CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation - pite spotkanie projektowe

CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation - pite spotkanie projektowe

W dniach 4-5 lipca 2018 w Elblgu w siedzibie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w ramach projektu CTCC – Wspópraca Przedsibiorstw Tradycyjnych i Kreatywnych odbyo si pite spotkanie partnerów projektu.

Pierwszego dnia odbyo si spotkanie komitetu sterujcego projektu CTCC, podczas którego omówiono wane i problematyczne kwestie dla realizacji projektu. Po zakoczonych obradach partnerzy rozmawiali na tematy dotyczce trzech pierwszych pakietów roboczych. Ustalono wane kwestie dotyczce sposobu komunikacji partnerów midzy sob jak i innymi osobami zaangaowanymi w projekt. W ramach pakietu trzeciego podsumowano zadania zwizane z ankiet dotyczc statystyk o przedsibiorcach z poszczególnych regionów i krajów.

Po zakoczonych warsztatach partnerzy udali si na wizyt studyjn do Elblskiego Parku Technologicznego oraz Elblskiego Muzeum. Dyrektor parku Technologicznego Pan Marcin Bukowski wraz z Panem Wojciechem Chwiakowskim zaprezentowali wyposaenie, czym si zajmuj oraz jakie s zalety bycia „lokatorem” Parku. Gówna uwaga jest skupiana na stwarzaniu dogodnych warunków dla sektora biznesu, midzy innymi przedsibiorcy mog na korzystnych warunkach wynaj biuro, udostpniana jest niezbdna infrastruktura dla sektora naukowego oraz w razie potrzeby oferowane s konsultacje. W Muzeum uczestnicy projektu mogli pozna histori Elblga i jego okolic. W odnowionym miejscu znajduj si wystawy powicone Vikingom, Plemieniu Truso, Gotyckiemu cmentarzowi w Weklicach oraz Elblgowi przed wojna oraz po wojnie.

 

Dnia drugiego partner zarzdzajcy czwartym pakietem roboczym przybliy aktualn sytuacj i jakie s nastpne kroki. Midzy innymi omówiony zosta kurs online, jak dziaa oraz w jaki sposób w przyszoci bdzie kontynuowany. Mówiono równie o tym, w jaki sposób trzyma si i wykonywa poszczególne zadania, by wszystko byo terminowo realizowane, gdy przy wikszej iloci osób zaangaowanych w zadanie moe to by trudne. Ponadto planowane s indywidualne warsztaty dla przedsibiorców w celu zaprezentowania szkole projektowych i zalet uczestniczenia w projekcie CTCC.

Popoudniu wszyscy pojechali zobaczy i popyn po pochylni w Buczycu, która jest innowacyjnym poczeniem nowoczesnej technologii i tradycyjnych rozwiza inynieryjnych. Jest to unikat na skal wiatow, który przemieszcza si po kanale zarówno po wodzie jak i po trawie. Po zakoczonym rejsie uczestnicy udali si do Eko-Mariny w zalewie, która bya wspófinansowana ze rodków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto jest ona jednym z 11 tego typu obiektów w województwie warmisko – mazurskim, a jej infrastruktura zostaa dostosowana do potrzeb przyjedajcych turystów i rodowiska w regionie jeziora Ewingi i Jeziorak.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk