SB PIN - Zaproszenie na drugie polskie Warsztaty projektu w Elblgu w dn 25-26.09.2018 - Miasta Wczajace

SB PIN - Zaproszenie na drugie polskie Warsztaty projektu w Elblgu w dn 25-26.09.2018 - Miasta Wczajace

Szanowni Pastwo,

w imieniu  Partnerów Projektu SBPIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk pragniemy serdecznie zaprosi reprezentantów gmin czonkowskich Stowarzyszenia do bezpatnego uczestnictwa w drugich polskich (szóstych projektowych) warsztatach powiconych „zrównowaonemu rozwojowi, wczeniu spoecznemu oraz miastom przyjaznych wiekowi”, które odbd si  w dniach 25-26.09.2018 r. w Elblgu

Poszukujemy reprezentantów gmin i instytucji gminnych oraz organizacji pozarzdowych z terenów województwa warmisko-mazurskiego i pomorskiego zainteresowanych promocj swojej dziaalnoci, poszerzeniem swoich dowiadcze i kontaktów o dowiadczenia partnerów krajowych i zagranicznych (Szwecja oraz Dania) oraz udziaem w procesie tworzenia przyszych projektów transgranicznych skupionych w dwóch obszarach tematycznych:

1. AKTYWNE STARZENIE SI I ZAPOBIEGANIE BIERNOCI OSÓB STARSZYCH

2.JAK MOTYWOWA? - PRACA Z OSOBAMI SPOECZNIE WYKLUCZONYMI I NIEPENOSPRAWNYMI (BEZROBOCIE/ZATRUDNIENIE), W TYM Z ASPEKTAMI EKONOMII, INTEGRACJI ORAZ EDUKACJI SPOECZNEJ.

Warsztaty w ramach projektu SB PIN pod nazw  Miasta wczajce, cz II” odbd si w Elblgu w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk, Elblg, ul. Stary Rynek 25

GÓWNY TEMAT WYDARZENIA

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk jest odpowiedzialne za Zestaw Zada pod tytuem „Zrównowaony rozwój miast, opieka nad osobami starszymi, miasta przyjazne wiekowi” w ramach projektu SP PIN. Ten panel tematyczny jest szeroki i daje nam wiele opcji do dopasowania waciwych tematów, które odpowiadayby zainteresowaniom partnerów i zostay skonsultowane w przecigu rocznych konsultacji.

Podczas planowania warsztatów wrzeniowych chcielimy skupi si na podniesieniu poziomu wiedzy partnerów krajowych i zagranicznych w dziedzinie praktycznych rozwiza stosowanych w naszych gminach i instytucjach, a zwaszcza elementów mikkich zwizanych ze zrównowaonym rozwojem przejawiajcej si w praktycznej aktywizacji i wczaniu w ycie spoeczne, kulturowe, polityczne rónych grup spoecznych

Pite warsztaty (w Gdyni) projektu SB PIN (pierwsze w Polsce) skupiay si na trzech  obszarach tematycznych:

  1. Aktywne starzenie si i sposoby radzenia sobie z integracj spoeczn rónych grup wiekowych,
  2. Praca z osobami wykluczonymi spoecznie, w tym z osobami niepenosprawnymi i wprowadzenie ich do ycia w spoeczestwie,
  3. Kwestie bezrobocia / zatrudnienia i rozwoju umiejtnoci osób wykluczonych

Wszystkie wizyty studyjne oraz spotkania z uczestnikami i partnerami projektu odbyy si w Gdyni i Pucku

Podczas obecnych warsztatów projektu (szóstych) podsumujemy i ocenimy idee wytworzone podczas 5-tych warsztatów (kwietniowych) oraz skupimy si na utworzeniu nowych idei projektowych w dwóch zasadniczych tematach:

1. Aktywne starzenie si i zapobieganie biernoci osób starszych

2. Jak motywowa? - praca z osobami spoecznie wykluczonymi i niepenosprawnymi (bezrobocie / zatrudnienie), w tym z aspektami przedsibiorczoci spoecznej, integracji i edukacji.

Warsztaty wrzeniowe i wizyty studyjne bd miay miejsce w Elblgu i podczas nich odwiedzimy pierwszego dnia m.in.:

  • CSE WIATOWID - Centrum Spotka Europejskich WIATOWID w Elblgu
  • UTWION - UNIWERSYTET III WIEKU I OSÓB NIEPENOSPRAWNYCH W ELBLGU
  • ESWIP - ELBLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZDOWYCH
  • ERKON - ELBLSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPENOSPRAWNYCH

Drugi dzie to gównie praca warsztatowa – podczas, której w midzynarodowym gronie bdziemy wspólnie tworzy nowe idee projektowe w dwóch grupach zadaniowych.

Prosimy o wczeniejsze dokonanie rejestracji do dn. 17.09.2018 r. poprzez odesanie zaczonego formularzu kontaktowego i potwierdzenie telefonicznie pod nr telefonu +48 600 280 716 lub +48 509 773 620.

Doczone pliki:

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Stycze 2023
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 1 2 3 4 5

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk