SB PIN - PIERWSZE POLSKIE WARSZTATY PROJEKTU 24-26.04.2018

SB PIN - PIERWSZE POLSKIE WARSZTATY PROJEKTU 24-26.04.2018

W dniach 24-26.04.2018 w Gdyni odbyy si pite projektowe a zarazem pierwsze "polskie" warsztaty midzynarodowego projektu SB PIN, które powicone byy tematyce „Miast wczajcych”.
Warsztaty skupiay przedstawicieli wadz samorzdowych, instytucji ze Szwecji, Danii i Polski powicone byy trzem gównym tematom a wród nich: aktywnemu starzenie si i sposobom radzenia sobie z integracj spoeczn i pokrewnymi tematami, sposobom pracy z osobami wykluczonymi spoecznie, w tym z osobami niepenosprawnymi oraz kwestiom bezrobocia/ zatrudnienia i rozwoju umiejtnoci osób w rónych grupach wiekowych.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt SBPIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk. Powicony jest on zwikszeniu za porednictwem gmin uczestniczcych midzynarodowej zdolnoci do wspópracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów. Podniesienie moliwoci pozyskania partnera, nawizania dobrych kontaktów i uatwienia, pracy nad ide projektow, m.in. dziki wsparciu osób dowiadczonych w zarzdzaniu midzynarodowymi projektami, jak i specjalistów w konkretnych obszarach problemowych.

TEMAT WYDARZENIA I WPROWADZENIE:

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk jest odpowiedzialne za Work Package 5 pod tytuem „Zrównowaony rozwój miast, opieka nad osobami starszymi, miasta przyjazne wiekowi” w ramach projektu SP PIN. Ten panel tematyczny jest szeroki i umoliwi dopasowania waciwych tematów polskich warsztatów (a moja si odby dwa – kwiecie i wrzesie 2018) do tematyki zainteresowania partnerów, które zostay czciowo ju skonsultowane w przecigu czterech poprzednich warsztatów:

  • Dwóm powiconym niebieskiemu wzrostowi, w tym morskiej i przybrzenej turystyce, ochronie wybrzey, wód ródldowych, innowacji w dziedzinie wody i monitoringu rodowiska, które miay miejsce w Szwecji (Kristianstad)
  • Dwóm powiconym zielonemu wzrostowi, m.in.. takim elementom jak energia odnawialna, zarzdzania rodowiskowe, zielone konstrukcje, zrównowaona turystyka, zarzdzanie rolnictwem, ziemi i lasami, które miay miejsce w Danii (Koge)

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG WARSZTATÓW:

- W trakcie czterech dotychczasowych warsztatów zagranicznych udao si zaangaowa 16 polskich gmin czonkowskich Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk w tym m.in Gminy Bartoszyce, Spopol, Bisztynek, Gdask,  Cedry Wielkie, Elblg, Zalewo, Iawa, Puck, Dzierzgo, Sztum, Górowo Iawieckie, Tolkmicko, Mikoajki Pomorskie, Braniewo, Olsztyn

- Do tej pory odbyy si dwa warsztaty powicone : „niebieskiemu wzrostowi”, obydwa miay miejsce w Inkubatorze i Parku Naukowo Technicznym Krinova w Kristianstad (Szwecja) oraz dwa dedykowane „zielonemu wzrostowi” w Gminie Køge (Dania)

- Warsztaty skupiaj przedstawicieli lokalnych samorzdów, pracowników cywilnych i administracyjnych oraz polityków z trzech krajów (ogólna liczba uczestników poszczególnych warsztatów oscyluje w wysokoci 35-40 osób (delegacje okoo 10 osób – reprezentanci gmin z danego kraju plus dodatkowo uczestnicy z terenu danego kraju (tu moe by zwikszona liczba ze wzgldu na unikniecie kosztów transportu oraz partnerzy projektowi i stowarzyszeni – ok 10 osób

INFORMACJE O WARSZTACIE:

Podczas planowania warsztatów polskich pracownicy Stowarzyszenia skupili si na podniesieniu poziomu wiedzy partnerów krajowych i zagranicznych w dziedzinie praktycznych rozwiza stosowanych w naszych gminach i instytucjach, a zwaszcza elementów mikkich zwizanych ze zrównowaonym rozwojem przejawiajcej si w praktycznej aktywizacji i wczaniu w ycie spoeczne, kulturowe, polityczne rónych grup spoecznych.

W trakcie dwu i pódniowych warsztatów projektowych w Gdyni poczonych z wizytami studyjnymi ponad 50 przedstawicieli reprezentujcych róne grupy rodowiskowe i zawodowe rozwijali pomysy i rozmawiali o wspólnych zagroeniach oraz moliwociach wspópracy zarówno tych obecnych jak i dotyczcych przyszoci. W trakcie warsztatów odbyy si równie tematyczne wizyty studyjne w Centrum Aktywnoci Seniora (Gdynia), Centrum Adaptacyjnym „Razem” (Puck) oraz w Laboratorium Innowacji Spoecznych „Wymiennikownia” (Gdynia)

Link do prezentacji warsztatowych: https://bit.ly/2KMWB3f

Wiecej informacji w zaczeniu:

- Podsumowanie polskich warsztatów
- Informacje o warsztatach i wytworzone idee projektowe (ENG.)

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Padziernik 2023
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 1 2 3 4 5

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk