008

KO zatwierdzi (04.11.2008)

Zakontrakto-wano

Realizacja

ilo projektw

41

33

21

20

20

warto cakowita:

1 284 612,64

1 031 812,14 €

606 554,59

581 291,59

481 177,99

Wnioskowane dofinansowanie:

1 068 722,52

857 041,46 €

506 594,64

485 247,41

400 545,04

deklarowany udzia wasny:

215 890,12

174 770,68 €

99 959,95

96 044,18

82 076,54


zrealizowano pod-projekty na kwot 2 146 101,12 PLN (warto cakowita). Najmniejsze wykorzystanie zatwierdzonego budetu byo na poziomie 48,54%, najwysze – 99,84%.Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2023
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk