Zaproszenie na warsztaty projektu SB PIN, 24.04-26.04.2018 r. W Gdyni

Zaproszenie na warsztaty projektu SB PIN, 24.04-26.04.2018 r. W Gdyni

Szanowni Pastwo,
w imieniu Partnerów Projektu SBPIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk pragniemy serdecznie zaprosi reprezentantów gmin czonkowskich Stowarzyszenia do bezpatnego uczestnictwa w pierwszych warsztatach projektowych powiconych „Zrównowaonemu rozwojowi, wczeniu spoecznemu oraz miast przyjaznych wiekowi”, które odbd si w dniach 24-26.04.2018 r. w Gdyni.

Poszukujemy omiu reprezentantów gmin i instytucji gminnych zainteresowanych
Warsztaty w ramach projektu SB PIN pod nazw “Miasta wczajce, cz I”
Lokalizacja:
Miejsce wydarzenia: 81-364 Gdynia, Polska
Centrum Aktywnoci Seniora
ul. 3 Maja 27-31
Gówny zakres wydarze: Dwu i pó dniowe wydarzenie
Daty : Start - Poniedziaek, 23 kwietnia, godz. 19:00
Wtorek, 24 kwietnia, godz. 9:00 - 19:00
roda, 25 kwietnia, godz. 9:00 - 17:00
Czwartek, 26 kwietnia, godz. 10:00 - 14:00
Zakwaterowanie: Hotel Mercure Gdynia Centrum
GÓWNY TEMAT WYDARZENIA
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk jest odpowiedzialne za Work Package 5 pod tytuem „Zrównowaony rozwój miast, opieka nad osobami starszymi, miasta przyjazne wiekowi” w ramach projektu SP PIN. Ten panel tematyczny jest szeroki i daje nam wiele opcji do dopasowania waciwych tematów, które odpowiadayby zainteresowaniom partnerów i zostay skonsultowane w przecigu rocznych konsultacji.
Podczas planowania warsztatów kwietniowych chcielimy skupi si na podniesieniu poziomu wiedzy partnerów krajowych i zagranicznych w dziedzinie praktycznych rozwiaza stosowanych w naszych gminach i instytucjach, a zwaszcza elementów mikkich zwizanych ze zrównowaonym rozwojem przejawiajcej si w praktycznej aktywizacji i wczaniu w ycie spoeczne, kulturowe, polityczne rónych grup spoecznych
Pite warsztaty projektu SB PIN (pierwsze w Polsce) skupia si bd na trzech obszarach tematycznych:
1. Aktywne starzenie si i sposoby radzenia sobie z integracj spoeczn rónych grup wiekowych,

2. Praca z osobami wykluczonymi spoecznie, w tym z osobami niepenosprawnymi i wprowadzenie ich do ycia w spoeczestwie,
3. Kwestie bezrobocia / zatrudnienia i rozwoju umiejtnoci osób wykluczonych
Dwa pierwsze panele bd zwizane z wizytami studyjnymi w Gdyni i Pucku.
Czemu akurat te gminy?
- Gdynia bya pierwszym miastem w Polsce, która otrzymaa tytu “Miasta przyjaznemu wiekowi”
- Gdynia dysponuje duym dowiadczeniem i wyspecjalizowanymi jednostkami aktywnie dziaajcymi w powyszym temacie, a take posiada odpowiednie rozwizania naukowe, techniczne i organizacyjne, które mog zosta zaprezentowane podczas warsztatów i wizyt studyjnych.
- Puck jest miastem aktywnym na szczeblu midzynarodowym a jego przedstawiciele brali udzia w wikszoci dotychczasowych warsztatów w ramach projektu SB PIN.
- Miasto te zostao wybrane nie tylko z powodu jego zaangaowania w wspóprac midzynarodow, ale ponadto dysponuje wyspecjalizowanymi instytucjami, które pracuj u podstaw z tematem wczenia spoecznego tak jak ma to miejsce w przypadku Orodku Adaptacyjnyego prowadzonego przez Stowarzyszenie Puckie, które wspiera osoby z niepenosprawnoci intelektualn „Razem” – których celem jest przygotowanie uczestników do ycia w spoeczestwie.
RODZAJ WARSZTATU:
Polski warsztat odbdzie si w Gdyni i zostanie poczony z wizytami studyjnymi w instytucjach odpowiedzialnych za zrównowaony rozwój obszarów miejskich, integracj spoeczn i opiek nad osobami starszymi
CEL WARSZTATÓW
- Warsztaty maj na celu przygotowanie lokalnych aktorów do bardziej aktywnego uczestnictwa w sieciach wspópracy midzynarodowej, zapewniajc im moliwo bezporednich kontaktów z partnerami z Danii i Szwecji, maja doprowadzi do powstania kolejnych pomysów na midzynarodowe na aplikacje w programach europejskich.
- Zadaniem uczestników bdzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysów w jaki sposób lokalne samorzdy (w tym przypadku – uczestniczce w pracach warsztatu) mog sprosta tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu moliwoci, jakie niesie midzynarodowa wspópraca przy wsparciu takich instrumentów jak Program Poudniowego Batyku.
DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG WARSZTATÓW:
- W trakcie czterech dotychczasowych warsztatów zagranicznych udao si zaangaowa 16 polskich gmin czonkowskich Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk w tym m.in Gminy Bartoszyce, Spopol, Bisztynek, Gdask, Cedry Wielkie, Elblg, Zalewo, Iawa, Puck, Dzierzgo, Sztum, Górowo Iawieckie, Tolkmicko, Mikoajki Pomorskie, Braniewo, Olsztyn
- Do tej pory odbyy si dwa warsztaty powicone : „niebieskiemu wzrostowi”, obydwa miay miejsce w Inkubatorze i Parku Naukowo Technicznym Krinova w Kristianstad (Szwecja) oraz dwa dedykowane „zielonemu wzrostowi” w Gminie Køge (Dania)
- Warsztaty skupiaj przedstawicieli lokalnych samorzdów, pracowników cywilnych i administracyjnych oraz polityków z trzech krajów (ogólna liczba uczestników poszczególnych warsztatów oscyluje w wysokoci 35-40 osób (delegacje okoo 10 osób – reprezentanci gmin z danego kraju plus dodatkowo uczestnicy z terenu danego kraju (tu moe by zwikszona liczba ze wzgldu na unikniecie kosztów transportu oraz partnerzy projektowi i stowarzyszeni – ok 10 osób)
Warsztaty te s jednym z elementów cyklu midzynarodowych spotka prowadzcych do rozwoju umiejtnoci uczestników z rónych regionów – cznie 6 warsztatów.
Warsztaty bd zawiera nastpujce treci: - Zwikszenie lokalnych umiejtnoci w zakresie rozwoju zdolnoci projektowych, zdolnoci innowacyjnych i dialogu midzykulturowego; - Przygotowanie uczestników do przeznaczenia zasobów na zwikszenie zaangaowania w sieciach transgranicznych i midzynarodowych; - Dyskusja o dziedzictwie, wspólnej tosamoci i kulturze z uczestnikami w celu zwikszenia wiadomoci i zainteresowania nasz wspóln historia i kultur; - Omówienie, jak uczestnicy projektu i sie mog wpywa na decyzje i / lub polityki (regionalne, krajowe i unijne) majce wpyw na lokalne podmioty i ich rozwój.
Wicej informacji o SBPIN znajduje si na stronie: www.sbpin.eu oraz http://eurobalt.org.pl
Dodatkowe informacje o wyjedzie (w tym szczegóowy plan wyjazdu, agenda spotkania, lista uczestników) zostan rozesane do zarejestrowanych uczestników na dwa tygodnie przed spotkaniem.
Wstpna Agenda w zaczeniu.
Prosimy o wczeniejsze dokonanie rejestracji do dn. 12 kwietnia 2018 r. poprzez odesanie zaczonego formularzu kontaktowego i potwierdzenie telefonicznie pod nr telefonu +48 509 773 620.

Doczone pliki:

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk