Poszukiwany Partner Polski w Programie Interreg South Baltic dla Projektu WISA

Poszukiwany Partner Polski w Programie Interreg South Baltic dla Projektu WISA

Chciabymu Pastwu zaproponowa udzia w projekcie midzynarodowym w ramach programu Interreg South Baltic Programme na prob naszego Szwedzkiego Partnera reprezentujcego Krinova Incubator & Science Park (Kristianstad/Szwecja), który poszukuje partnerów do projektu WISA - Water Innovation System Amplifier. Test-beds for water innovation (Wzmacniacz systemu innowacji wodnych: stanowiska testowe do innowacji w zakresie wody) przygotowanego do zoenia w grudniu 2018

Gównym wyzwaniem, którym zajmuje si WISA, jest zwalczanie skutków nacisków rodowiskowych wynikajcych z koncentracji ludnoci i dziaalnoci gospodarczej w centrach miast i strefach przybrzenych, co prowadzi do wyszych zagroe eutrofizacji i utraty rónorodnoci biologicznej w wyniku zrzutów skadników pokarmowych na obszarach zlewisk ldowych i morskich poudniowego Batyku.

Projekt ten jest ju po pierwszych konsultacjach z przedstawicielami Sekretariatu Programu i zosta uznany za bardzo interesujcy, a twórcy zostali zachceni do zoenia wniosku.

KOGO POSZUKUJEMY: Wszystkie organizacje zainteresowane innowacjami w dziedzinie wody, np. wadze na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, naukowcy, firmy prywatne oraz konsorcja ze szczególnym uwzgldnieniem innowacji wodnych w regionach Programu Poudniowy Batyk w Danii, Niemczech i Polsce. Partnerzy w Szwecji i na Litwie.

Rola w projekcie: Peny partner (PP) z wasnym budetem (w zalenoci od zakresu zada i odpowiedzialnoci) lub partner stowarzyszony (AP) (biorcy udzia w dedykowanych wydarzeniach, bez wasnego budetu)

ZAOENIA: Celem projektu jest Tworzenie, testowanie i modyfikowanie stanowisk testowych do innowacji w wodzie (lub podobnych) w uczestniczcych krajach.

Stanowisko testowe to rodowisko programistyczne zaprojektowane w celu uatwienia eksperymentalnego procesu innowacji, które minimalizuje ryzyko i maksymalizuje dostpno zasobów programistycznych i funkcji testowych. Przykadami obiektów s porty i urzdzenia do przetwarzania odpadów komunalnych.

- Elastyczny dostp do publicznych i prywatnych funkcji testowania, które pozwol na zwikszenie umiejtnoci uczestników i lepsz znajomo problemów;

- Znajomo wyzwa i sposób ich definiowania w uczestniczcych stronach;

- Metody i narzdzia do tworzenia projektów w ramach transgranicznych granic organizacyjnych;

- Okrelenie zasady wspópracy, które uatwiaj interakcj ze wspólnym zdefiniowanym celem;

- Wsparcie w komercjalizacji projektów rozwojowych w oparciu o wspóprac

W tym projekcie partnerzy chcieliby skupi si na wykorzystaniu procesu WISA podczas oceny, rozwoju i testowania zielonych technologii w zakresie obsugi wody burzowej w portach, przystaniach i innych miejscach o duych, twardych powierzchniach czy urzdzeniach do przetwarzania odpadów komunalnych.

Projekt dodatkowo moe mie zastosowanie w postpowaniu z nawozami w portach batyckich. Jeli transport przybrzeny bdzie mia nowy renesans (poniewa transport drogowy stanowi coraz wiksze wyzwanie dla rodowiska) mniejsze przystanie bd musiay wykazywa nowoczesny profil, w tym przyjazno dla rodowiska w obchodzeniu si z towarami w czym moe mie zastosowanie efektu projektu WISA.

 

O PROGRAMIE INTERREG SOUTH BALTIC:

O programie: Program Poudniowy Batyk Interreg ma na celu uwolnienie potencjau Poudniowego Batyku dla niebieskiego i zielonego wzrostu poprzez transgraniczn wspóprac midzy lokalnymi i regionalnymi podmiotami z Danii, Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji. Opierajc si na morskim charakterze programu, "niebieski wzrost" odpowiada potencjaowi gospodarczemu Morza Batyckiego dla wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy na wybrzeu Poudniowego Batyku. Jednoczenie "zielony wzrost" podkrela potrzeb denia do rozwoju gospodarczego w równowadze ze rodowiskiem, w szczególnoci poprzez wykorzystanie bogatego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poudniowego Batyku w sposób zrównowaony i zachowujcy.

Wysoko dofinansowania: Program zapewnia wspófinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na dziaania w ramach wspópracy midzy dwiema lub wicej organizacjami z co najmniej dwóch uczestniczcych pastw czonkowskich. Wskanik dof. 85% dla polskich partnerów

Wspófinansowanie z EFRR jest wypacane na podstawie pórocznych zwrotów.

Kwalifikowalno partnera: W Polsce regiony: Miasto Szczecin, Szczeciski, Stargardzki, Koszaliski, Supski, Starog­ardzki, Gdaski, Trójmiejski and Elblski.

Szczególnie zachcamy do udziau uczestników 2 warsztatów projektu SB PIN „niebieskiego wzrostu” i „zielonego wzrostu”, którzy brali udzia w wspótworzeniu tej koncepcji projektowej.

Wicej o projekcie w zaczeniu:

  1. Partner Search and project description ENG
  2. Zaproszenie do udziau w projekcie i opis projektu WISA w PL

W przypadku zainteresowania udziaem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami Stowarzyszenia: paulina.lieder@euroregionbaltic.eu, zuchowski@eurobalt.org.pl

bd bezporednio z twórc aplikacji: sara@krinova.se lub pod numerem telefonu: +46-729848834

Prosimy o rozpowszechnienie informacji wród potencjalnie zainteresowanych osób.

Oczywicie w przypadku zainteresowania projektem jestemy w stanie pomóc w trakcie opracowania zakresu dziaa partnerskich, budetu i innych elementów aplikacji.

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk